inner-banner

Presentasjon av Full Potential på nordisk ernæringskonferanse

Her kan du se Anders Krokfoss presentere den personlige utviklingsplattformen Full Potential samt beskrive hvordan fremtidens helsevesen vil jobbe – og gir også håp om en friskere, friere og mer meningsfylt fremtid.

Anders snakker i dette foredraget om:

  • Hvordan den vestlige livsstilen i dag er den største helseutfordringen i verden – og hvorfor ikke det er mer oppmerksomhet rundt dette i såkalte mainstream media. EU sier 9 av 10 dødsfall i Europa i dag skyldes kroniske sykdommer – og at de aller fleste faktisk kunne vært unngått!
  • Hvordan EU, nordiske myndigheter og amerikanske sykehus forholder seg til denne helsekrisen.
  • Hvordan de ledende forskningsmiljøene i verden nå er samstemte om årsakene til kroniske sykdommer og våre aller fleste helseprblemer.
  • Hvordan de ledende forskningsmiljøene i verden nå gir håp om bedring – og hvordan hvert enkelt individ faktisk kan påvirke sin egen helse.
  • Hvordan bevissthet og kontakt med seg selv, naturen og hverandre faktisk kan ha en avgjørende betydning.
  • Hvordan den nye web-baserte utviklingsplattformen Full Potential vil være en guide for mennesker som tør følge drømmen om et friskere, friere og mer meningsfylt liv. Lanseres 1 november www.fullpotential.net

Anders snakker også om sin egenhelsereise – fra alvorlig kronisk syk til helt frisk og fri fra medikamenter.

Videoen er levert av Tunmed

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.