Presentasjon av Full Potential på nordisk ernæringskonferanse

Her kan du se Anders Krokfoss presentere den personlige utviklingsplattformen Full Potential samt beskrive hvordan fremtidens helsevesen vil jobbe – og gir også håp om en friskere, friere og mer meningsfylt fremtid.

Anders snakker i dette foredraget om:

  • Hvordan den vestlige livsstilen i dag er den største helseutfordringen i verden – og hvorfor ikke det er mer oppmerksomhet rundt dette i såkalte mainstream media. EU sier 9 av 10 dødsfall i Europa i dag skyldes kroniske sykdommer – og at de aller fleste faktisk kunne vært unngått!
  • Hvordan EU, nordiske myndigheter og amerikanske sykehus forholder seg til denne helsekrisen.
  • Hvordan de ledende forskningsmiljøene i verden nå er samstemte om årsakene til kroniske sykdommer og våre aller fleste helseprblemer.
  • Hvordan de ledende forskningsmiljøene i verden nå gir håp om bedring – og hvordan hvert enkelt individ faktisk kan påvirke sin egen helse.
  • Hvordan bevissthet og kontakt med seg selv, naturen og hverandre faktisk kan ha en avgjørende betydning.
  • Hvordan den nye web-baserte utviklingsplattformen Full Potential vil være en guide for mennesker som tør følge drømmen om et friskere, friere og mer meningsfylt liv. Lanseres 1 november www.fullpotential.net

Anders snakker også om sin egenhelsereise – fra alvorlig kronisk syk til helt frisk og fri fra medikamenter.

Videoen er levert av Tunmed