inner-banner

Forskere nærmere årsakene til den voldsomme økningen av autisme-tilstander.

Lenge trodde man at det var arvelige faktorer – men nå ser man at tarmbakterier, betennelser og en rekke livsstil- og miljøfaktorer også spiller kraftig inn.

National Autism Association i USA, som er den største autismespekter-organisasjonen i verden, skriver på sine nettsider at gjennomsnittlig autismeprevalens har gått opp med 23 % fra 2009. Amerikanske myndigheter rapporterer nå at 1 av 27 gutter har en autismespekterdiagnose inkl ADHD.

en skremmende økning fra én av 10 000 tilfeller fra 1980-tallet.

National Autism Association

National Autism Association ber nå om at det raskt må komme tiltak fra myndighetene, inkludert å erklære autismeepidemien som en nasjonal helsekrise.

De skriver at genetikk alene kan ikke forklare økningen i autisme. Studier på miljøkofaktorer og underliggende årsaker bør være en topp prioritet, skriver de videre.

En gjennomgang av gjeldende medisinsk litteratur i verden i dag impliserer sterkt biokjemiske ubalanser, inkludert oksidativt stress, immunforstyrrelser eller betennelser, mitokondriell dysfunksjon og toksiske eksponeringer (altså eksponering for miljøgifter) (1).

Organisasjonen mener også at barn som faktisk har blitt bedre eller helt friske fra autismesymptomene bør undersøkes grundigere for å avdekke det biologiske grunnlaget.

Hjerne-tarm-mikrobiom-systemet

En ny omfattende gjennomgang av nesten 200 publikasjoner som dekker forholdet mellom autismespekterforstyrrelse og hjerne-tarm-mikrobiom-systemet ble nylig publisert i Nutrients (2). Gjennomgangen oppsummerer den voksende mengden av forskning som tyder på at tarmmikrobiota – de trillioner av mikroorganismer som lever i det menneskelige fordøyelsessystem – kan ha kritiske funksjoner i å modulere hjernefunksjoner, sosial atferd og autistiske symptomer.

Gastrointestinale symptomer som magesmerter, forstoppelse og diaré har blitt rapportert for opp mot 84 prosent av autister.

Til dags dato ser de fleste autismestudier på mennesker enten på hjernen og adferd, eller på tarmmikrobiomet og adferd. Vår studie er en av de største autismestudiene for å se på alle tre faktorene sammen – hjerne, tarm og adferd.

Lisa Aziz-Zadeh, professor ved USC Chan Division utnevnt til USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences ‘Brain and Creativity Institute.

Forskerne konkluderer i sin gjennomgang med at det er et stort potensiale for behandling av tilstandene og tiltak som involverer pro- og prebiotika, kosthold og andre miljøfaktorer. Men de påpeker også at det er store individuelle forskjeller og at tiltakene bør vurderes individuelt.

Autisme og betennelser.

Selv om mange mennesker med autismespekterforstyrrelser også opplever betennelser i tarmen, har forskerne hittil ikke klart fastslått hvordan disse forholdene kan henge sammen. Men nå kan forskere fra Harvard Medical School og MIT, ha funnet en ny bit i det komplekse puslespillet.

I fire studier som startet i 2016, har Gloria Choi fra MIT og Jun Huh fra Harvard undersøkt hvordan forhøyet betennelse hos mor under graviditeten virker på nevrale reseptorer i en bestemt region av fosterhjernen og endrer faktisk kretsutviklingen, noe som fører til autismelignende atferdssymptomer. Den nyeste studien publisert nylig i Immunity (3) viser derfor hvordan betennelse kan endre immunsystemets utvikling.

Det har ikke vært noen mekanistisk forståelse av hvorfor pasienter med en nevroutviklingsforstyrrelse har et dysregulert immunsystem. Vi har knyttet disse fragmenterte koblingene sammen. Det kan være at en av årsakene er at de ble utsatt for denne økningen i betennelse under svangerskapet.

Jun Huh Professor Harvard Medical School

Forskerne sier at sammenhenger mellom betennelse og nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers også kan berettige ytterligere studier gitt teamets funn om hvordan mors infeksjon kan føre til økt betennelse hos avkom.

Vi endrer miljøet for fort.

Harvard Science Book Talks and Research Lectures intervjuet nylig professor Alessio Fasano i forbindelse med publiseringen av hans nye bok Gut Feelings: The Microbiome and Our Health. Fasano er anerkjent som en av de fremste forskerne i verden innenfor immunologi, autoimmunitet og kroniske sykdommer.

Han sier at vi bare på et kvart århundre gikk vi fra en av fem tusen barn med autisme, og nå øker det stadig. Dette betyr at for neste generasjon så vil en av fire gutter få autisme, hevder Fasano. Så dette er veldig bekymringsfullt sier han.

På dette punktet kan du konkludere at at vi til slutt endrer miljøet for fort til at vi kan tilpasse oss, og vi betaler en svært dyr pris, sier han.

Selvfølgelig vet man at på 40 eller 50 år så kan du ikke klandre genetikken for å være ansvarlig for denne epidemien: miljøfaktorer – det er de som da må klandres, og det er grunnen til alt dette.

professor Alessio Fasano Harvard Medical School

At tarmen og hjernen snakker med hverandre har vært kjent i lang tid, men man trodde lenge det var en enveis diskusjon. For eksempel irritabel tarmsyndrom har alltid vært ansett som en konsekvens av stress, et signal som kommer fra hjernen til tarmen, sier Fasano.

Fasano sier videre at det vi ikke visste var at tarmen kan “snakke” med hjernen. Så med andre ord kan en ubalanse, en mikrobiom dysbiose, til slutt føre til produksjon av stoffer som kan påvirke hjernefunksjonene og nervesystemet generelt – både sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet som igjen kan påvirke utvikling av tilstander som Alzheimer, autisme og så videre og så videre.

Referanser:

  1. A review of research trends in physiological abnormalities in autism spectrum disorders: immune dysregulation, inflammation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction and environmental toxicant exposures. Rossignol DA, Frye RE. International Child Development Resource Center, Melbourne, FL, USA.
  2. Chernikova, M.A.; Flores, G.D.; Kilroy, E.; Labus, J.S.; Mayer, E.A.; Aziz-Zadeh, L. The Brain-Gut-Microbiome System: Pathways and Implications for Autism Spectrum Disorder. Nutrients 2021, 13, 4497. https://doi.org/10.3390/nu13124497
  3. Eunha Kim, Donggi Paik, Ricardo N. Ramirez, Ho-Keun Kwon, Gloria B. Choi, Jun R. Huh. Maternal gut bacteria drive intestinal inflammation in offspring with neurodevelopmental disorders by altering the chromatin landscape of CD4+ T cells. DOI:https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.11.005 

Funksjonellmedisinsk Institutt inngår samarbeid med Full Potential AS.

Full Potential er en personlig utviklingsplattform – for de som søker et bedre liv og bedre helse.

Vi har tilgang til et av Europas mest anerkjente fagmiljøer innen helse, persontilpasning og funksjonellmedisin, med svært lang erfaring med å støtte mennesker som tar ansvar for egen helse. 

Full Potential er for deg som er nysgjerrig, som vil ha kunnskap og verktøy for å følge drømmen mot et bedre, friskere og mer meningsfullt liv.

Ledende internasjonale forskere slår fast at de aller fleste kroniske helsetilstander skyldes kjente faktorer i vestlige livsstilen: tarmmikrober, stress, relasjoner, kosthold, miljøgifter og trening – alt dette grunnpilarer i Full Potential.

Helsekompetanse for å ta ansvar for eget liv og egen helse.


Funksjonellmedisinsk Institutt leverer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nyheter innenfor persontilpasset medisin, funksjonellmedisin, livsstil og miljømedisin.

Urbanisering, industrialisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer vi har opplevd i vestlige land de siste 50 årene.

Tusenvis av forskningsbaserte artikler som vi har publisert, vår egen lange erfaring,

en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sitt liv og egen helse i langt større grad enn man tidligere var klar over. 

Tidligere antok man at de aller fleste kroniske tilstander i hovedsak skyltes genetiske og arvelige årsaker. Men en voldsom økning i vitenskapelig forståelse viser at livsstil og miljø innvirker på helsa vår i langt større grad enn tidligere antatt.

EU og Norske helsemyndigheter mener av den grunn at såkalt persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen og at

helsekompetanse blant innbyggerne vil bli avgjørende for å snu den negative spiralen av kroniske sykdommer.

Vi følger denne utviklingen dag for dag – og publiserer ny kunnskap og forskning fortløpende i vår nyhetsseksjon. Alt vi videreformidler er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. 

Instituttet bidrar også med kunnskap og erfaring til andre organisasjoner, fagtidsskrifter, foredrag og seminarer og andre.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.