inner-banner

Ny forskning på kroniske sykdommer: livsstilen til urbefolkninger gunstig.

Ny forskning viser at en sunnere før-industriell livsstil kan være en nøkkel for å forebygge Alzheimers, demens og hjertesykdommer.

En ny studie viser at to urfolksgrupper i det bolivianske Amazonas har blant de laveste forekomstene av demens i verden, med bare rundt 1 % som lider av demens. I motsetning til dette har 11% av personer i alderen 65 og eldre som bor i USA demens, ifølge Alzheimers Association.

“Noe med den før-industrielle livsstilen ser ut til å beskytte eldre Tsimane og Moseten mot demens”

Margaret Gatz, professor i psykologi, gerontologi og forebyggende medisin ved Senter for økonomisk og sosial forskning ved USC Dornsife College.

Studien, publisert i Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association (1), fant bare fem tilfeller av demens blant 435 Tsimaner og bare ett tilfelle blant 169 Mosetener 60 år pluss.

De rundt 17 000 Tsimanene er fysisk veldig aktive gjennom hele livet mens de jakter og driver jordbruk med håndverktøy og samler mat fra skogen. De 3000 Mosetene er også bosatt i bygdene og driver med landbruksarbeid. I motsetning til den mer isolerte Tsimane, bor de nærmere byer og har skoler, tilgang til rent vann og medisinske tjenester, og har bedre leseferdigheter.

Forskerne mener grunnen til at urbefolkninger i andre deler av verden har høye forekomster av demens skyldes at de har adoptert en mer industriell/vestlig livsstil. De står også overfor større risiko for diabetes, hjerteinfarkt, alkoholmisbruk, fedme og hjerte- og karsykdommer.

Demensrisikofaktorene er ekstremt lave blant Tsimane- og Moseten-populasjonene. Tidligere forskning publisert i The Lancet viste at Tsimane-folket har usedvanlig sunne hjerter i eldre alder og den laveste forekomsten av koronar aterosklerose (en sykdom som viser seg i form av fettavleiringer inne i arteriene) av enhver populasjon kjent for vitenskapen. Denne forskjellen er knyttet til deres livsstil, hevder forskerne.

En annen studie publisert i fjor i The Journal of Gerontology fant at Tsimane opplever mindre hjerneatrofi enn deres amerikanske og europeiske jevnaldrende.

Forskerene sier at livsstilsfaktorer som mangel på fysisk aktivitet og dietter med mye sukker og fett – bidrar til hjertesykdom og kan også fremskynde aldring av hjernen.

Et kappløp for løsninger for alzheimers sykdom.

Forskerne peker på at ny kunnskap de siste årene viser at miljøgifter og luftforurensning også kan være en viktig modifiserbar risikofaktor for demens og Alzheimers sykdom.

“Vi er i et kappløp for løsninger på den økende forekomsten av Alzheimers sykdom og relatert demens. Å se på disse forskjellige populasjonene øker og akselererer vår forståelse av disse sykdommene og genererer ny innsikt.”

Hillard Kaplan, professor i helseøkonomi og antropologi ved Chapman University

En økt forståelse for hvordan livsstilen påvirker helsa vår.

“Ved å jobbe med populasjoner som Tsimane og Moseten, kan vi få en bedre forståelse av global menneskelig variasjon og hvordan menneskers helse var i forskjellige miljøer før industrialiseringen”

Benjamin Trumble, professor. School of Human Evolution and Social Change og Center for Evolution and Medicine ved Arizona State University

Leder for studien professor Benjamin Trumble sier de i det minste vet at et stillesittende, urbant og industrielle liv er ganske nytt for menneskene sett i et evolusjonært perspektiv.

“Det vi vet er at det stillesittende, urbane, industrielle livet er ganske nytt sammenlignet med hvordan våre forfedre levde i mer enn 99% av menneskehetens eksistens.”

Benjamin Trumble, professor. School of Human Evolution and Social Change og Center for Evolution and Medicine ved Arizona State University

Referanser:

  1. Prevalence of dementia and mild cognitive impairment in indigenous Bolivian forager-horticulturalists, https://doi.org/10.1002/alz.12626 Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Funksjonellmedisinsk Institutt inngår samarbeid med Full Potential AS.

Full Potential er en personlig utviklingsplattform – for de som søker et bedre liv og bedre helse.

Vi har tilgang til et av Europas mest anerkjente fagmiljøer innen helse, persontilpasning og funksjonellmedisin, med svært lang erfaring med å støtte mennesker som tar ansvar for egen helse. 

Full Potential er for deg som er nysgjerrig, som vil ha kunnskap og verktøy for å følge drømmen mot et bedre, friskere og mer meningsfullt liv.

Ledende internasjonale forskere slår fast at de aller fleste kroniske helsetilstander skyldes kjente faktorer i vestlige livsstilen: tarmmikrober, stress, relasjoner, kosthold, miljøgifter og trening – alt dette grunnpilarer i Full Potential.

Helsekompetanse for å ta ansvar for eget liv og egen helse.


Funksjonellmedisinsk Institutt leverer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nyheter innenfor persontilpasset medisin, funksjonellmedisin, livsstil og miljømedisin.

Urbanisering, industrialisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer vi har opplevd i vestlige land de siste 50 årene.

Tusenvis av forskningsbaserte artikler som vi har publisert, vår egen lange erfaring,

en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sitt liv og egen helse i langt større grad enn man tidligere var klar over. 

Tidligere antok man at de aller fleste kroniske tilstander i hovedsak skyltes genetiske og arvelige årsaker. Men en voldsom økning i vitenskapelig forståelse viser at livsstil og miljø innvirker på helsa vår i langt større grad enn tidligere antatt.

EU og Norske helsemyndigheter mener av den grunn at såkalt persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen og at

helsekompetanse blant innbyggerne vil bli avgjørende for å snu den negative spiralen av kroniske sykdommer.

Vi følger denne utviklingen dag for dag – og publiserer ny kunnskap og forskning fortløpende i vår nyhetsseksjon. Alt vi videreformidler er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. 

Instituttet bidrar også med kunnskap og erfaring til andre organisasjoner, fagtidsskrifter, foredrag og seminarer og andre.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.