Autoimmune Sykdommer: immunsystemet angriper egen kropp

I denne artikkelen ser vi på oppdatert forskning om årsaker og mulig behandling av Autoimmune Sykdommer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Inflammasjoner og betennelser er svært aktuelt innenfor medisinsk forskning. Det kobles nå til nesten alle kjente kronisk sykdommer – fra hjertesykdom til kreft, diabetes til fedme, autisme til demens, stoffskiftesykdommer, muskel- og skjelettplager, fordøyelsesplager, leddgikt, depresjon og andre psykiske lidelser.

Andre inflammatoriske sykdommer, slik som allergi, astma, artritt og autoimmune sykdommer øker dramatisk i den vestlige verden. Som leger er vi opplært til å dempe inflammasjon med aspirin, anti-inflammatoriske medikamenter, steroider, og stadig kraftigere immunundertrykkende medikamenter med potensielt alvorlige bivirkninger. Disse medikamentene kan være livsviktige i autoimmune utbrudd – men det langsiktige målet må være å kunne leve uten.

Det norske helsevesenet og EU har store planer om å endre helsevesenet til et mer persontilpasset helsevesen – som Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer i dag. Les alt om dette spennende prosjektet her. Artikkelen fortsetter under. 

https://funksjonellmedisin.no/blogs/persontilpasset-medisin-funksjonell-medisin/

Vi er ikke opplært til å finne og behandle de underliggende årsakene til betennelse og kronisk sykdom. Skjulte allergener, infeksjoner, miljøgifter, inflammatorisk kosthold, stress, spesielle genvarianter og mere kan være underliggende årsaker til disse inflammatoriske tilstandene.

Den enorme økningen i kroniske lidelser i Amerika og vesten har fått selv presidenten i The American Medical Association (AMA) til å uttrykke at tradisjonelle helseinstitusjoner trenger en kraftig endring for å kunne håndtere den enorme veksten i komplekse kroniske lidelser. Og både EU, USA og helsemyndighetene  i Norge mener vi nå står foran et paradigmeskift i helsetjenestene med mer persontilpasset medisin og en befolkning som tar mer ansvar for egen helse.

Artikkelen fortsetter under.

Nytt amerikansk toppsykehus satser på Funksjonell medisin

Autoimmune sykdommer er sykdommer hvor immunsystemet har begynt å angripe kroppens eget vev. I noen tilfeller er det skjoldbruskkjertelen som er under angrep, i andre er det tarmen, huden, hjernen, bukspyttkjertelen, muskler, ledd, øyet eller et annet organ. Men uansett hvilken del av kroppen din som er under angrep, er den skyldige ditt immunsystem.

Dette betyr at for å behandle, forebygge og reversere autoimmune sykdommer må du få immunsystemet tilbake under kontroll. Generelt blir ikke autoimmune sykdommer behandlet som sykdommer i immunsystemet som helhet. I stedet blir de som oftest behandlet som sykdommer i bestemte organer. Dette medfører dessverre at det ikke er et enhetlig behandlingsregime for autoimmune tilstander.

Dersom du lider av en autoimmun sykdom, vil du ofte møte en spesialist som fokuserer på det organet som blir berørt: en revmatolog for revmatoid artritt, en endokrinolog for Hashimotos og diabetes, en gastroenterolog for cøliaki, ulcerøs kolitt og Crohns, en dermatolog for psoriasis, og så videre. Hvis du har flere autoimmune tilstander, som mange har, vil du se flere forskjellige spesialister, hver av dem vil trolig foreskrive en annen medisinering. Og trolig vil ingen av disse spesialistene se på hvordan man kan styrke og støtte immunforsvaret som helhet.

Artikkelen fortsetter under

https://funksjonellmedisin.no/den-verdenskjente-forskeren-alessio-fassano-forklarer-autoimmunitet-og-coliaki-scientific-american/

Immunforsvaret

Immunsystemet er forsvaret mot inntrengere. Det er din egen indre hær og må skille klart venn fra fiende – å kjenne deg igjen fra andre. Autoimmunitet oppstår når immunforsvaret blir forvirret og ditt eget vev blir fanget i kryssild.

Hele det medisinske teamet ved Funksjonellmedisinsk Institutt var nylig på konferanser i USA for oppdateres av mange av de fremste forskerene innenfor Autoimmune Sykdommer. Vi fikk blant annet høre av Harvard forskere at man nå har så mye kunnskap om disse tilstandene at man vet at man ikke er dømt til å få autoimmun sykdom og at de nå potensielt kan helbredes. Du kan lese om dette her. 

https://funksjonellmedisin.no/harvard-professor-fasano-autoimmune-sykdommer-kan-helbredes/

Kroppen din bekjemper noe – en infeksjon, et giftstoff, et allergen, mat eller stressrespons – og kan omdirigere sine fiendtlige angrep til leddene, hjernen, skjoldbruskkjertelen, tarmen, huden din, eller noen ganger hele kroppen. Denne immun-forvirringen resulterer i det som blir referert til som molekylær etterligning.

Interessant nok så forekommer autoimmune sykdommer nesten utelukkende i utviklede land. Folk i fattige land uten moderne bekvemmeligheter som innlagt vann, toalett, vaskemaskiner, og sterile bakgårder får ikke disse sykdommene. Hvis du vokste opp på en gård med mange dyr, har du også mindre sannsynlighet for å ha noen av disse inflammatoriske lidelsene. Å bli utsatt “skitt” og infeksjoner trener immunsystemet til å gjenkjenne hva som er fremmed og hva som er “deg”.

Artikkelen fortsetter under

Er det mulig å reversere auto-immune tilstander?

Enkelte mener at når du har en autoimmun tilstand, så er det ingenting du kan gjøre for å reversere den, bare måter å håndtere symptomene. Symptomene dempes vanligvis med sterke medisiner som skal undertrykke immunsystemet.

I kontrast til dette ser funksjonell medisin på kroppen som en helhet, og at tilstanden i ett system påvirker funksjonen i de andre. I stedet for å fokusere på symptombehandling, har vi fokus på å støtte og styrke immunforsvaret ved å finne roten til hvorfor immunsystemet går ut av kontroll. I Funksjonellmedisin vil det langsiktige målet være å bli fri for medisiner, men på kort sikt og i akutte tilfeller vil man også i mange tilfeller benytte symptomdempende medisiner. Det er flere viktige elementer som kan være roten til autoimmune tilstander.

Artikkelen fortsetter under

https://funksjonellmedisin.no/hygienehypotesen-autoimmune-og-allergiske-sykdommer/

Det kan være ulike underliggende årsaker til autoimmun sykdom. Noen av dem kan være:

Lekk tarm (intestinal hyperpemabilitet)

Tarmen er inngangsporten til god helse, og huser over 70% av immunsystemet, og du kan ikke ha et sunt immunsystem uten en sunn tarm. Takket være blant andre forskningen til den verdenskjente forskeren Alessio Fassano og den norske forskerkjempen Per Brandtzæg, så vet vi nå at lekk tarm er en av mekanismene som kan føre til autoimmun aktivering.

Artikkelen fortsetter under

Forskere knytter “lekk tarm” til kronisk betennelse og autoimmunitet

Lekk tarm sammen med tungmetaller som kvikksølv kan føre til en hypersensitivering av immunsystemet som igjen kan føre til ennå kraftigere autoimmun aktivering. Genetiske faktorer kan predisponere til autoimmun aktivering slik at enkelte individer har større risiko for at dette skal skje, men som oftest også for disse er miljøfaktorer og inflammatoriske aktiveringsmekanismer nødvendige for at autoimmune sykdommer skal bryte ut.

Ved lekk tarm vil de tette forbindelsene (tight junctions) som vanligvis holder tarmslimhinnene sammen bli løst opp, slik at ufordøyde matpartikler,  deler av mikrober, giftstoffer, og mer trenger gjennom tarmen og inn i underliggende vev hvor de treffer immunforsvarsceller som setter i gang en betennelsesreaksjon. Alle disse partiklene blir tolket av immunsystemet som inntrengere, og setter immunsystemet i høy beredskap og utløser en kraftig økning i betennelse. En slik kontinuerlig belastning på immunforsvaret kan til slutt føre til at det floker seg, og det ender opp med at immunforsvaret angriper kroppens eget vev ved en feiltakelse. Man kan ha lekk tarm uten at man opplever plager og fysiske symptomer i magen.

Artikkelen fortsetter under

Mage, tarm og Fordøyelsesplager

Gluten

Gluten bidrar til autoimmun sykdom på tre hovedmåter. For det første kan det være en viktig årsak til lekk tarm fordi gluten utløser utgivelsen av zonulin i tarmen, et kjemikalie som fører til lekk tarm. For det andre kan glutenproteinet provosere immunsystemet på flere ulike måter, se artikkelen til Alessio Fassano i Scientific American. For det tredje har gluten en lignende kjemisk struktur som kroppens eget vev og kan dermed produsere en immunologisk kryssreaksjon. Les mer om Gluten her.

Tungmetaller og giftstoffer

Vi mennesker blir i vår tid utsatt for over 100 000 forskjellige giftstoffer og tungmetaller som f.eks. Kvikksølv, Bly og Aluminium.

Vi leser stadig i nyhetene at fisken er i ferd med å bli giftig mens myndighetene sier at fordelene oppveier for skadene. Hva skal vi tro på? I denne omfattende artikkelen ser vi på hva både forskerne og myndighetene sier. Samt ser på noen mulige behandlingsalternativer ved tungmetallforgiftning.

https://funksjonellmedisin.no/er-fisken-ferd-med-bli-giftig/

Vi er utsatt for tungmetaller på forskjellige måter: kvikksølv i amalgamfyllinger i tennene, fisk og miljø. Kvikksølv, og andre tungmetaller og miljøgifter kan påvirke kroppen på mange ulike måter, blant annet kan Kvikksølv forsterke immunforsvarets respons og øke autoimmun aktivering. Miljøgifter og tungmetaller kan derfor være en viktig del av puslespillet for de med autoimmune sykdommer.

Artikkelen fortsetter under

https://funksjonellmedisin.no/giftstoffer-tungmetaller-og-autisme/

Stress

Nivåer av stress-relaterte sykdommer er på vei oppover, og stress, både emosjonelt og fysisk, har vist seg å kunne utløse og intensivere autoimmune sykdommer. Stress forstyrrer immunfunksjonen ved en rekke forskjellige mekanismer. Stress er kroppens reaksjon på f.eks.et sår, skade eller infeksjon. Kronisk stress (den typen vi står overfor i dag) kan føre til langvarig betennelse, og kan også utløse autoimmun sykdom. Når den autoimmune responsen allerede er på plass, vil stresset bare forverre tilstanden. Les mer om hvordan vi jobber med mentale tilstander.

Genetiske varianter

Ved autoimmune tilstander kan genetiske varianter spille inn som viktige underliggende faktorer. Slike genetiske varianter kan vi derfor kalle predisponerende faktorer.

Artikkelen fortsetter under

https://funksjonellmedisin.no/okt-risiko-autisme-ved-okt-genetisk-variasjon-og-luftforurensning/

Inflammatorisk kosthold

Enkelte matvarer kan forsterke immunforsvarets respons  og potensielt utløse eller forsterke autoimmun sykdom. Les mer om anti-inflamatorisk diett her.

Pre-autoimmune tilstander

Det kan være et langt forløp før man utvikler en autoimmun sykdom. Mange studier viser at man kan identifisere autoantistoffer i kroppen i lang tid før vi får en autoimmun sykdom, ofte kalt pre-klinisk fase. Selv om man ikke har en diagnostisert autoimmun tilstand, er den autoimmune tilstanden under utvikling.

Noen av tilstandene man kan oppleve i et tidlig forløp er:

Muskelsmerter, muskelstivhet , irritabilitet, fordøyelsesplager, verking i ledd, senebetennelse, generell slitenhet, nakkestivhet , hodepine, kvalme og uvelhet, svimmelhet sliten etter mat og søvnløshet.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Eksempler på Autoimmune Sykdommer

Addison sykdom, Alopecia areata, Autoimmun hemolytisk anemi, Autoimmun hepatitt, Bechets Syndrom, Bekhetrevs Sykdom, Bursitt, Crohns sykdom, Cøliaki, Dermatomyositt, Diabetes type 1, Ehlers-Danlos Syndrom og Hypermobilitet, Fibromyalgi, Glomerulonefritt, Granulomatøs polyangiitt (Wegener’s), Graves’ sykdom, Guillain-Barré syndrom, Høyt stoffskifte, Idiopatisk trombocytopenisk purpura, Iridicyklitt, Juvenil idiopatisk artritt, Lavt Stoffskifte, Leddgikt (Revmatoid Artritt), Lupus, Multippel sklerose, Muskelsmertesyndrom, Myastenia gravis, Myokarditt, Myositter, Pemfigoid, Pemfigus, Pernisiøs anemi, PMR og AT, Polyarteritis nodosa, Polymyositt, Primær biliær cirrhose, Psoriasis, Psoriasisartritt, Raynauds Fenomen, Revmatoid arthritt, Sammensatt bindevevssykdom (MCTD), Sjøgrens Syndrom, Skleroderma/systemisk sklerose, Spondyloartritt (Bekhtrev), Systemisk lupus erythematosus (SLE), Thyreoiditt, Ulcerøs kolitt, Urinsyregikt, Vitiligo

Andre tilstander som kan ha autoimmune komponenter

ADHD, ME, Slitenhetssyndrom, Alzheimers, Parkinsons og en rekke psykiske og andre symptomer kan også ha autoimmun opprinnelse eller medvirkning.

Hvis du ønsker å lese mer om den aller siste forskningen innenfor autoimmune sykdommer kan du lese alle våre nyhetsartikler relatert til dette området her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.