BAKTERIEN KLEBSIELLA KAN GI LEDDBETENNELSE, INFLAMMATORISK TARM OG AUTOIMMUN SYKDOM

En rekke studier viser klare sammenhenger mellom den patogene bakterien Klebsiella og leddbetennelse, inflammatorisk tarmsykdom og en rekke andre autoimmune tilstander.

Vi ser i denne artikkelen på to ulike metastudier om disse viktige funnene. 

Sammenhengen mellom genet HLA-B27, leddbetennelse, inflammatoriske tarmsykdommer og andre autoimmune tilstander.

Forskerene Taha Rashid og Alan Ebringer ved Analytical Sciences Group, Kings College London har vist i studier at revmatiske sykdommer, leddgikt og Crohns sykdom (CD) har klare forbindelser. De deler noen vanlige kliniske, genetiske og mikrobiologiske funn. Artikkelen viser forskerene til en omfattende mengde studier som har blitt utført av forskjellige uavhengige grupper over hele verden, har vist at Klebsiella mikroorganismer er de mest sannsynlige utløsende faktorer for disse tilstandene. Funnene viser immunologiske, mikrobiologiske og molekylære forbindelser mellom Klebsiella og selv-antigener (kroppens egne celler).

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Ankyloserende spondylitt (AS) og Crohns sykdom (CD) er blant en gruppe av relaterte tilstander som deler noen overlappende egenskaper, som leddbetennelse, inflammatoriske ryggsmerter, spondylitt, ​​enthesitt (betennelse i forbindelsespunktene mellom sener og leddbånd), betennelse i den pigmenterte delen av øyet, familiehistorie samt en genetisk faktor, positiv HLA-B27 genet.

Om tilstandene: 

Crohns sykdom eller Morbus Crohn er en inflammatorisk mage- og tarmsykdom som kan angripe hele fordøyelseskanalen, men som er mest vanlig i tynntarmen, overgang tynntarm/tykktarm, og tykktarmen. Les mer om Crohns her

Ankyloserende spondylitt (AS) var tidligere kjent som Bekhterevs sykdom, som er en kronisk betennelsesaktig revmatisk sykdom som i første rekke rammer leddene i ryggraden og bekkenet. Sykdommen kan også angripe andre ledd, senefester, øyne og hos noen få også hjertet. Symptomene preges av smerter og uttalt stivhet som er mest uttalt etter inaktivitet, og spesielt ved oppvåkning. (Store medisinske leksikon)

Disse sykdommene omfatter hovedsakelig Ankyloserende spondylitt (AS), Psoriatisk leddgikt (PsA), Reaktiv artritt (ReA), Utifferentiert SpA (U-SpA), Enteropatisk artropati eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD) som omfatter Crohns sykdom (CD) og ulcerøs kolitt (UC). Forskerne fra Kings College i London skriver at det er omfattende bevis for sammenheng med tarmbetennelse ved alle tilstandene.

Koblingen mellom genet HLA-B27 og tarm-utløst leddbetennelse.

Koblingen mellom genet HLA-B27 og leddbetennelse er blant de sterkeste genetiske forbindelsene innen reumatologi (Thomas og Brown, 2010). Denne genetiske bindingen ble oppdaget tidlig på 1970-tallet, hvor mer enn 95% av pasientene med leddbetennelse har HLA-B27-alleler, mens frekvensen av dette genet i befolkningen var under 10%. De andre beslektede tilstandene som IBD har også vist assosiasjoner med denne alleletypen, avhengig av den kliniske og patologiske plasseringen av sykdommen.

Artikkelen fortsetter under.

En rekke immunologiske og mikrobiologiske data støtter rollen til bakterien Klebsiella i utviklingen av både leddbetennelse og IBD. Og ingen andre mikrober enn Klebsiella har blitt koblet til årsakene til psoriasis.

Molekylære likheter mellom Klebsiella og selv-antigener skaper kryssreaksjon og autoimmun aktivering

Klebsiella mikrober har en rekke forskjellige antigener som viser molekylær likhet og immunologisk kryss-reaktivitet med HLA-B27 eller andre selv-antigener, og disse har blitt demonstrert i flere uavhengige studier. Enkelt forklart kan man da si at molekylene på til Klebsiella er veldig like en del av kroppens egne celler og eget vev. Så immunforsvaret angriper ikke bare Klebsiella – men også noen av kroppens egne celler og eget vev, altså «selv-antigener». Det er det man kan kalle en kryssreaksjon.

Artikkelen fortsetter under

Sekretoriske IgA2-antistoffer viser seg å være signifikant økt mot type I, III og IV kollagener i serum hos japanske pasienter sammenlignet med friske individer. Antistoffer fra serum hos leddbetennelse-pasienter ble funnet å være cytotoksiske (Som vil si at antistoffene kan skade en celle, eventuelt så alvorlig at cellen dør, og i noen tilfeller ved at cellen løses opp; cytolyse) for HLA-B27-peptidbærende celler, hvilket indikerer at disse autoantistoffene sannsynligvis bidrar til immunologiske reaksjoner.

Antistoff og antigen

Antistoff er en svært viktig del av vårt spesifikke immunsystem. Antistoffer er proteiner som dannes i kroppen, og som fortrinnsvis reagerer med fremmede stoffer (antigener) som har kommet seg inn i kroppen.

Antistoffer tilhører gruppen plasmaproteiner som kalles gammaglobuliner, og omtales ofte som immunglobuliner. Et karakteristisk kjennetegn ved antistoffene er at de er spesifikke. Dette betyr at ett bestemt antistoff kun reagerer med ett bestemt antigen. Antistoffene har i seg selv ofte ingen virkning på bakterier, men de virker som effektive «signaler» til celler som har som oppgave å ødelegge bakteriene.

De siste tre tiårene har det blitt utført en rekke uavhengige studier fra vitenskapelige grupper ved hjelp av ulike immunologiske metoder for å finne nivåene av antistoffer mot Klebsiella. Nesten alle disse studiene viste at antistoffnivåer mot Klebsiella-antigener (eller kryssreaktive selvantigener), men ikke mot andre mikrober, har vist seg å bli forhøyet mer signifikant hos pasienter med leddbetennelse sammenlignet med pasienter med andre sykdommer eller friske .

Klebsiella og Inflammatoriske tarmsykdommer

Flere forskergrupper har vist at betydelig forhøyede antistoffer mot Klebsiella mikroorganismer er blitt påvist i pasienter med IBD sammenlignet med friske. I en senere studie ble det observert en positiv korrelasjon mellom nivåer av antistoffer mot Klebsiella og kollagen-kryssreaktive antigener hos pasienter med Chrons Sykdom.

Artikkelen fortsetter under

En patogenetisk (potensielt sykdomsfremkallende) mekanisme kan være involvert i utviklingen av leddbetennelse og Chrons, hvor anti-Klebsiella-antistoffer binder til kryss-reaktive selv-antigener ved store ledd. Det ser i følge studiene ut til at revmatisk feber, leddbetennelse og Chrons alle er autoimmune sykdommer fremkalt av antistoffer mot miljøbakterier. Slike kroniske autoimmune sykdommer ser forskerne at Klebsiella infeksjon i tarmen i første rekke fører til fremstilling av anti-Klebsiella-antistoffer som også kan bindes til kryssreaktiv selv-antigener som HLA-B27 og kollagenfibre i leddene med frigjøring av ytterligere nye antigener på overflaten av skadet vev. Disse nye antigenene er ansvarlige for langvarig eller kontinuerlig produksjon av autoantistoffer og ytterligere skader på leddvæv med en vedvarende sykdomsprosess.

Tilbakevendende infeksjoner med disse bakteriene kan forklare de karakteristiske remisjon/ eskaleringsmekanismene som ofte har blitt observert hos pasienter med disse sykdommene. Tendensen til forekomst av kraftige betennelser innenfor ryggradsområdene er trolig på grunn av deres nærhet til tykktarmen der Klebsiella er i rikelig mon. Les hele studien her

Artikkelen fortsetter under

I denne artikkelen ser vi på hvorfor Klebsiella-infeksjon i tarmen er så vanskelig å behandle samt ser på en mulig ny behandlingsmetode.

Flere studier

En annen relatert studie publisert i PubMed viser at leddbetennelsen Ankyloserende spondylitt (AS) utvikles ved gjentatte episoder av Klebsiella-infeksjon, vanligvis hos de med HLA-B27-positivt gen. Dette er basert på immunologiske, mikrobiologiske og serologiske vurderinger.

Immunologiske studier indikerer at genet HLA-B27 kryssreagerer med antigener funnet i Klebsiella, Salmonella, Shigella og Yersinia mikroorganismer.

Salmonella, Shibella og Yersinia infeksjoner i tarmen er forbundet med en reaktiv (Reaktiv artritt er leddbetennelse som oppstår vanligst én til fire uker etter en infeksjon i mage, tarm eller urinrøret) artritt som forekommer overveiende hos HLA-B27-positive individer. Imidlertid indikerer mikrobiologiske studier at bare Klebsiella kan isoleres i avføringsprøver hos leddbetennelse-pasientene.

Artikkelen fortsetter under

 

Videre viser serologiske studier som involverer en rekke forskjellige teknikker at bare antistoffer mot Klebsiella, men ikke mot Salmonella, Shigella eller Yersinia, kan identifiseres hos aktive pasienter.

Funnene er så omfattende at man nå studerer mulige tiltak for Klebsiella reduksjon i tarmfloraen til disse pasientene, i et forsøk på å redusere alvorlighetsgraden og modifisere utviklingen av sykdommen.

Forskerne skriver avslutningsvis at det ser ut som at Klebsiella-reaktiv leddgikt er forløperstadiet som forekommer i tidlige og aktive faser.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE.
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.