Parasittene Blastocystis hominis og Dientamoeba fragilis kan gi kraftige plager

Parasittene Blastocystis hominis og Dientamoeba fragilis er ofte vanskelige å eliminere, og det kreves en omfattende innsikt i ulike terapimetoder for å eliminere parasittene.

Dientamoeba fragilis og Blastocystis hominis er parasitter som kan infisere menneskets tarmsystem. Mange av de som er infisert er asymmptomatiske bærere, det vil si at de tilsynelatende ikke har noen symptomer. Mennesker som er infisert kan utvikle et bredt spekter av symptomer som diare, forstoppelse, slimaktig avføring, smerter i magen, luftplager og oppblåsthet. Andre symptomer kan være kvalme og oppkast, hodepine, svimmelhet, vekttap, kronisk tretthet, depresjon, lavgradig feber, utslett og elveblest, blodig avføring og analkløe. Mange pasienter kan ha problemer i mange år før man finner ut av dette, og de er ofte feildiagnostisert med irritabel tarmsyndrom.

Artikkelen fortsetter under

Dientamoeba fragilis:

D. fragilis er en patogen protozoa parasitt som eksisterer i hele verden. Den lever i tykktarmen til mennesker. Selv om den først ble beskrevet som en amøbe, har den senere blitt klassifisert som en flagellat. I motsetning til amøber danner D. fragilis ikke en resistent cyste, og den kan derfor ikke leve lenge utenfor den menneskelige verten. Smitte kan skje ved fecal-oral transmisjon. Det er sett at det ofte er en koinfeksjon med innvollsorm. En teori som ikke har blitt bekreftet er at D. fragilis overlever inne i denne ormen utenfor den menneskelige verten, noe som derfor bidrar til å beskytte og spre parasitten. D. fragilis infeksjon kan være akutt eller kronisk, og har blitt rapportert hos både barn og voksne. Den infiserte verten kan være asymptomatisk eller symptomatisk. Mest vanlige symptomer er smerter i magen, diare, tap av appetitt, vekttap og gassplager. Andre symptomer er eosinofili, elveblest og hudkløe.

Blastocystis hominis:

Blastocystis hominis er en parasitt klassifisert som heterokontid kromista. B. hominis lever i tarmen på mennesker og primater, pattedyr og fugler. Flere studier har vist sammenhengen mellom B. hominis og irritabel tarmsyndrom. Dette kan relateres til dårlig hygiene, mer nærkontakt med dyr, inntak av kontaminert mat og vann.

Det er også mulig med koinfeksjon med andre parasitter som Giardia lamblia, Entamoeba histolytica og D. fragilis. I noen studier er Blastocystis den mest vanlige parasitten å finne i menneskelige avførlingsprøver. Den er smittet ved fecal-oral transmisjon

Artikkelen fortsetter under

https://funksjonellmedisin.no/blogs/sammenhengen-mellom-lekk-tarm-inflammasjoner-og-autoimmunitet/

Det har vært utført mange studier for å forsøke å avdekke sammenheng mellom Blastocystis hominis og sykdom. Det er lite som tyder på at Blastocystis er invasiv i tarmen, så den skadelige effekten er derfor knyttet til en immunaktivisering i tarmen. Nylig har et 29-kDa parasitt protein og en parasitt assosert protease blitt avdekket som en potensiell årsak til utvikling av sykdom.

Den infiserte verten kan være asymptomatisk eller symptomatisk. Symptomer kan variere mye fra pasient til pasient og inkludere akutt og kronisk diare, smerter i magen, kvalme, anoreksi, gass og oppblåsthet. Andre ikke-tarm relaterte symptomer inkluderer allergiske reaksjoner som urticaria og pruritt. Pasienter med Blastocystis blir ofte feildiagnostisert med irritabel tarmsyndrom. Studier tyder på at en lavgradig inflammasjon grunnet pågående immunaktivering forårsaket av infeksjon med Blastocystis med pågående antigen eksponering kan spille en stor rolle i utvikling av irritabel tarmsyndrom.

Det har vært en del diskusjon i gastroenterologiske miljøer om Blastocystis infeksjon skal behandles, fordi det fortsatt er en stor debatt om hvorvidt og i hvilken grad Blastocystis fører til sykdom.

Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

Det fremste gastroenterologiske sykehuset innenfor dette feltet i verden heter Centre for Digestive Diseases og ligger i Sydney, Australia. De har lang klinisk erfaring med parasitt-relaterte tilstander. Legene har jobbet med komplekse tarmdysbioser i flere tiår. B. hominis og D. fragilis er her anerkjent som en viktig faktor for diverse kroniske lidelser. Og legene har lenge behandlet pasienter med disse parasittene, og observerer ofte en god symptomlindrende effekt av det. Behandlingen inkluderer en kombinasjonsterapi med flere antiparasittmidler. I tillegg er det nødvendig med tarmskylling i oppstartsfasen for å sørge for en god utskylling av parasittene og giftstoffer knyttet til det. Etter kuren er det så viktig å bygge opp en god tarmfunskjon ved å gi tilførsel av probiotika, prebiotika og næringsstoff for å optimalisere en normal tarmbiota. Underbehandling av parasitter har ført til resistente former. Enkel terapibehandling med medisiner som metronidazole (flagyl) kan føre til at ikke alle parasittene blir fullstendig eliminert, noe som kan medføre et tilbakevendende problem, samt resistensutvikling. For å unngå dette er det utviklet kombinasjonsterapi med flere antiparasittmidler.
Det er også pasienter som ikke merker bedring av deres symptomer etter en parasittkur. Det er da flere faktorer som må vurderes:

  • Er det utviklet resistens til anti-parasittmidlene?
  • Er det flere i familien som er infisert av parasitten, og pasienten har blitt reinfisert?
  • Pasienten trenger ytterligere behandling for å rydde opp i en kompleks tarmfloradysbiose med dysbiosebakterier og sopp.

Det er derfor viktig å vurdere alle underliggende faktorer og danne et helhetlig perspektiv på hvorfor pasienten opplever sine forskjellige plager. Dette kan oppnås ved å utføre en grundig utredning med både anamnese og diverse funksjonellmedisinske prøver som er designet for å avdekke diverse biologiske og biokjemiske ubalanser.

Artikkelen fortsetter under

Hvordan vi opprettholder et gunstig samarbeid med våre tarmmikrober

Centre for Digestive Diseases  skriver på sine nettsider:

Tilstedeværelse av enteriske parasitter kan ofte overses som en signifikant medvirkende faktor hos pasienter med IBS-lignende gastrointestinale symptomer. Dårlig diagnostikk, uklare symptomer og mangel på effektive terapier har bidratt til feildiagnose og utvikling av resistens på grunn av underbehandling.

De skriver at mange, om ikke alle, symptomene blir borte eller signifikant forbedret ved avslutning av behandlingen hos pasienter som oppnådde vellykket utryddelse (testet negativt etter behandling).

Imidlertid opplever noen pasienter ikke forbedring etter behandling, og testing viser at de fortsatt er infisert. I de fleste tilfeller resulterer gjenbehandling med en ny kombinasjonsterapi i vellykket utryddelse og påfølgende forbedring av symptomer. Hos enkelte pasienter kan symptomene fortsette og antas å være forårsaket av en ikke-parasittdysbiose.

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.