Hypnose i behandling av sengevæting (enurese)

Enuresis nocturna, eller sengevæting er et problem for mange mennesker i Norge. For yngre barn er det først og fremst et praktisk problem for foreldrene, men for eldre barn og for voksne kan det være en psykisk belastning og legge begrensninger på det sosiale livet.

Det er særlig etter skolestart at våte netter medfører problemer for barnet etter som det blir vanlig å overnatte hos venner og reise på klasseturer, korpsturer, leirskole, treningsleir osv. Sengevæting kan gå ut over selvtilliten og selvbildet hos barn, og særlig hos ungdom. Svenske studier viser at dette problemet ofte undervurderes av foreldrene. De fleste barn blir tørre rundt 4 års alder. Man snakker om enuresis nocturna ved mer enn to våte netter per måned for femåringer og mer enn en våt natt per måned for barn 6 år eller eldre. Ut i fra denne definisjonen er det ca. 20 % av femåringene og ca. 10 % av seksåringer som sliter med sengevæting. Blant barn som er 11 år og eldre oppgis forekomsten til å være mellom to og tre prosent. I den voksne befolkningen er det ca. 1/2 prosent som opplever sengevæting eller fare for sengevæting som et problem i hverdagen. Tilstanden er vanligere hos gutter enn hos jenter, og forekommer langt oftere hos barn av foreldre som selv har hatt tilstanden som liten.

De fleste barn vil vokse det av seg til slutt, men ikke alle ønsker å vente, og for noen går tilstanden ikke over av seg selv. Foreldrene opplever ofte situasjonen som belastende og barnet selv ønsker som regel hjelp når de kommer i skolealder. Den vanlige behandlingen er medisinering, gjerne i kombinasjon med alarmmatte. Det er også utarbeidet programmer for å trene opp blærekapasiteten og å styrke lukkemuskelen for å bedre barnets mulighet til å holde seg tørr lenger.

Hypnose har vist seg å god effekt i behandlingen av enurese, men er ikke en del av standard behandling av enurese i dag. Tidligere studier har vist effekt på mellom 44 og 88 %. I et forsøk utført på Rikshospitalet i 2004 ble 9 av 12 pasienter helt tørre etter hypnosebehandling med varighet fra 2-8 ganger. Resultatene forutsetter at organisk etiologi er utelukket dvs. at problemet ikke kan forklares med fysiske årsaksfaktorer. Mulige underliggende årsaker er mange og kan spenne fra fysiologiske og anatomiske avvik som unormalt liten urinblære eller låsninger i ryggsøylen, til ulike biokjemiske årsaksfaktorer som opoide peptider og metyleringsforstyrrelser. Les mer om biokjemi her. I enkelte tilfeller kan det også ligge psykiske faktorer bak, som traumer eller annen psykisk belastning. Det er vanligvis tilfelle ved sekundær enurese, der barnet får tilbake våte netter etter å ha vært tørr en periode.

Hypnosebehandling av enurese hos barn starter med en kartleggingsamtale hvor behandleren går igjennom anamnese og utviklingshistorie med barnet og foreldrene. Først må evt. underliggende årsaker adresseres og rettes opp. Så kan hypnosebehandling startes. Det er viktig å avklare om barnet selv opplever tilstanden som et problem og er selv er motivert for endring, eller om det mest er et problem for foreldrene. Etter dette følger fire til åtte behandlingstimer med hypnose, gjerne med en uke mellom timene. Etter dette opplever de fleste barn tørre netter, og det er vanlig å komme tilbake for en oppfølgingstime etter ca. tre måneder.

Behandlingen går ut på å trene opp og endre ubevisste prosesser i kroppen slik at barnet klarer:

  1. å holde lenger før det må tisse
  2. styrke signalsystemene som sender beskjed fra urinblæren til hjernen
  3. øke sensitiviteten for disse signalene i hjernen og styrke barnets evne til å våkne av signalene.

Ved Funksjonellmedisinsk Institutt er det leger som tilbyr hypnosebehandling til barn og voksne. Vi er et av få steder i Oslo som jobber med hypnose i behandlingen av enurese.

For timebestilling ring vårt sentralbord på 97992500.

Les mer her: