Kronisk tretthet, slitenhet og ME

Kronisk tretthet, slitenhet og ME. Mulig behandling og årsaker.

Kronisk tretthetssyndrom, ME, slitenhetssyndrom og sliten og slapphet påvirker millioner av mennesker verden over, og for de aller fleste er dette en svært svekkende tilstand. Helsevesenet har først helt nylig anerkjent sliten og slapphet som en diagnose, og det er generelt bare som en diagnose av utelukkelse av andre diagnoser, noe som betyr at de utelukker andre sykdommer først og ikke fant noen annen grunn til tretthet.

Symptomene kan være svært mange, varierte og vage og inkluderer ofte:

  • Ekstrem utmattelse
  • Ekstrem tretthet
  • Smertefulle muskler og ledd
  • Uberegnelige søvnmønstre
  • Fordøyelsesproblemer
  • Konsentrasjonsproblemer
  • Hukommelsestap
  • Hodepine
  • Smerte
  • …og mye mer.

Standard behandling i helsevesenet er ofte reseptbelagte legemidler for å håndtere symptomer, inkludert smertestillende medisiner, sovemedisiner og antidepressiva.

I Funksjonellmedisin anerkjenner vi disse tilstandene fullt ut. Innenfor den funksjonellmedisinske tradisjon vil man her tenke at det er mange forskjellige grunner til at folk opplever disse symptomene. Derfor er funksjonellmedisinske utredningsteknikker ideelle til å avdekke multifaktorelle underliggende årsaker. Og gi grunnlag for behandling av disse underliggende tilstandene som kan være høyst forskjellige fra person til person. Denne systemiske tilnærmingen har gitt gode resultater for mange både her i Norge og USA .

Selv om det ikke er offisielt klassifisert som en autoimmun sykdom, innebærer disse tilstandene mange lignende symptomer, så vel som utbredt betennelse og deler mange av de samme grunnårsakene som autoimmunitet.

Som regel er man i helsevesenet ikke opplært til å finne og behandle de underliggende årsakene til betennelse og kronisk sykdom. Skjulte allergener, infeksjoner, miljøgifter, inflammatorisk kosthold, stress, spesielle genvarianter og mere kan være underliggende årsaker til disse inflammatoriske tilstandene.

Er det mulig å reversere disse tilstandene?

Enkelte mener at når du har kronisk tretthet og slitenhet, så er det ingenting du kan gjøre for å reversere den, bare måter å håndtere symptomene.

Artikkelen fortsetter under

I kontrast til dette ser funksjonell medisin kroppen som en helhet, og at tilstanden i ett system påvirker funksjonen i de andre. I stedet for å fokusere på symptombehandling, har vi fokus på å støtte og styrke immunforsvaret ved å finne roten til hvorfor immunsystemet går ut av kontroll. Selv om årsaker og resultater kan variere og være ulike fra person til person så vil vi i Funksjonellmedisin ha et langsiktig mål om å bli fri for medisiner. På kort sikt og i akutte tilfeller vil man også i mange tilfeller benytte symptomdempende medisiner.

Stanford University med revolusjonerende forskning

Stadig flere forskere knytter kronisk slitenhet og tretthet til inflammasjoner. Stanford-forskere publiserte nylig svært interessant forskning som viste ytterligere sammenhenger. Studiens seniorforfatter er Mark Davis, PhD, professor i immunologi og mikrobiologi og direktør for Stanfords institutt for immunitet, transplantasjon og infeksjon, sier «Det har vært mye kontrovers og forvirring rundt ME – selv om det er en faktisk sykdom,» sa Davis.

«Våre funn viser tydelig at det er en inflammatorisk sykdom og gir et solid grunnlag for en diagnostisk blodprøve.»

Vår erfaring og ny forskning viser at det er kombinasjonen av mange mulig årsaker til sliten og slapphet, slitenhetssyndrom, kronisk tretthet og ME.

Noen av dem kan være:

Lekk Tarm (intestinal hyperpemabilitet)

Tarmen er inngangsporten til god helse, og huser over 70% av immunsystemet, og du kan ikke ha et sunt immunsystem uten en sunn tarm. Takket være blant andre forskningen til den verdenskjente forskeren Alessio Fassano og den norske forskerkjempen Per Brandtzæg, så vet vi nå at lekk tarm er en av mekanismene som kan føre til autoimmun aktivering. Les Alesso Fassano sin artikkel om lekk tarm i Scientific American her. Lekk tarm sammen med tungmetaller som kvikksølv kan føre til en hypersensitivering av immunsystemet som igjen kan føre til ennå kraftigere autoimmun aktivering . Genetiske faktorer kan predisponere til autoimmun aktivering slik at enkelte individer har større risiko for at dette skal skje, men som oftest også for disse er miljøfaktorer og inflammatoriske aktiveringsmekanismer nødvendige for at autoimmune sykdommer skal bryte ut.

Ved lekk tarm vil de tette forbindelsene (tight junctions) som vanligvis holder tarmslimhinnene sammen bli løst opp, slik at ufordøyde matpartikler,  deler av mikrober, giftstoffer, og mer trenger gjennom tarmen og inn i underliggende vev hvor de treffer immunforsvarsceller som setter i gang en betennelsesreaksjon. Alle disse partiklene blir tolket av immunsystemet som inntrengere, og setter immunsystemet i høy beredskap og utløser en kraftig økning i betennelse. En slik kontinuerlig belastning på immunforsvaret kan til slutt føre til at det floker seg, og det ender opp med at immunforsvaret angriper kroppens eget vev ved en feiltakelse. Man kan ha lekk tarm uten at man opplever plager og fysiske symptomer i magen.

Ny studie viser sammenhengen mellom mikrobiomet og kronisk slitenhet og tretthet

Nå, for første gang, rapporterer forskere ved Cornell University at de har identifisert biologiske markører for kronisk tretthet og slitenhet i tarmbakterier og inflammatoriske mikrobielle funn i blodet.

I en studie som ble publisert i publikasjonen Microbiome, beskriver teamet hvordan de har diagnostisert kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS) hos 83 prosent av pasientene gjennom avføringstester og blodprøver, og fører oss et skritt nærmere mot forståelse av årsakene til sykdommen.

«Vårt arbeid viser at tarmbakterier og mikrobiomet hos pasienter med kronisk tretthetssyndrom ikke er normalt, noe som kanskje fører til gastrointestinale og inflammatoriske symptomer», sa Maureen Hanson, Liberty Hyde Bailey-professor ved Institutt for molekylærbiologi og genetikk på Cornell og studiens seniorforfatter. Og sier videre:

«Videre gir våre funn ytterligere bevis som strider mot den latterlige ideen om at sykdommen er av psykologisk opprinnelse.»

Få mail om ny forskning og kunnskap om hvordan miljøet påvirker helsa i vår – og hva vi potensielt kan gjøre.

Kosthold

Når man har en kronisk betennelse kan et kosthold med mye inflammatorisk mat være en stor utfordring for immunforsvaret. Gluten, melk, sukker og matvarer som ikke lett brytes ned kan sammen med tarmdysbiose bidra til lekk tarm og fremkalle en langvarig immunrespons i kroppen. Enkelte matvarer kan forsterke immunforsvarets respons  og potensielt utløse eller forsterke en inflammatorisk tilstand i kroppen.

Les vår tema-artikkel om Anti-inflamatorisk kosthold her

Toksiner

Tungmetaller, plantevernmidler og kjemikalier i husholdningsprodukter og mat kan gi store skadevirkninger på kroppen vår. Men det kan også mykotoksiner, som er flyktige organiske forbindelser fra ulike typer sopp. At disse stoffene er skadelige er det ingen tvil om. Men skadevirkningen av kombinasjonen av alle de over 100 00 giftstoffene er det ingen som kan si noe om, og det er et av vår tids største eksperimenter. les om ny norsk forskning om farene ved tungmetaller her

Infeksjoner og stress

Emosjonelt, mentalt og fysisk stress reduserer kroppens evne til å bekjempe infeksjoner, og infeksjoner øker stressresponsen på kroppen. Stress kan også utløse visse virusinfeksjoner som kan ligge i hvilemodus i kroppen din.

Genetiske varianter

Genetiske varianter kan spille inn som viktige underliggende faktorer. Slike genetiske varianter kan vi derfor kalle predisponerende faktorer.

Vi gjør oppmerksom på at resultatene kan variere og være ulike fra person til person.

Du kan lese våre mange artikler om autoimmune og kroniske tilstander med henvisninger til hundrevis av bredt publiserte forskningsartikler.

Persontilpasset medisin er fremtiden.

“Den beste måten å bekjempe økningen i autoimmune og kroniske sykdommer er å gjøre undersøkelser for å forstå de genetiske og miljømessige risikofaktorene for dem, slik at de som har risiko for å utvikle sykdom etter visse miljøeksponeringer kan være i stand til å minimere eksponeringene og forhindre utviklingen av autoimmun sykdom. “ Dr. Frederick Miller, National Institute of Environmental Health Sciences i US

Ledende forskere sier den beste måten å bekjempe autoimmune sykdommer er å forstå miljøfaktorene som sammen med gener utløser dem. En “one size fits all” tilnærming hvor man leter etter en felles årsak for alle med en tilstand kan vise seg vanskelig når det kan være en helt unik kombinasjon av miljøfaktorer og gener som er underliggende hvert enkelt tilfelle. Og dette er en av hovedårsakene til at EU og Norge nå skal utvikle et persontilpasset helsevesen innen 2030.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her og les mer om Funksjonellmedisinsk Institutt her.

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging. Cleveland Clinic har nylig også publisert en omfattende studie som viser voldsom vekst og god effekt av funksjonellmedisin for mennesker med kroniske tilstander.

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan komme i gang?

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.