MULIG BEHANDLING AV BAKTERIEINFEKSJONEN KLEBSIELLA I TARMEN

I denne artikkelen ser vi på hvorfor Klebsiella-infeksjon i tarmen er så vanskelig å behandle samt ser på en mulig ny behandlingsmetode.

Klebsiella pneumoniae er vanligvis normalt å finne i munnen til friske individer, men som demonstrert i et eksperiment på spesifikke patogenfrie (fri for potensielt sykdomsfremkallende bakterier) mus kan de kolonisere seg i tarmen og aktivere TH1-celler når antibiotika eller andre faktorer forstyrrer tarmmikrobiell balansere. Altså det man kan kalle en dysbiose – en ubalanse i tarmfloraen. Antibiotika sørger for å svekke beskyttelsen mot kolonisering i tarmen av patogene (potensielt sykdomsfremkallende) bakterier.

Koloniseringen av Klebsiella pneumoniae i tarmen inducerer TH1-celler, noe som ytterligere kan frembringe betennelse.

Hva er Th1?

T-hjelperceller (Th-celler) er en type T-celle som spiller en viktig rolle i immunsystemet. De hjelper aktiviteten til andre immunceller ved å frigjøre T-celle-cytokiner. Disse cellene bidrar til å undertrykke eller regulere immunresponser. T-cellene maksimerer bakteriedrepende aktivitet av fagocytter som makrofager. Th1 hjelperceller er en viktig del av immunforsvarets evne til å drepe intracellulære bakterier, altså bakterier inni celler.

Hva er Cytokiner?

Cytokiner er signalmolekyler som blir laget av celler. De hjelper til å kontrollere immunsystemet og bekjempe sykdom. Cytokiner formidler signaler mellom celler.

Klebsiella pneumoniae kan være multiresistent, og måter å drepe eller fjerne dem er ikke kjent. Professor Hattori og professor Kenya Honda fra Keio University School of Medicine har forsket mye på Klebsiella og uttaler;

«Selv om mer forskning må gjøres, vil det etter hvert utvikles smal-spektrum antibiotika og lytiske bakteriofager (se nederst i artikkelen) som er spesielt rettet mot Klebsiella pneumoniae. Dette kan være svært viktig for pasienter med kroniske inflammatoriske sykdommer inkludert IBD. «

Professor Hattori og professor Kenya Honda fra Keio University School of Medicine har ledet forskning for å undersøke forholdet mellom spyttmikrober og IBD, og de fant at når bakterien Klebsiella pneumoniae koloniserer i en tarm som er i mikrobiell ubalanse – tilkalles immunceller som TH1 som igjen gjør  immunresponsen overaktiv og resulterer i tarmbetennelse som fører til utbruddet av IBD og inflammatorisk tarm. Deres funn tyder også på en dyp tilknytning mellom det orale mikrobiomet og tarmens økosystem.

Denne studien ble publisert i den elektroniske versjonen av Science

Artikkelen fortsetter under

Klebsiella og biofilm

Klebsiella er en biofilmdannende bakterie. Dette vil si at den kan produsere et beskyttende slimlag den kan gjemme seg i både for andre konkurrerende mikrober, men også antibiotika.

The Society for Applied Microbiology har publisert en omfattende studie som viser  Klebsiella sin evne til å produsere biofilm:

Denne studien viser en tydelig sammenheng mellom antibiotikaresistens og biofilmdannende evner hos Klebsiella pneumoniae-stammer.

Klebsiella pneumoniae tilhører Enterobacteriaceae-familien, og den har blitt et viktig patogen. Studien viser også at Klebsiella er ansvarlig for en overveldende mengde infeksjoner hos mennesker. Når de danner biofilmer blir de til en ekstremt resistent mikroorganisme og gir den stor motstandskraft mot antimikrobielle stoffer.

Forskerne peker videre på at på grunn av den økende resistensen mot antimikrobielle stoffer, er behandlingsalternativer ekstremt viktige. Dermed vokser antall studier med alternative metoder, som urtemedisiner, som et lovende felt for å bekjempe resistente stammer.

Opposisjonell effekt av Lactobacillus på Klebsiella pneumoniae

I en studie publisert i pubmed  viser forskere at gunstige bakterier er spesielt viktige i kampen mot antibiotikaresistente patogener. Klebsiella pneumoniae er ikke bare en multiresistent opportunistisk patogen, men også i stand til å kolonisere tarmen og viser en høy kapasitet til å danne biofilm.

I denne studien ble anti-biofilmaktiviteten til 140 nøytraliserte Lactobacillus-supernatanter vurdert mot Klebsiella pneumoniae. Blant de 13 stammene som supernatant signifikant svekket biofilmdannelse, ble Lactobacillus plantarum fremhevet. Lactobacillus plantarum gjorde at biofilmer hadde reduserte tredimensjonale strukturer assosiert med en signifikant reduksjon i Klebsiella pneumoniae biomasse.

Denne forskningen viser viktigheten av å bygge opp store stammer av «gode» bakterier for å bekjempe patogene infeksjoner.

Artikkelen fortsetter under

Reduksjon av Klebsiella biofilm med urter

Som et eksempel på store konvensjonelle studier om urters virkningskraft mot biofilm ser vi på denne studien publisert i The Scientific World Journal  som evaluerte virkningen av Pfaffia paniculata (brasiliansk ginseng eller Suma) og Rosmarius officinalis (Rosmarin) ekstrakter mot biofilm av Klebsiella pneumoniae.

Som konklusjon i studien viser begge ekstraktene kraftig virkning på biofilm.

Pfaffia paniculata er en vanlig rot i Sør-Amerika, spesielt i Brasil, populært kjent som brasiliansk ginseng. Den tilhører Amaranthaceae-familien, og den er kjent for dens antiinflammatoriske potensiale. Studier indikerer at den har stort potensiale, selv mot tumorceller.

Rosmarinus officinalis, Rosmarin, er en busk fra Middelhavet, og har vært brukt til medisinske formål ved behandling av bakterielle og soppinfeksjoner.

Er prebiotika som FOS mat for Klebsiella?

Det forskes nå mye på prebiotika –  mat for våre gode venner i tarmen.

Prebiotika er kostfibre, resistent stivelse, som finnes naturlig i matvarer som cikorie, artisjokker, rå hvitløk, purre, løk og mange andre. Når gunstige bakterier fordøyer prebiotisk fiber, vil de øke kraftig i antall, samt at de frigjør metabolske biprodukter. Les vår artikkel om probiotika her.

Noen mener at Klebsiella kan fermentere og vokse på probiotika som FOS og Inuklin. Hva sier forskerne?

Når vi ser på den tilgjengelige forskningen,  som denne studien publisert i Journal of Applied Microbiology,  her i Journal of Nutrition og disse studiene publisert i PubMed samt denne  så må vi se på dette fenomenet overordnet. Studiene viser at selv om prebiotika kan være mat for noen «patogener» så blir dette sterkt oppveid av den mengden mat som de tilfører vennlige «gode» bakterier. Studier på mennesker viser at inulin forårsaket av at Lactobacilli og Bifidobacterium blomstret, men også en liten økning i Enterobacteriaceae, familien som Klebsiella tilhører.

Selv om enkelte studier har vist at noen prebiotika kan være mat for visse patogener som Enterobacteriaceae (f.eks. Klebsiella), så viser studier at dette ikke er et problem. I stedet er det en mengde kliniske studier som viser at prebiotika hovedsakelig gir vekst av vennlige bakterier, som med fortsatt tilskudd har en tendens til å oppveie for ytterligere vekst av «uvennlige mikroorganismer».

Etter hvert som vennlige bakterier blomstrer med prebiotisk tilskudd, reduseres tarmens pH, noe som virker som naturlig hemmende for veksten av patogener. Og dette kombinert med de antibakterielle virkningene som de vennlige bakteriene har, bidrar til å holde en sunn balanse mellom vennlige og uvennlige mikroorganismer i tarmen.

Artikkelen fortsetter under.

Virus mulig ny behandlingsmetode mot Klebsiella.

Bakteriofager, eller bare fager, er virus som infiserer og replikerer seg/deler seg i bakterier. Mange forskere mener Bakteriofager har stort potensial for å bekjempe antibiotikaresistens og andre helseutfordringer.

Bakteriofager infiserer bakterier og er i stand til å endre eller ødelegge dem. Det er derfor man kan kalle dem bakterie-spisere.

Artikkelen fortsetter under. 

Les vår temaartikkel hvor vi forteller historien og mer om det terapautiske potensialet for Bakteriofager.

Det eksisterer tusenvis av fager, hver utviklet for å infisere bare en type eller noen få typer bakterier. Som andre virus, kan de ikke replikere av seg selv, men må bruke det reproduktive maskineriet i bakterier. For å gjøre det, fester de seg til en bakterie og setter inn sitt genetiske materiale. Fagene ødelegger deretter cellen, splitter den åpen for å frigjøre nye viruspartikler for å fortsette prosessen. Når jobben er ferdig, blir de utskilt av kroppen.

Fremveksten av patogene bakterier som er resistente mot de fleste, om ikke alle, antimikrobielle preparater som er tilgjengelige, er blitt et kritisk problem i moderne medisin, særlig på grunn av den samtidige økningen i immunsuppressive pasienter. Utvikling av alternative antiinfeksjonspreparater er blitt en av de høyeste prioriteter innen moderne medisin og bioteknologi. Og bakteriofager er en av de mest lovende strategiene.

Et unikt argument for bakteriofager er deres vertsspesifisering (at de virker svært spesifikt), noe som betyr liten eller ingen skade på «gode» nabobakterier, og de fører ikke til utvikling av resistens i andre bakterier. Det er også rapportert få eller ingen bivirkninger.

Bakteriofager vurderes av mange som en svært interessant fremtidig mulig behandling av for eksempel Klebsiella infeksjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.