Muskel og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager

Svært mange mennesker lider av muskel- og skjelettplager. Vanlige plager kan være muskelsmerter, leddsmerter, stivhet, kronisk tretthet, søvnforstyrrelser, depresjon, smertefulle muskler og ledd. Mange får også diagnoser som Fibromyalgi og muskelsmertesyndrom. Selv om smerten, symptomene og betennelsene er svært reelle, hjelper denne diagnosen oss ikke til å forstå hva som forårsaker problemene.

Fibromyalgi er en “utelukkelse-diagnose”, noe som betyr at doktorens jobb er å utelukke andre diagnoser først. Hvis ingen av disse passer, sitter man ofte igjen med ordet Fibromyalgi. Bokstavelig talt betyr Fibromyalgi “smerte i muskelvev”. Tradisjonell behandling handler i stor grad om å dempe symptomer, som f.eks. antidepressiva, antiinflammatoriske og smertestillende legemidler, beroligende midler og muskelavslappende midler.

I Funksjonellmedisin anerkjenner vi disse tilstandene fullt ut. Innenfor den funksjonellmedisinske tradisjon vil man her tenke at det er mange forskjellige grunner til at folk opplever disse symptomene. Derfor er funksjonellmedisinske utredningsteknikker ideelle til å avdekke multifaktorelle underliggende årsaker. Og gi grunnlag for behandling av disse underliggende tilstandene som kan være høyst forskjellige fra person til person. Denne systemiske tilnærmingen har gitt gode resultater for mange både her i Norge og USA . Les også vår tema-artikkel om slitenhet og slapphet

Fra et funksjonsmedisinsk synspunkt er mange muskel- og skjelettplager og fibromyalgi en inflammatorisk tilstand og et forstadium til autoimmunitet.  Og da er det kritisk å se på de grunnleggende systemene som er involvert i å kontrollere betennelse i kroppen. Les vår omfattende tema-artikkel om autoimmunitet og autoimmune sykdommer

defense-1403067_640

Som regel er man i helsevesenet ikke opplært til å finne og behandle de underliggende årsakene til betennelse og kronisk sykdom. Skjulte allergener, infeksjoner, miljøgifter, inflammatorisk kosthold, stress, spesielle genvarianter og mere kan være underliggende årsaker til disse inflammatoriske tilstandene. Den enorme økningen i kroniske lidelser i Amerika og vesten har fått selv presidenten i The American Medical Association (AMA) til å uttrykke at tradisjonelle helseinstitusjoner trenger en kraftig endring for å kunne håndtere den enorme veksten i komplekse kroniske lidelser. Og både EU, USA og helsemyndighetene i Norge mener vi nå står foran et paradigmeskift i helsetjenestene med mer persontilpasset medisin og en befolkning som tar mer ansvar for egen helse. Les artikkelen vår om persontilpasset medisin = Funksjonellmedisin her 

Snip20170410_15

Det kan være ulike og sammensatte underliggende årsaker til autoimmun sykdom og inflammatoriske tilstander. Noen av dem kan være:

Lekk Tarm (intestinal hyperpemabilitet)

Tarmen er inngangsporten til god helse, og huser over 70% av immunsystemet, og du kan ikke ha et sunt immunsystem uten en sunn tarm. Takket være blant andre forskningen til den verdenskjente forskeren Alessio Fassano og den norske forskerkjempen Per Brandtzæg, så vet vi nå at lekk tarm er en av mekanismene som kan føre til autoimmun aktivering. Les Alesso Fassano sin artikkel om lekk tarm i Scientific American her. Lekk tarm sammen med tungmetaller som kvikksølv kan føre til en hypersensitivering av immunsystemet som igjen kan føre til ennå kraftigere autoimmun aktivering . Genetiske faktorer kan predisponere til autoimmun aktivering slik at enkelte individer har større risiko for at dette skal skje, men som oftest også for disse er miljøfaktorer og inflammatoriske aktiveringsmekanismer nødvendige for at autoimmune sykdommer skal bryte ut .

77cb42d830eadd61f6735d620c9d3a53

Ved lekk tarm vil de tette forbindelsene (tight junctions) som vanligvis holder tarmslimhinnene sammen bli løst opp, slik at ufordøyde matpartikler,  deler av mikrober, giftstoffer, og mer trenger gjennom tarmen og inn i underliggende vev hvor de treffer immunforsvarsceller som setter i gang en betennelsesreaksjon. Alle disse partiklene blir tolket av immunsystemet som inntrengere, og setter immunsystemet i høy beredskap og utløser en kraftig økning i betennelse. En slik kontinuerlig belastning på immunforsvaret kan til slutt føre til at det floker seg, og det ender opp med at immunforsvaret angriper kroppens eget vev ved en feiltakelse. Man kan ha lekk tarm uten at man opplever plager og fysiske symptomer i magen. Les vår omfattende tema-artikkel om mage, tarm og fordøyelsesplager her

Kosthold

Når man har en kronisk betennelse kan et kosthold med mye inflammatorisk mat være en stor utfordring for immunforsvaret. Gluten, melk, sukker og matvarer som ikke lett brytes ned kan sammen med tarmdysbiose bidra til lekk tarm og fremkalle en langvarig immunrespons i kroppen. Enkelte matvarer kan forsterke immunforsvarets respons  og potensielt utløse eller forsterke en inflammatorisk tilstand i kroppen.

Les vår tema-artikkel om Anti-inflamatorisk kosthold her

IMG_1407

Toksiner

Tungmetaller, plantevernmidler og kjemikalier i husholdningsprodukter og mat kan gi store skadevirkninger på kroppen vår. Men det kan også mykotoksiner, som er flyktige organiske forbindelser fra ulike typer sopp. At disse stoffene er skadelige er det ingen tvil om. Men skadevirkningen av kombinasjonen av alle de over 100 00 giftstoffene er det ingen som kan si noe om, og det er et av vår tids største eksperimenter. les om ny norsk forskning om farene ved tungmetaller her

Infeksjoner og stress

Emosjonelt, mentalt og fysisk stress reduserer kroppens evne til å bekjempe infeksjoner, og infeksjoner øker stressresponsen på kroppen. Stress kan også utløse visse virusinfeksjoner som kan ligge i hvilemodus i kroppen din.

Genetiske varianter

Genetiske varianter kan spille inn som viktige underliggende faktorer. Slike genetiske varianter kan vi derfor kalle predisponerende faktorer.

Les artikkelen om en engelsk leges tilnærming til behandling av disse tilstandene

Vi gjør oppmerksom på at resultatene kan variere og være ulike fra person til person.

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden som� Mayo klinikken og� Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og det norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.