Ortomolekylær medisin

Ortomolekylær medisin handler om å forebygge og unngå sykdom ved å tilføre kroppen naturlige næringsmidler og tilskudd i optimale mengder.

Definisjon

Begrepet ortomolekylær stammer fra det greske ortos som betyr «rett» eller «korrekt». Direkte oversatt betyr begrepet «rett molekyl». Begrepet ble første gang benyttet i 1968 av Linus Pauling (1901-1994) som forøvrig har fått to Nobelpriser og regnes som 1900 tallets største kjemiker. Han grunnla Institute of Orthomolecular Medicine i 1973.

Behandling

Gjennom en ortomolekylær behandling gjennomføres det en grundig utredning. Resultatene av disse prøvene indikerer hvilke biokjemiske ubalanser som er til stede. På bakgrunn av dette blir det utarbeidet en behandlingsplan som ofte medfører inntak av tilskudd som vitaminer, mineraler, fettsyrer og aminosyrer og i tillegg dietter og kostholdsomlegging.

Historikk

Behandlingsformen har vært under utvikling i USA og Canada i over 40 år, og selv om man kan behandle mange fysiske tilstander, er det innenfor psykisk helse at behandlingsformen har blitt mest kjent. Dette skyldes nok først og fremst den kjente Psykiatrikeren Abram Hoffer (1917-2009) som hadde et gjennombrudd i behandlingen av Schizofreni ved å benytte B-vitaminer i store doser. Han ble etter hvert en god venn av Linus Pauling og disse to samarbeidet gjennom hele livet. Hoffer er forøvrig grunnleggeren av Journal of Orthomolecular Medicine.

Legen, Farmakologen og Biokjemikeren Carl Curt Pfeiffer (1908-1988) er en annen stor bidragsyter til fagområdet og var inspiratoren til stiftelsen av Pfeiffer Treatment Center . Han drev systematisk innsamling av blodprøver fra mennesker med psykiske lidelser og fant biokjemiske mønster og likhetstrekk hos de forskjellige sykdomsgruppene som dannet grunnlaget for utarbeidelsen av teorien om de forskjellige «biotyper». Denne teorien er i dag helt essensiell som et diagnostisk verktøy ved ortomolekylær psykiatrisk behandling.

Grunnlegger av og mangeårig direktør for Pfeiffer Treatment Center William J. Walsh, regnes av mange i dag som en av de viktigste nålevende bidragsytere til Ortomolekulær medisinsk forskning . Han leder i dag Walsh Research Institute som driver forskning og videreutdanning av leger og annet helsepersonell innenfor fagområdet Ortomolekylær Psykiatri.

Mange vil regne Ortomylekylær medisin som en gren av Funksjonellmedisinen, mens andre vil hevde at det er en egen behandlingsgren. Uansett er det uten tvil mange fellestrekk mellom de grunnleggende elementene i disse to behandlingsformene.

Nyttige lenker: