inner-banner

SAMMENHENGEN MELLOM LEKK TARM, INFLAMMASJONER OG AUTOIMMUNITET

Her forklarer og beskriver vi «lekk tarm», gjeldene forskning, hvordan den arter seg og kan behandles. Stadig flere mennesker får påvist tilstanden – som kan være helt avgjørende for helsa vår.

lekk tarm

Tarmens tilstand avgjør hvilke og hvor mange næringsstoffer som absorberes, og hvilke toksiner, allergener og mikrober som holdes ute, og er derfor direkte knyttet til helheten til den totale menneskelige organismen. Tarmhelsen kan defineres som optimal fordøyelse, absorpsjon og assimilering av mat. Men dette avhenger av mange faktorer. For eksempel er bakteriene i tarmene som en regnskog – et mangfoldig økosystem. De må være i balanse for at man skal oppnå optimal helse.

Artikkelen fortsetter under

Les den nylig publiserte studien om sammenhengen mellom «lekk tarm», kronisk betennelse og autoimmunitet fra amerikanske forskere ved Massachusetts Hospital.  

Det er over fem hundre arter og 1,5 kilo bakterier i tarmen din. Det er en kjemisk fabrikk som hjelper deg med å fordøye maten, produsere vitaminer, bidrar til å regulere hormoner og skille ut giftstoffer. Man snakker ofte om at man kan få en ubalanse i tarmfloraen. Overvekst av parasitter, gjærsopp eller ugunstige bakterier, eller for lite av de gode bakteriene som laktobacillus eller bifidobakterier kan føre til fordøyelsesplager, ubalanser i tarmfloraen og nedsatt helse.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Immunforsvaret ditt (og dermed kroppen din) er beskyttet mot det giftige miljøet i tarmen din med en slimhinnebarriere som bare er en celle tykk, 0,03 mm. Dette tynne laget dekker et overflateareal på størrelse med en tennisbane, men det inneholder i utgangspunktet et kloakksystem. Hvis dette tynne laget eller tarmbarrieren er skadet, slik at ufordøyde matpartikler, mikrober, giftstoffer, og mer trenger gjennom tarmen og inn i underliggende vev hvor de treffer immunforsvarsceller, settes det i gang en betennelsesreaksjon. Denne tilstanden i tarmen kalles for Intestinal hyperpermeabilitet eller «lekk tarm».

Alle disse partiklene som trenger gjennom tarmbarrieren blir tolket av immunsystemet som inntrengere, og setter immunsystemet i høy beredskap og utløser en kraftig økning i betennelse. Ufordøyde matpartikler blir da av immunforsvaret betraktet som en «fiende» og kan bli merket med antistoff, f.eks IGG, som gir det vi kaller matintolleranse.

Artikkelen fortsetter under

En slik langvarig belastning på immunforsvaret vil til slutt kunne føre til at det floker seg, og det ender opp med at immunforsvaret angriper kroppens eget vev ved en feiltakelse. Lekk tarm kan derfor være en viktig årsaksfaktor til utvikling av autoimmunitet og inflammatoriske tilstander, psykiske lidelser og andre helseutfordringer. Les vår tema-artikkel om autoimmunitet her.

Forskning på lekk tarm

De siste 10 årene har det vært en voldsom økning i forskningen og kunnskapen om sammenhenger mellom tarmhelse og en lang rekke helseplager og psykiske lidelser.

Lekk tarm eller Intestinal hyperpermeabilitet blir nå knyttet til en lang rekke andre symptomer og tilstander som astma, diabetes, reumatoid artritt, irritabel tarmsyndrom, psoriasis, eksem, autoimmune tilstander, psykiske lidelser og andre.

Harvard- forskeren Alessio Fasano sier at et protein kalt Zonulin er sentralt ved lekk tarm. «Selv om vi ikke vet alt om frigjøringen av Zonulin, vet vi at visse bakterier og gluten kan gjøre det. Sammen med genetiske faktorer kan det være nok til å skape en «perfekt storm» for å utløse sykdom,».

«Jeg tror at uten tap av tarmbarriere (lekk tarm),» sa Dr. Fasano «er det  vanskelig å forstå hvordan autoimmune sykdommer vil utvikle seg.»

Les Fasano sin forskningsartikkel om Zonlin, lekk tarm og autoimmunitet fra 2013 her

Artikkelen fortsetter under

Les den banebrytende artikkelen i Scientific American fra 2009 om sammenhengen mellom lekk tarm og autoimmunitet, skrevet av Harvard forskeren Alessio Fasano.  

Norsk forskerkjempe pioner på forskningen på “lekk tarm”.

Per Brandtzæg hadde samme lidenskap i 40 år, nemlig kroppens slimhinner og antistoffene der. Han etablerte og ledet LIIPAT, Laboratorium for immunhistokjemi og immunpatologi ved Rikshospitalet.

Du kan lese mer om han og forskningen hans her:

Brandtzæg var Norges mest siterte forskere internasjonalt gjennom alle tider med 46 000 siteringer i Google Scholar. Og allerede i 1971 så identifiserte han mekanismene som ligger til grunn for “lekk tarm”, og sammenhengen lekk tarm, betennelser og sykdom.

Han sa:

– Slimhinnene fungerer som kroppens førstelinje-forsvarsfront mot angripende bakterier og forhindrer at kroppens indre immunsystem overaktiveres.

Hans forskning viste at slimhinnene i luftveier og tarm fungerer som kroppens førstelinjeforsvar mot angripende bakterier og virus. I doktorgradsarbeidet fra 1971 hadde Brandtzæg beskrevet antistoffmolekyler som skilles ut til overflaten av slimhinnene og hadde funnet frem til en komponent (reseptor) som er nødvendig for at IgA og IgM kan pumpes aktivt ut til overflaten.

Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

Det var i 1974 gjennombruddet kom. Det ble artikler av dette i både Nature og Science. Men det var i 1974 Brandtzæg publiserte den teorien han er mest kjent for, nemlig modellen for pumpemekanismen som aktivt transporterer antistoffer – sekretorisk immun-globulin A og M – til slimhinnenes overflate og ut i sekretene. Den rent molekylære forklaringen på prosessen kom på plass i 1984, også den ble publisert i Nature.

Brandtzæg var i alle år aktiv i samfunnsdebatten og sa ofte:

“Jeg bruker å si at det det bare er et cellelag mellom liv og død”

Brandtzæg ble utnevnt til kommandør av St. Olavs orden i 2006 for sin innsats innen medisinsk forskning. Brandtzæg døde i 2016. Les intervju med Brandtzæg i bladet Forskning.

Symptomer

Fra «lekk tarm» oppstår til man opplever symptomer kan det i mange tilfeller ta mange år. Så med andre ord kan man ha «lekk tarm» i lang tid uten å oppleve noen merkbare symptomer.

I hovedsak er symptomene fra magen oppblåsthet, luft, magesmerter, matfølsomhet, matintolleranser med mere. Noen mennesker opplever diaré mens andre kan oppleve forstoppelse. Noen opplever også symptomer som slitenhet og slapphet, muskelsmerter, hudplager m.m.

Hvorfor din tarm kan være i trøbbel og være «lekk» (intestinal hyperpemabilitet)?

I vår verden er det mange ting som kan slå vårt fordøyelsessystem ut av balanse. Blant annet kan dette være:

  • Inflammatoriske matvarer som gluten, melk, mais, soya, egg og sukker kan føre til matoverfølsomhet og lekk tarm.
  • Infeksjoner fra parasitter, gjærsopp eller bakterier kan også føre til lekk tarm og fordøyelsesplager.
  • Lite fiber, mye sukker, prosessert mat og næringsfattig mat kan gi næring til at ugunstige bakterier og gjærsopp vokser i tarmen og som igjen fører til et skadet økosystem.
  • Overbruk av medisiner, som antiinflammatoriske midler, antibiotika, syreblokkerende stoffer og steroider, kan skade tarmkanalen eller ødelegge normal fordøyelsesfunksjon.
  • Toksiner som kvikksølv og muggtoksiner kan skade tarmen og legger også forholdene til rette for at ugunstige bakterier og gjærsopp kan vokse opp.
  • Stress kan endre tarmenes nervesystem som igjen bidrar til en lekk tarm og kan endre tarbiotaen.

Artikkelen fortsetter under

Hvordan behandle en «lekk tarm».

Mens mange behandler symptomene på disse fordøyelsesplagene, ser vi i Funksjonellmedisin på hele kroppen som helhet og forsøker å finne og behandle de bakenforliggende årsakene til symptomene man opplever.

Etter at man har gjort en bred utredning vil man vil blant annet kunne arbeide med disse fire områdene:

1. Fjerne

Fjern det uønskede. Målet er å kvitte seg med ting som påvirker fordøyelsessystemet negativt, for eksempel inflammatorisk mat. Inflammatoriske matvarer som gluten, melk, mais, soya, egg og sukker kan føre til matoverfølsomhet.  Infeksjoner fra parasitter, gjærsopp eller bakterier kan det også hende man må behandle.

2. Erstatte

Erstatt et ugunstig kosthold med et optimalt og lav-inflammatorisk kosthold for å oppnå god fordøyelse. Les vår artikkel om anti-inflamatorisk kosthold her

3.Gjenopprette

Å tilføre gunstige bakterier, ofte kalt probiotika, for å gjenopprette en sunn balanse mellom gode bakterier er kritisk. Å mate de gode bakteriene med prebiotika kan også være avgjørende.

4. Reparere

Å tilføre næringsstoffene som er nødvendige for å hjelpe tarmen med å reparere seg selv er også avgjørende.

Vi gjør oppmerksom på at resultatene kan variere og være ulike fra person til person.

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap og forskning raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant og relevant. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.