Tarmdysbiose

Innen funksjonell medisin er tarmflora et sentralt tema. Dette er fordi vi ser at tarmflora spiller en viktig rolle i både helse og sykdom. Ved utvikling av kroniske lidelser vil vi innen funksjonell medisin ofte studere tarmfloraen for å avdekke om dette er noe vi bør behandle. Tarmflora eller tarmbiota er en fellesbetegnelse for alle bakterier som er i mage/tarmkanalen. En god tarmbiota vil sørge for at vi har et bedre forsvarsnettverk mot inntrengere i form av bakterier, sopp, virus og parasitter. Hvis tarmflora er i ubalanse har vi det som kalles tarmdysbiose. For at vi skal skjønne hvilken betydning dette har for vår helse er det viktig å forstå litt om samspillet mellom de forskjellige organismene som utgjør vår tarmflora.

Mage_1Tarmfloraen er altså en fellesbetegnelse for alt av bakterier som eksisterer i deg i hele fordøyelseskanalen fra munn til anus. Det mest omfattende av disse organismene er bakterier. Vi har faktisk 10 ganger så mange bakterier i tarmfloraen som vi har celler i hele kroppen. For at vår tarmflora skal være i balanse er det viktig at vi har nok av godartede tarmflorabakterier. De viktigste og mest omfattende bakteriestammene her er Firmicutes og Bakteroidetes.

Munnhulen skal optimalt sett være dominert av Firmicutesbakterier. Arten S. Sanguinis lever på tennene der den utkonkurrerer noen av de bakteriene som gir hull i tennene. Andre Firmicutesbakterier som Lactobacillus acidophilus er med på å skape et surt miljø. Dette vil forhindre at det vokser opp ugunstig flora som skadelige bakterier, sopp og parasitter.

Bakteroidetes stammen består av mange bakterier som er i stand til å bryte ned komplekse karbohydratkjeder, som ellers vår fordøyelse ikke hadde vært i stand til å bryte ned. Andre Bakteroidetes er viktige i produksjonen av vitaminer som vitamin B12.

Nyere studier har vist at vi optimalt bør ha et forhold av Firmicutes til Bakteroidetes på 1:2. De som har et for høyt nivå av Bakteroidetes er sterkt assosiert med overvekt. (Illustert Vitenskap 2013).

Ubalanser i tarmflora kan graderes som alt fra milde til alvorlige tarmdysbioser. De mest alvorlige tarmdysbiosene inkluderer oppvekst i tarmen av bakteriene Clostridium difficile, Salmonella spp. og parasitter som Giardia lamblia. Dette vil ofte gi kraftige symptomer, noe som oftes kan avdekkes hos fastleger og på sykehus.

Man kan også ha mildere tarmdysbioser som kan gi alt fra milde til kraftige symptomer. Symptomer kan variere fra lokale mage/tarm lidelser, til lidelser i andre deler av kropp og sinn. For å undersøke dette nøyere vil vi på Funksjonellmedisinsk Institutt utrede med avføringstest. Denne avføringstesten er en avansert analyse som kartlegger mye av både godartet og ugunstig tarmflora. Ser vi at det er oppvekst av ugunstig flora som enkelte bakteriestammer (Klebsiella pn., Citrobacter freundii, m.m.), parasitter (amøbe, blastocystis hominis, m.m.) sopp (Candida alb., Rhodoturola spp., Crypococcus spp., m.m.) vil dette være et viktig funn som kan være nødvendig å behandle.

I behandlingen av tarmdysbiose vil vi som behandlere fungere som «gartnere», hvor vi «luker vekk» ugunstig flora og «sår frem» godartet flora. Funksjonell medisin følger «5R metoden»

  • shutterstock_44072722_1_1Remove: Fjerne ugunstig tarmflora, irritanter og allergener (inkl. mat)
  • Replace: Innføre nye tiltak for å erstatte gamle triggere.
  • Reinoculate: Gjenoprette en god tarmflora
  • Repair: Reparere tarmslimhinnen
  • Remain: Vedlikeholde en god tarmfunksjon الفياجرا للرجال

I praksis blir dette å fjerne ugunstig tarmflora, bygge opp god flora, samt skreddersy et kosthold som vil kunne styrke den gode tarmfloraen. I tillegg må andre ubalanser rettes opp i, som for eksempel vitamin og mineralubalanse. Det kan være en tidkrevende prosess å få etablert en god tarmflora. Å behandle tarmflora er viktig som et ledd av en helhetlig behandling. Hvis du ønsker å lære om din tarmflora kan ha sammenheng med plager du måtte ha er du velkommen til å bli med på et inntaksmøte på Funksjonellmedisinsk Institutt.