Autisme

Nok en stor studie knytter Autisme til immunforsvaret og autoimmune reaksjoner.

Mange forskere retter fokus på immunforsvaret ved autisme - og nå viser de for første g[...]
LES MER

Nordisk samarbeid: Skal bli fremst i verden på persontilpasset medisin.

De nordiske landene med spennende samarbeid for å bli fremst i verden på holistisk og pe[...]
LES MER

EU legger opp til paradigmeskift i helsevesenet innen 2030.

Innføring av et persontilpasset helsevesen vil gi store endringer for innbyggere, pasient[...]
LES MER

EU med nytt "holistisk" fokus på autoimmune sykdommer.

Europaparlamentet har invitert flere av verdens ledende forskere for å forstå hvordan po[...]
LES MER

Studie: Candida albicans kan forårsake hjerneinfeksjon og nedsatt hukommelse.

Nok en studie viser hvordan soppen Candida albicans kan skape store helseproblemer. Universitet i Oslo skriver om skogsjord som får utkonkurrerte tarmbakterier til å blomst[...]
LES MER

Forskere knytter sopp til nevroinflammasjon og autisme.

University of California finner Candida albicans IgG-antistoffer hos barn med autismespekt[...]
LES MER

Hvordan kvikksølv i fisk kan dramatisk påvirke helsa.

EU mener norske anbefalinger av inntak av fisk er alt for høye - vi ser på hvordan kvikk[...]
LES MER

Kosthold, mikronæringsstoffer og mikrobiomets sentrale rolle i mentale tilstander.

Ny studie beskriver den viktige rollen kosthold og mikronæringsstoffer har på mikrobiome[...]
LES MER

Ny grunnforskning: Mikrobiomets rolle i menneskelig utvikling.

Stor gjennomgang viser mikrobiomets rolle i menneskelig utvikling, evolusjonært, mor/barn[...]
LES MER