Autisme

Forskere mener prosessert mat kan være en nøkkelfaktor ved autisme.

Forskere ved UCF viser de molekylære forandringene som skjer når nevro-stamceller blir u[...]
LES MER

Forskere bekrefter tarm-hjerneforbindelse ved autisme

To nye studier antyder fremtidig behandling av autisme ved å behandle tarmen. Det er nå godt forstått at maten vi spiser er en viktig miljøfaktor ved autoimmune tils[...]
LES MER

Autisme som en immunologisk lidelse.

Forskerne ser i større og større grad autisme som en autoimmun tilstand en[...]
LES MER

Det som skjer med verden – skjer også med oss

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kal[...]
LES MER

Tarm-mikrober kan kommunisere med hjernen gjennom stresshormonet kortisol.

Forskere finner potensiell mekanisme som kan forklare symptomer knyttet til autisme - med [...]
LES MER

Forskere finner høye nivåer av stresshormonet kortisol hos autister.

Forskere finner at funksjonsnivå kan spille en kritisk rolle for barn med autismespektrum[...]
LES MER

Scientific American: Tarmbakterier kan spille en rolle i autisme.

En økende mengde studier viser at intestinale mikrober forverrer eller kanskje til og med[...]
LES MER

Å spise vitaminer under graviditeten kan redusere risiko for barn med autisme.

Flere studier peker nå på at å når mor spiser større doser vitaminer under graviditet[...]
LES MER

Produsent av RoundUp dømt for at stoffet er kreftfremkallende.

Føderal domstol i USA har for andre gang på kort tid dømt produsenten av RoundUp til å[...]
LES MER