Autoimmune sykdommer

Boka om Tim som ble behandlet frisk fra Austisme med fin omtale fra legeforeningen

Legeforeningen sitt fagtidsskrift Tidsskriftet har i siste utgave omtalt boken om Tim som ble behandlet av sin[...]
LES MER

Mulig sammenheng mellom magnetfelt og ALS.

En stor kohort studie i Nederland har vist en korrelasjon mellom yrkeseksponering for ekstremt lavfrekvente ma[...]
LES MER

Terapeutisk mat har dramatisk effekt.

Forskere ved Monash University\'s Biomedicine Discovery Institute har vist at terapeutisk mat har dramatisk e[...]
LES MER

Micro-RNA behandling reparerer nerveskader i mus med MS.

Forskere ved Cincinatti Children Hospital Medical Center har klart å reparere nerveskader i mus med multippel[...]
LES MER

Gulf War Illness forbundet med gastrointestinal ubalanse.

Gulf War Illness rammet mange soldater som var med under Gulfkrigen i 1990-1991. Tilstanden inkluderte typisk [...]
LES MER

Koagulasjonsfaktor XII kan være involvert i utvikling av alzheimers demens.

Forskere ved Rockefeller University har vist en mulig sammenheng mellom inflammasjon, beta amyloid, koagulasjo[...]
LES MER

Harvard-forskere med ny kunnskap om sammenhengen mellom gener og bakterier

Harvard-forskere har gjort viktige funn i forskningen på sammenhengen mellom bakterier i tarmen og påvirknin[...]
LES MER

Forskere funnet en sterk link mellom astma og gjærsopp i tarmen hos barn

Mikrobiologer har funnet en sterk link mellom astma og gjærsopp i tarmen hos små barn. Mikrobiologer ved Uni[...]
LES MER

Svenske forskere finner link mellom tarmbakterier og Alzheimer

Forskere ved Universitet i Lund har funnet oppsiktsvekkende sammenhenger mellom tarmflora og Alzheimer. \"Vår[...]
LES MER

5 minutters video om Autoimmune sykdommer med Mark Hyman

Se Mark Hymans 5 minutters video om Autoimmune sykdommer. Gir en enkel forklaring på tilnærmingen Funksjone[...]
LES MER