Archives

Sammenheng mellom sukker...

Forskere ved Texas Universitet i Dallas har vist en klar sammenheng mellom sukker og utvikling av flere kreftformer. Plateepithel carcinom … Fortsett å lese «Sammenheng mellom sukker og kreft»

Tomat kan bekjempe...

En ny studie viser at tomatekstrakt fra Italia hemmer gastrisk kreftcellevekst. Funnene baner vei for nye studier med sikte på … Fortsett å lese «Tomat kan bekjempe magekreft, viser studier»

Høydose vitamin C...

Forskere ved University of Iowa har vist at høydose infusjon av vitamin C dreper kreftceller uten å skade normale celler. … Fortsett å lese «Høydose vitamin C infusjon til kreftpasienter skal utføres i kliniske studier.»

Mulig sammenheng mellom...

Telomerer har en stabiliserende funksjon på endene av kromosomene. Blant de fleste celletyper forkortes telomerene for hver celledeling. Når telomerene … Fortsett å lese «Mulig sammenheng mellom lange telomerer og kreft.»

Sammenheng mellom nervesystemet...

Det er vist sammenheng mellom nervesystemet og vekst av tumorceller. Det er mulig at denne sammenhengen skyldes at nerveceller forskyner … Fortsett å lese «Sammenheng mellom nervesystemet og tumorvekst.»

Krefthemmende substanser i...

Sulfurophane som finnes i broccoli har en hemmende effekt på prostata kreft. Nå er det sett en sannsynlig sammenheng som … Fortsett å lese «Krefthemmende substanser i matvarer påvirker gener»

Vitamin C dreper...

Ny forskning fra Salford, UK viser at Vitamin C er effektivt mot tumorvekst. Vitamin C dreper effektivt tumor stamceller. Dette … Fortsett å lese «Vitamin C dreper kreft stamceller.»