Forskning

RNA har viktige regulatoriske funksjoner.

Forståelsen av betydningen til ikke-kodede RNA sekvenser utvides. Nå kartlegges denne kunnskapen. Det har le[...]
LES MER

Hjernen har mye større kapasitet enn man tidligere har trodd.

Forskere ved UCLA har for første gang målt aktiviteten til dendritter i hjernen. Disse sender elektriske sig[...]
LES MER

Forskere funnet en sterk link mellom astma og gjærsopp i tarmen hos barn

Mikrobiologer har funnet en sterk link mellom astma og gjærsopp i tarmen hos små barn. Mikrobiologer ved Uni[...]
LES MER

Svenske forskere finner link mellom tarmbakterier og Alzheimer

Forskere ved Universitet i Lund har funnet oppsiktsvekkende sammenhenger mellom tarmflora og Alzheimer. \"Vår[...]
LES MER

3D kartlegging av nucleoskeleton.

Biologer ved Zürich Universitet har for første gang klart å lage en 3D fremstilling av cellekjernens skjele[...]
LES MER

Se NRK sin interessante dokumentar om Epigenetikk

NRK har laget en fin og kort dokumentar som omhandler Epigenetikk. Se artikkelen her[...]
LES MER

Er det en link mellom kosthold og Autisme?

Se professor Reicheldt fortelle om sine funn om sammenheng mellom kosthold og Autisme. Se videoen og les artik[...]
LES MER

Høyt blodsukker forbundet med Alzheimers demens

Forskere ved Universitetet i Bath og ved King\'s College i London har nylig avdekket den molekylære sammenhen[...]
LES MER

BPA-free betyr ikke uten hormonforstyrrende effekt.

Bisphenol A (BPA) som benyttes i mange plastprodukter har østrogenvirkning. På grunn av kjente negative hels[...]
LES MER

MS kan skyldes mitokondriemediert sykdom

Oversiktsartikkel fra litteratursøk viser mulig sammenheng mellom nevrodegenerative tilstander og nevroinflam[...]
LES MER