Gener

RNA har viktige regulatoriske funksjoner.

Forståelsen av betydningen til ikke-kodede RNA sekvenser utvides. Nå kartlegges denne kunnskapen. Det har le[...]
LES MER

Se NRK sin interessante dokumentar om Epigenetikk

NRK har laget en fin og kort dokumentar som omhandler Epigenetikk. Se artikkelen her[...]
LES MER

MS kan skyldes mitokondriemediert sykdom

Oversiktsartikkel fra litteratursøk viser mulig sammenheng mellom nevrodegenerative tilstander og nevroinflam[...]
LES MER

DNA primase – En DNA reparatør med finelektronisk utsyr

Når det oppstår skader av DNA iverksettes flere mekanismer for å reparere skaden slik at cellen kan fungere[...]
LES MER

Ny teknologi for kartlegging av RNA-DNA interaksjoner

Forskere ved University of California San Diego har utviklet en ny metode for kartlegging av RNA-DNA interaksj[...]
LES MER

Tegn i genomet som synes å reflektere en etnisk gruppes delte kultur og miljø, snarere enn deres felles genetisk opphav.

En UC San Francisco-ledet studie har identifisert signaturer av etnisitet i genomet som synes å reflektere en[...]
LES MER

Hvordan forholde seg til genetiske COMT og MAOA mutasjoner

Listen to Dr. Rostenberg explain the significance of COMT and MAO polymorphisms on our brain function. In this[...]
LES MER