Archives

Ikke-kodende DNA er...

Kunnskapen om ikke-kodende DNA, tidligere kalt «junk DNA» øker. Nylig har forskere påvist at forandringer i slike DNA sekvenser kan … Fortsett å lese «Ikke-kodende DNA er viktig for virkningen mellom arv og miljø.»

Harvard-forskere med ny...

Harvard-forskere har gjort viktige funn i forskningen på sammenhengen mellom bakterier i tarmen og påvirkningen av genuttrykket vårt. Og på … Fortsett å lese «Harvard-forskere med ny kunnskap om sammenhengen mellom gener og bakterier»

RNA har viktige...

Forståelsen av betydningen til ikke-kodede RNA sekvenser utvides. Nå kartlegges denne kunnskapen. Det har lenge vært rådende at det bare … Fortsett å lese «RNA har viktige regulatoriske funksjoner.»

Se NRK sin...

NRK har laget en fin og kort dokumentar som omhandler Epigenetikk. Se artikkelen her

MS kan skyldes...

Oversiktsartikkel fra litteratursøk viser mulig sammenheng mellom nevrodegenerative tilstander og nevroinflammasjon og mitokondriedysfunksjon. Mitokondriene er mer utsatt for miljøpåvirkning, både … Fortsett å lese «MS kan skyldes mitokondriemediert sykdom»

DNA primase –...

Når det oppstår skader av DNA iverksettes flere mekanismer for å reparere skaden slik at cellen kan fungere normalt. En … Fortsett å lese «DNA primase – En DNA reparatør med finelektronisk utsyr»

Ny teknologi for...

Forskere ved University of California San Diego har utviklet en ny metode for kartlegging av RNA-DNA interaksjoner. Metoden kalles MARGI … Fortsett å lese «Ny teknologi for kartlegging av RNA-DNA interaksjoner»

Tegn i genomet...

En UC San Francisco-ledet studie har identifisert signaturer av etnisitet i genomet som synes å reflektere en etnisk gruppes delte … Fortsett å lese «Tegn i genomet som synes å reflektere en etnisk gruppes delte kultur og miljø, snarere enn de …»

Hvordan forholde seg...

Listen to Dr. Rostenberg explain the significance of COMT and MAO polymorphisms on our brain function. In this video he … Fortsett å lese «Hvordan forholde seg til genetiske COMT og MAOA mutasjoner»