Hjerne

Ny studie forklarer den terapeutiske effekten til koriander.

I en ny studie avdekket forskere den molekylære mekanismen som gjør at koriander effekti[...]
LES MER

Tarmmikrober beskytter mot nevrologisk skade fra virusinfeksjoner.

Tarmmikrober produserer forbindelser som stimulerer immunceller til å ødelegge skadelige[...]
LES MER

Antioxidant-forløperen NAC kan forbedre Parkinsons.

Det naturlig forekommende molekylet N-acetylcystein (NAC) viser gunstig effekt i en klinis[...]
LES MER

Hvordan underernæring kan påvirkes av tarmbakterier og mat.

Amerikanske forskere med viktig ny kunnskap om hvordan sammensettingen av tarmbakterier og[...]
LES MER

Glutamat knyttet til en rekke helsetilstander.

Vi ser på gjeldene forskning på sammenhengen mellom den populære smaksfo[...]
LES MER

Stanford-forskere viser hvordan folks følelser påvirkes av andre.

De undersøkte hvorfor noen mennesker reagerer ulikt på en stressende situasjoner og lær[...]
LES MER

Hvordan omega-3 demper inflammasjoner.

Forskning fra NTNU støtter tidligere funn, og har også funnet nye gunstige effekter av o[...]
LES MER

Forskere mener prosessert mat kan være en nøkkelfaktor ved autisme.

Forskere ved UCF viser de molekylære forandringene som skjer når nevro-stamceller blir u[...]
LES MER

De med forhøyet risiko for Alzheimers kan ha svikt i hukommelse opptil 40 år før begynnelsen.

Studie tyder på at de med høyere risiko for Alzheimers, på grunn av familiehistorie, ka[...]
LES MER

Spurt på den riktige måten, vil barn faktisk velge brokkoli fremfor kake.

Forskere ved University of California har funnet ut at måten man presenterer valg på er [...]
LES MER