Miljøgifter

EU-rapport advarer mot kvikksølvforurensning i EU og over hele verden.

Den omfattende EU-rapporten peker på kvikksølv som en global helserisiko og forklarer hv[...]
LES MER

Nye studier: kvikksølv kan føre til ubalanse i mikrobiomet, lekk tarm og kroniske sykdommer.

En rekke studier viser hvordan kvikksølv og tungmetaller potensielt kan føre til ubalans[...]
LES MER

Ny forskning ser på diabetes type 1 og endringer i miljøet.

En kraftig økning i nye tilfeller av diabetes type 1 over hele verden og forskerne finner[...]
LES MER

Harvard: Antioksidant kan nøytralisere skadelige effekter av hormonforstyrrende kjemikalier.

Voldsom økning i forskning på miljøgifters innvirkning på helsa - og hvordan vi kan mo[...]
LES MER
nytt håp for kronisk syke

Forskere gir med ny forståelse håp for kronisk syke.

Den nye forståelsen av betennelse fører til etablering av ny tilnærming med sikte på [...]
LES MER

Internasjonalt forskerteam krever kraftig økt innsats for å forstå påvirkelige miljøfaktorer ved sykdom og helse.

En voldsom økning i forskning og fokus på miljøfaktorer eller det man nå kaller \"eksp[...]
LES MER

Miljødirektoratet med nedslående rapport om miljøgifter i norsk sjømat.

De skriver blant mye annet at det er overskridelse av miljøkvalitetsstandard (EQS) for kv[...]
LES MER

Hvordan miljøgifter kan endre tarm-mikrobiomet.

Et industrikjemikalie endrer tarmmikrobiomet hos mus og kan ha konsekvenser for menneskers[...]
LES MER

Internasjonalt team forskere: Hvordan lavgradig betennelse gir kronisk sykdom.

Betennelse er naturens måte å reagere effektivt på alle typer utfordringer - forskerne [...]
LES MER

Flammehemmere og plantevernmidler største bidragsytere til IQ-nedgang.

Studie viser at eksponering for flammehemmere og sprøytemidler står for mer enn en milli[...]
LES MER