persontilpasset medisin

Cleveland Clinic Center for Functional Medicine med oppsiktsvekkende resultater og vekst.

Cleveland Clinic som et av verdens ledende sykehus og institutsjoner opplever enorm vekst,[...]
LES MER

Kumulative miljøeksponeringer øker risikoen for diabetes på landsbygda.

Flere miljøfaktorer var assosiert med en større risiko for diabetes i landlige og tynt b[...]
LES MER

Cleveland Clinic finner forbedret helserelatert livskvalitet med funksjonellmedisin.

I sin studie av funksjonellmedisinsk tilnærming fant forskere fra Cleveland Clinic at fun[...]
LES MER

Hvordan man potensielt kan bekjempe autoimmune sykdommer.

Ledende forskere sier den beste måten å bekjempe autoimmune sykdommer er å forstå milj[...]
LES MER

Nordisk samarbeid: Skal bli fremst i verden på persontilpasset medisin.

De nordiske landene med spennende samarbeid for å bli fremst i verden på holistisk og pe[...]
LES MER

EU legger opp til paradigmeskift i helsevesenet innen 2030.

Innføring av et persontilpasset helsevesen vil gi store endringer for innbyggere, pasient[...]
LES MER

Ny viktig forskning om hvordan miljøfaktorer påvirker utvikling av autoimmune sykdommer.

Genetisk disposisjon er assosiert med forskjeller i tarmmikrobiomet - som igjen påvirker[...]
LES MER

Melk, gluten og autoimmunitet.

Det er nå godt forstått at maten vi spiser er en viktig miljøfaktor ved autoimmune tils[...]
LES MER

Autoimmune sykdommer: 70% miljø og 30% gener.

Studier viser at genetisk pre-disponering utgjør omtrent 30% ved autoimmune sykdommer. Re[...]
LES MER

Autisme som en immunologisk lidelse.

Forskerne ser i større og større grad autisme som en autoimmun tilstand en[...]
LES MER