vitaminer

Miljøgifter som trigger av autoimmunitet.

Aristo Vojdani forklarer hvordan miljøgifter, lekk tarm, autoimmunitet og kronisk betenne[...]
LES MER

Rollen til vitamin D ved autoimmunitet.

Samspillet mellom D-vitamin, vitamin D-reseptorer, tarmmikrobiota og hvordan de påvirker [...]
LES MER

Naturlig forbindelse stopper i studie skade og reverserer multippel sklerose.

Ny forskning antyder at en forbindelse som finnes i skallet til frukt og i noen urter, kan[...]
LES MER

Mot kraftig endring i forståelsen av årsaker til psykiske og nevrologiske tilstander.

Verdensledende forskere mener viktige drivere for psykiske og nevrologiske tilstander er h[...]
LES MER

Ny forståelse av kosthold; Det finnes ikke et som passer for alle.

Ny viktig kunnskap fører til erkjennelse av at det ikke kan være ett enkelt \"one size f[...]
LES MER

Harvard: Antioksidant kan nøytralisere skadelige effekter av hormonforstyrrende kjemikalier.

Voldsom økning i forskning på miljøgifters innvirkning på helsa - og hvordan vi kan mo[...]
LES MER

Kan litium stoppe progresjon av Alzheimers?

Amerikanske forskeres funn viser at dette faktisk kan være tilfelle. [...]
LES MER

Menneskers ulike genetiske evne til å avgifte giftstoffer – og hvordan vi kan kompensere.

Glutation er sentralt i avgiftning av miljøgifter, og gener som f.eks GSTM1 påvirker evn[...]
LES MER

Autismespekterforstyrrelser kan ha flere årsaksfaktorer.

Det er det offentlige National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) i USA so[...]
LES MER

Psykiske tilstander: inflammasjoner, kosthold, mikronæringsstoffer og tarmen.

Omfattende artikkel i World Psychiatry peker på betennelser, kosthold, essensielle mikron[...]
LES MER