For deg som kommer langveisfra

Vi opplever at flere og flere som kommer til oss kommer langveisfra. Her er noen tips til dem dette gjelder slik at vi sørger for at man får færrest mulig turer til Oslo:

  • Hvis man allerede har bestemt seg for å delta i Helseforbedringsprogrammet og ta alle prøvene, så kan det være greit å legge inn en ekstra overnatting  etter utredningsmøtet for å ta de blodprøvene som skal taes ved Furst i Dronningensgate i Oslo.
  • Ta gjerne kontakt med oss hvis du kommer langveisfra slik at vi kan gi deg noen tips i forhold til å planlegge dette rent praktisk.

Du kan ta kontakt på mail post@funksjonellmedisin.no eller ring 97 99 25 00.

Legetime

Du kan hos oss få individuell oppfølging og veiledning av en av våre leger. Alle våre leger har lang og bred erfaring fra det private eller offentlige helsevesenet, med videreutdanning i Funksjonellmedisin fra USA.

Funksjonellmedisinsk Helseundersøkelse

En grundig og omfattende kartlegging av din helsesituasjon med risikofaktorer og forbedringspotensiale. Grundig legeundersøkelse, blodprøver, fysisk testing og gjennomgang av helsehistorikk, livsstil og kostholdskartlegging utført av helsecoach.

Helseforbedringsprogrammet

Helseforbedringsprogrammet er et omfattende program for de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring. Enten du har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer alvorlige helseplager eller har høye krav i arbeid eller fritid som krever prestasjoner på høyt nivå.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Her kan du se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt