fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Funksjonell Medisin

I Funksjonellmedisin er man ikke opptatt av diagnoser – men av generell persontilpasset helseoptimalisering.

Funksjonellmedisin er en del av en global trend hvor man anerkjenner at vi mennesker er ulike, unike og trenger individuell tilpasning.

Grunnen til endringen av fokus – fra diagnoser og symptomer til underliggende årsaker er at verden nå i ferd med å forstå at vi står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene, astma og allergier, psykiske tilstander og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorer. Les artikkelen «Det som skjer med verden – skjer også med oss»

Også flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også tredjerangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Nordiske Helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

I Funksjonellmedisin har man allerede i flere tiår tatt inn over seg seg denne situasjonen – lenge før dette nå er i ferd med å bli en del av det konvensjonelle helsevesenet.

Men som forskerne fra Harvard, Stanford og Kings College London skriver:

Hvis du alltid trodde kroppen din var annerledes, har du rett.
Vitenskapen viser nå at alles respons på mat er unik, til og med for identiske tvillinger. Metabolismen din er ikke definert av genene dine, og den kan endre seg.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Vi i Funksjonellmedisin har en systemorientert tilnærming og flytter oss fra det tradisjonelle sykdomssentrerte fokuset til en mer person-sentrert tilnærming. Funksjonellmedisin har spesielt blitt aktualisert gjennom den enorme økningen i kroniske tilstander. Funksjonell Medisin er en videreutdanning, i regi av den amerikanske organisasjonen IFM, for leger og annet autorisert helsepersonell med ordinær medisinsk bakgrunn. Leger verden over har nå tatt denne videreutdanningen. 30 % av alle amerikanske offentlige studiesteder for medisin har også Funksjonellmedisin som en del av pensum. Presidenten i The American Medical Association (AMA) uttrykker også at tradisjonelle helseinstitusjoner trenger en kraftig endring for å kunne håndtere den enorme veksten i sammensatte kroniske lidelser.

Funksjonellmedisin i Norge er organisert i samme medisinfaglige organisasjon (IFM.org) som ledende sykehus i USA, som John Hopkins Hospital og Cleveland Clinic. Vi er en del av en stor internasjonal trend hvor persontilpasset medisin er i ferd med å bli en del av mange av de konvensjonelle ledende sykehusene i verden – og hvor også EU og Norden mener persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen.

Cleveland Clinic, som en av de mest anerkjente helse- og forskningsinstitusjonene i USA, åpnet sin Funksjonellmedisinske klinikk i 2015 og fikk raskt en venteliste på flere tusen personer, med pasienter fra 36 land. Du kan besøke deres nettsider her og se video hvor de beskriver senteret og Funksjonellmedisin.

I Funksjonell medisin er man opptatt av hele personen, ikke bare et isolert sett av symptomer. Man ser på samspillet mellom genetiske, miljømessige og livsstilsfaktorer som kan påvirke langsiktig helse og sammensatte, kroniske tilstander. På denne måten støtter funksjonell medisin menneskers individualitet og unikhet, slik at man kan nå sine personlige helsemål. Vårt utgangspunkt er at man må være villig til å ta ansvar for sitt eget liv og egen helse for å nå sine helsemål. Vi sier ikke at det er noen enkel «quick fix» eller mirakelkur – men det er faktisk også mye man kan gjøre selv!

Selv om funksjonell medisin og persontilpasset medisin for mange virker nytt og ukjent er tilnærmingen langt fra ukjent:

«Ved å innta en pessimistisk holdning, mener noen at det ikke er noe som kan gjøres med dette. I virkeligheten er de viktigste årsakene til kroniske sykdommer nå kjent, og hvis disse risikofaktorene ble eliminert, ville minst 80% av all hjertesykdom, hjerneslag og diabetes type 2 bli forhindret og minst 40% av alle krefttilfeller ville bli forhindret.» 

(WHO)

Funksjonell medisin benytter det siste innen genetisk vitenskap, systembiologi og forståelse av hvordan miljø- og livsstilsfaktorer påvirker fremveksten og utvikling av en rekke helsetilstander. Funksjonellmedisin har sin grunnleggende forankring i moderne medisinsk forskning og vitenskapelige målemetoder, og i mange land, som i USA, er funksjonellmedisin i ferd med å bli en del av det konvensjonelle helsevesenet. 

Hvorfor Funksjonell medisin?

Samfunnet opplever en kraftig økning i antall personer som lider av sammensatte, kroniske sykdommer som diabetes, hjertesykdom, kreft, psykiske lidelser og auto-immune sykdommer. Samtidig er det stadig flere som ønsker å optimalisere helse for å forhindre fremtidig sykdom eller å potensielt prestere på et høyere nivå.

Hvert enkelt menneskes individualitet og unikhet er selve grunnsteinen i funksjonell medisin. Vi er alle biokjemisk forskjellige. Denne forståelsen har ligget til grunn for utøvelsen av funksjonell medisin i 50 år. Med “The human genom prosject”, som ble avsluttet i 2003, er faktum ettertrykkelig slått fast: alle er vi ulike og unike. Erkjennelsen om våre genetiske og biokjemiske ulikheter bringer oss stadig nærmere et nytt paradigme innen medisinen. Med oppdagelsen av vår genetiske ulikhet, som betyr at vi er biokjemisk svært forskjellige, og dermed responderer ulikt både på makro- og mikronæringsstoffer, så vel som på medisinsk behandling og medikamenter. Derfor blir det stadig mer upresist å beregne seg frem til riktig behandling basert på målinger av en befolkningsgruppes gjennomsnittsverdier.

Standardiserte protokoller som i dag brukes og som skal gjelde for alle, omtaler helsemyndighetene selv i sitt prosjekt om fremtidens helsevesen som en «one size fits all» tilnærming og bruk av “blockbuster” medisiner. De skriver at dette gir god økonomi for medisinindustrien. Markedet blir maksimalt når samme type medisin kan brukes på hele befolkningen. Det letter rapportering og kontroll, og er velegnet for stykkprisfinansiering av pasienter. Medaljens bakside er at den medisinske behandlingen kan bli upresis. Det kan skape nye helseproblemer og -utgifter. Biokjemisk individualitet er derfor helt sentralt i den funksjonellmedisinske tenkemåte – og ikke minst i det som nå blir omtalt som persontilpasset medisin. Begrepet ble først introdusert av den amerikanske biokjemikeren Roger Williams på 1940-tallet. Med det som utgangspunkt har man innen funksjonell medisin kommet frem til stadig mer skreddersydde tilnærminger, for ulike pasienter som tilsynelatende har samme helseproblem. Biokjemisk individualitet har stor betydning for kroppens evne til å avgifte. Biokjemisk individualitet påvirker også evnen til å kontrollere blodkolesterol , metabolisering av den potensielt skadelige aminosyren homocystein, og sammenhengen mellom visse kreftgener og kosthold og miljø. Disse er alle eksempler på hvordan ernæring og miljøfaktorer kan påvirke sykdomsmønstre basert på biokjemisk individualitet.

I USA møter tusentalls leger hvert år for å oppdatere seg på utviklingen i funksjonell medisin, hvorav nutrigenomics er siste skudd på kunnskapsstammen. Nutrigenomics er læren om hvordan mat påvirker våre gener og hvordan individuelle genetiske forskjeller kan påvirke måten vi reagerer på mat og næringsstoffer. Nutrigenomics har fått mye oppmerksomhet den siste tiden på grunn av dens potensial for å forebygge , dempe eller behandle kronisk sykdom.

Om oss

Selv om kosthold- og livsstilstiltak nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å kunne forhindre og eventuelt snu en negativ kronisk betennelserelatert situasjon eller å generelt optimalisere helsa – så kan dette være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår erfaring er at mennesker har potensiale til å gjøre livsstilsendringer selv – hvis man har kunnskap og motivasjon.

Vi har i Helseforbedringsprogrammet fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har lang erfaring som viser at mennesker faktisk potensielt selv kan endre – og oppnå bedre helse.

Funksjonellmedisin i Norge sin virksomhet er kurs og opplæring innenfor helse og kosthold samt utleie av lokaler til leger og annen relatert virksomhet. Vi har knyttet til oss leger og andre terapeuter som driver egen praksis. Alle kunder vil kunne få oppfølging av dem. Kursholdere kan være leger, kostholdseksperter, ernæringsterapauter og andre fagpersoner med relevant kunnskap eller erfaring.

Hvordan komme i gang?

Inngangen til helseforbedringprogrammet vårt er å delta på Inntaksmøtet, hvor du får detaljert oversikt over programmet, slik at du kan avgjøre om dette kan passe for deg. Møtet er helt uforpliktende.

Book Inntaksmøte Om oss Vårt program

Få nyheter om forskning, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin