Spesialkurs og Matkurs

Her finner du oversikt over kommende spesialkurs for alle som er kunder hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Vi anbefaler alle som deltar i Helseforbedringsprogrammet å være med på våre matkurs. Vi anbefaler å delta på kurset «Introduksjon i terapeutisk mat» først, før man blir med på «Inspirasjonskveldene»

Introduksjonskurs i Terapeutisk mat

Dette kurset gir en grunnleggende introduksjon i Terapeutisk mat. Her vil du få en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i våre prinsipper for terapeutisk mat. Det er vår Helsecoach, Heidi, som er ansvarlig for kurset. Det er 100 kr ekstra i mattilegg på disse kursene og prisen er 990 for medlemmer og 1090 for ikke-medlemmer.

Neste kurs 10 April kl 17-20

Inspirasjonskveld i terapeutisk mat

Vi vet at største utfordringen med å endre kostholdet med en større andel terapeutisk mat er å finne ut hva man skal lage. Vi arrangerer derfor inspirasjonskvelder hvor deltakerne får lære å lage og smake på mange deilige retter. Dette er i motsetning til kurset «introduksjon i terapeutisk mat» praktiske kurs hvor det lages og serveres mange retter.

Neste kurs er 13 februar, hvor team er frokost og Lunsj. Den 20 mars er det tema middag. Pris for medlemmer er 990 kr og for ikke-medlemmer 1090 kr.

Fermenteringskurs

Det har blitt anslått at 90% av alle kroniske sykdommer og kroniske tilstander er knyttet mot dårlig eller sviktende tarmhelse. Hele 80% av immunsystemet finnes i fordøyelseskanalen. Ved å spise fermentert mat kan man bidra til en bedre tarmhelse.

Kurset holdes av lege Christian Daling og ernæringsfysiolog Magnus Angeltveit Kjølen

Neste arrangement er 28.2.2018 kl 18-21 for kurs i Fermentering. Pris for medlemmer er 990 kr og for ikke-medlemmer 1090 kr.

Kurs i Nevromotorikk

Nervesystemet i mennesket er stort og komplekst, og hjernen, som er en del av nervesystemet, utfører mange og samensatte oppgaver. Noe av det som krever mest av hjernen er, overraskende nok, det å utføre koordinerte og sammensatte bevegelser. Dette krever mye hjernekapasitet, og det krever at mange ulike deler av hjernen jobber sammen. Langsomme, kontrollerte bevegelser er derfor en god måte å trene opp hjernen. Gjennom ulike former for bevegelse trenes ulike deler av hjernen og forskjellige deler av hjernen trenes opp til å samarbeide med hverandre. Bevegelse kan også være en måte å komme i kontakt med dypere lag av sinnet for å jobbe med problemstillinger som har sitt opphav i ikke-bevisste deler av sinnet. Nevromotorikk er et effektivt verktøy for å jobbe med ubevisst mønstre, og problemstillinger man klarer å observere, men ikke får tilgang til å terapi, eller som kan ta svært lang tid å bearbeide. Eksempler på dette kan være psykiske faktorer som grenser, mental fleksibilitet, eller fysiske faktorer som balanse, koordinasjon, avspenning, eller kroppsholdning.

Kurset holdes av lege Thomas Skog og helsecoach Heidi Stange Noraberg

Oppstart på kurs i Nevromotorikk kommer på nyåret. Kurset går over fire ganger. Pris for medlemmer er 890 kr og for ikke-medlemmer 990 kr.

Fri fra Fortiden

Mange mennesker er ikke helt ferdig med fortiden. Noen er traumatisert av tidligere hendelser og trenger hjelp for å klare å gi slipp på hendelsene og bevege seg videre i livet. Andre er ikke nødvendigvis traumatisert, men merker at de gjenskaper det som har skjedd før, nåtiden og fremtiden blir en videreføring og gjentagelse av det som har hendt tidligere i livet. Denne mestringsmodulen henter verktøy og metoder fra traumebehandling, men modulen er tilpasset alle som trenger hjelp til å sortere og få et avklart forhold til sin egen fortid.

Kurset holdes av lege Thomas Skog og helsecoach Heidi Stange Noraberg

Oppstart på kurs i Fri fra Fortiden kommer på nyåret. Kurset går over fire ganger. Pris for medlemmer er 890 kr og for ikke-medlemmer 990 kr.