fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Omfattende Funksjonellmedisinsk Helseundersøkelse

Grundig legeundersøkelse

Blodprøver og fysiske tester

Undersøkelse av biokjemiske markører som gir en god oversikt over mange av kroppens funksjoner.

Gjennomgang av helsehistorikk, livsstil og kostholdskartlegging utført av helsecoach med spesialkompetanse

Gjennomgang med lege av alle helsedata som fremkommer under undersøkelsen med forslag om videre tiltak.

Resultat: En omfattende helserapport og klare anbefalinger om eventuelt videre tiltak og forløp.

Hvordan komme igang?

  1. Bestill inntaksmøte. Inntaksmøtet er en tre timers innføring i Funksjonellmedisin og et naturlig første steg i vår helseundersøkelse. Vi arrangerer som regel to inntaksmøter per mnd.
  2. Legetime med omfattende undersøkelse,  og utdeling av prøvekitt
  3. Time hos helsecoach med gjennomgang av alle svarene i spørreskjemaene (kosthold, livsstil , symptomscore, medisinske opplysninger) Innføring i Matrix.
  4. Avsluttende Gjennomgang hos lege 1,5 time  hvor alle fremkommende data i organixtest, blodprøver og andre undersøkelser gåes nøye igjennom. Legen rådgir i forbindelse med eventuell videre oppfølging. Legen utarbeider en omfattende rapport du får med deg. 

Book her
Oversikt våre tjenester

Aktiviteter Pris
inntaksmøte 990
Legekonsultasjon innledning 1790
Helsecoach 1990
Legekonsultasjon dobbeltime 2490

NB: kostnader vedrørende prøvetaking kommer i tillegg. Prøver gjennomføres ved eksterne laboratorier, og Funksjonellmedisinsk Institutt har ingen økonomisk sammenblanding med laboratoriene. Leger og helsecoach er tilknyttet Instituttet som leietakere og driver selvstendig praksis.

Få nyheter om forskning, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin