Funksjonell medisinsk Senter

Funksjonellmedisinsk Senter er Funksjonellmedisinsk Institutt sitt legesenter

Funksjonellmedisinsk Institutt sin virksomhet er kurs og opplæring innenfor helse og kosthold. Mange deltakere på våre kurs opplever fysiske og psykiske endringer når de velger å gjøre kostholds- og livsstilsomlegging. Derfor har vi tilknyttet oss et legesenter, Funksjonellmedisinsk Senter. Alle aktienter hos Funksjonellmedisinsk Institutt vil kunne booke konsultasjoner med en av legene, kostholdsrådgiverne eller helsecoachene som er tilknyttet legesenteret.

Legene som er tilknyttet Funksjonellmedisinsk Senter driver ordinær selvstendig praksis hvor det forventes personlig oppmøte. De har som øvrig i helsevesenet ikke mulighet til å drive oppfølging via mail eller andre digitale kanaler.

doctor-medical-medicine-health-42273

Du kan booke time hos en av våre leger som alle har lang erfaring og har videreutdanning i funksjonellmedisin.

Våre helsecoacher har oversikt over hele programmet og hjelper våre aktienter å nå sine helsemål. Motivasjon, coaching, praktisk veiledning m.m.

Våre kostholdsrådgivere og helsecoacher gir våre aktienter råd og veiledning i forhold til ernæring og kosthold.

Ta kontakt med resepsjonen via kontaktskjema eller telefon for å booke en konsultasjon med en av våre leger eller terapeuter.