fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Gener Og Helse


Undervisningsprogram om gener og helse

Kan gentesting være nyttig?

Det har vært en eksplososjonsartet utvikling i kunnskapen og forskningen på genenes påvirkning på helsa vår – og ikke minst muligheten vi har for å påvirke vårt genetiske uttrykk. Dette kalles gjerne epigenetikk. Hos Funksjonellmedisinsk Institutt tilbyr vi nå et undervisningsprogram hvor du får kunnskap om en rekke gener, og forskning som viser noe om hvordan vi potensielt kan påvirke utrykket av disse genene og hvordan man kan forholde seg til risikofaktorer og minimere sannsynligheten for negativt utfall av disse. Du kan lese mer om epigenetikk og hvordan vårt genetiske uttrykk endrer seg her.

Undervisningsprogrammet blir ledet av kursledere og fagpersoner med høy kompetanse og lang erfaring.

Kun et utvalg av genene

Den mulige virkningen av diett, livsstil, trening og miljø på vårt genetiske uttrykk er det vi fokuserer på i vårt undervisningprogram. Undervisningen legges på et nivå som kan passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering, idrettsutøvere og andre som ønsker å prestere på det aller høyeste nivået og andre som er interessert i dette fagområdet.

I vårt undervisningsprogram fokuserer vi på gener relevant for generell helseoptimalisering, kosthold, fysisk ytelse og stoffskifte.

Genetisk testing går til kjernen i vår biokjemi. Etiske og moralske problemstillinger blir belyst og vi skal derfor behandle de med stor respekt. Vi vil derfor bruke godt med tid i forkant for å gå gjennom hele undervisningsprogrammet sammen med deg samt gi deg kunnskap om fordelene og eventuelle betenkeligheter ved å ta genetiske tester.

Du vil gjennom hele programmet kunne booke veiledningstimer med en av instituttets tilknyttede leger og helsecoacher.

De genetiske områdene som inngår i undervisningsprogrammet er:

DNA-diett
DNA Helse
DNA Sport
DNA-østrogen

Her kan du lese alle relevante artikler vi har skrevet om gener og epigenetikk. 

Beskrivelse av undervisningsprogrammet

  1. Bestill inntaksmøte. Inntaksmøtet er alltid første steg før man kan benytte seg av noen av våre tilbud. Det er en tre timers innføring i Funksjonellmedisin, gjennomgang av alle våre tjenester og et naturlig første steg for alle programmene våre. Vi arrangerer som regel to inntaksmøter per mnd.
  2. Oppstart Gener og Helse. Informasjon om genetisk utredning, belysning av etiske problemstillinger, oppstart undervisning om gener og helse og valg av testomfang.
  3. Kunnskapsmodul DNA health #1. Undervisning 3 timer.
  4. Kunnskapsmodul DNA health #2. Undervisning 3 timer.
  5. Kunnskapsmodul DNA Diet. Undervisning 3 timer.
  6. Kunnskapsmodul DNA Østrogen og DNA Sport. Undervisning 3 timer.
  7. Personlig veiledningstime med lege. 1 time

Man kan gjennom hele programmet booke personlig veiledning hos en av instituttets tilknyttede leger eller helsecoach.

Priser og medlemskap

Som medlem vil du få rabatterte priser, ditt eget personlige digitale oppfølgingssystem samt tilgang til support. Medlemskapet koster kr 890 per mnd og har bindingstid i 6 mnd like lang tid som programmet varer. Deretter er det løpende med 1 mnd oppsigelse.

Scroll Table
Aktiviteter Pris Medlem Pris ikke Medlem
inntaksmøte 990 990
Oppstart gener og helse 0 990
DNA Health undervisning #1 0 990
DNA Health undervisning #2 0 990
DNA Diet undervisning 0 990
DNA Østrogen undervisning 0 990
Personlig veiledningstime med lege 890 1590

Annet:

  • Man kan gjennom hele programmet booke konsultasjoner hos lege og helsecoach. Ta kontakt med resepsjonen på tlf 97992500 eller mail post@funksjonellmedisin.no
  • kostnader vedrørende prøvetaking kommer i tillegg. Prøver gjennomføres ved eksterne laboratorier, og Funksjonellmedisinsk Institutt har ingen økonomisk sammenblanding med laboratoriene.

MinSide

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor gir vi deg som medlem nå muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede og revolusjonerende helseforbedringsplattform. Her kan du utvikle planen for din helsereise og få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke progresjonen og fremgang.

Du får tilgang til ekstra support-tjenester, en stor ressursdatabase med vitenskapelige artikler og annet fagstoff samt mange andre nyttige funksjoner.

Få en visuell fremstilling av dine helsedata og bruk dem til å tracke og evaluere fremgang og progresjon

Få nyheter om forskning, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin