fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Fremtidens medisin nå: Helseforbedringsprogrammet

Helse som en ferdighet – og ikke som en skjebne.

I Helseforbedringsprogrammet får du en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir deg, i samarbeid med med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helsa ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Både de som ønsker en generell optimalisering av egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt omfattende Helseforbedringsprogram. Enten du har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer alvorlige helseplager, at du ønsker en generell helseoptimalisering og potensielt hindre fremtidig sykdom – eller er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå.

For at du selv skal ha muligheten til å ta ansvar for og lede din egen helseforbedringsprosess – så får du i Helseforbedringsprogrammet kurs og undervisning kombinert med muligheten til å få tett individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher. Det er på denne måten vi erfarer at vi kan oppnå den aller beste helseforbedring- og optimalisering.

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og mange andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Vår og verdensledende sykehus som Cleveland Clinic sin omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. Sammen med leger, terapeuter og andre ressurser samarbeider man om å forstå underliggende årsaker. Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning. Ledende forskere verden over peker nå på hvor avgjørende miljø- og livsstilsfaktorer er for helsa vår – men ikke minst også på at dette er faktorer vi selv kan påvirke.

“Den beste måten å bekjempe økningen i autoimmune og kroniske sykdommer er å gjøre undersøkelser for å forstå de genetiske og miljømessige risikofaktorene, slik at de som har risiko for å utvikle sykdom etter visse miljøeksponeringer kan være i stand til å minimere eksponeringene og forhindre utviklingen av autoimmun sykdom. “ Dr. Frederick Miller, National Institute of Environmental Health Sciences i US

Du er unik og fortjener en unik tilnærming.

Ledende forskere sier den beste måten å bekjempe autoimmune sykdommer er å forstå miljøfaktorene som sammen med gener utløser dem. En “one size fits all” tilnærming hvor man leter etter en felles årsak for alle med en tilstand kan vise seg vanskelig når det kan være en helt unik kombinasjon av miljøfaktorer og gener som er underliggende hvert enkelt tilfelle. Og dette er en av hovedårsakene til at EU og Norge nå skal utvikle et persontilpasset helsevesen innen 2030.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten, sammen med muligheten til oppfølging av leger og andre terapeuter – ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På lik linje med Cleveland Clinic Center For Functional Medicine i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging. Cleveland Clinic har nylig også publisert en omfattende studie som viser voldsom vekst og god effekt av funksjonellmedisin for mennesker med kroniske tilstander.

Fra reaktivt til proaktivt og preventivt.

Verden er i ferd med å forstå at vi står i en global miljøkrise, men som få helt forstår rekkevidden av. Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer nå om en folkehelsekrise pga kronisk betennelse som fører til over 50 % av alle dødsfall i verden – Forskergruppen forklarer de underliggende miljøfaktorene og peker på at disse faktorene kan påvirkes. Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokuset og persontilpasset medisin i mange år i Helseforbedringsprogrammet. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og vårt tilbud. Der kan du avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Dette første møtet er helt uforpliktende. Book inntaksmøte her.

Lenger ned på denne siden kan du lese om Helseforbedringsprogrammet i detalj. Priser, detaljert programbeskrivelse punkt for punkt og mye mer.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

 

I Helseforbedringsprogrammet Får Du…

KUNNSKAP OG UNDERVISNING

I helseforbedringsprogrammet får du blant annet undervisning om mage/tarm, immunologi, biokjemi, mikrobiologi og mat og kosthold kombinert med muligheten for tett individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher. Etter mange års erfaring mener vi at denne kombinasjonen gir det aller beste utbyttet – hvor du selv har kunnskap og ressurser tilgjengelig for å ta ansvar for din egen helseforbedringsprosess.

UTREDNING & OPPSTARTSSEMINAR

For å få en dyp og helhetlig oversikt, kan deltakerne selv velge å utrede seg selv bredt tidlig i forløpet. Derfor kan det innhentes mye informasjon og det kan tas mange prøver. Deltakerne gjør selv avtaler med eksterne laboratorier. Alle går så i gjennom et tre dagers seminar der man lærer å tolke, kategorisere, og prioritere denne informasjonen. Man vil få undervisning om mange av de områdene som er avgjørende for god helse, som mage/tarm, mat, næringsstoffer, immunsystemet mm.

INDIVIDUELL OPPFØLGING

Underveis i programmet vil du ha tilgang til store ressurser for å hjelpe deg med å nå dine mål. Du vil
følge din fremgang i din egen digitale portal, og du kan få tett individuell oppfølging hos lege,
kostholdsrådgiver eller helsecoach samt være med på spesialkurs og inspirasjonskvelder. Behovet for individuell oppfølging er svært varierende. Noen trenger nesten ingen oppfølging mens andre har behov for mye oppfølging.

AKTIENTER

Å være aktient er på mange måter det motsatte av å være pasient. Å følge programmet krever så mye av deltagerene at man ikke kan kalles pasient. En aktient venter ikke passivt på at noen andre skal gjøre seg frisk, men ved hjelp av kunnskap tar aktivt grep i livet og gjør de endringene som skal til på egen hånd. En aktient har kunnskap og kompetanse til å «behandle» seg selv.

FOR HVEM

Både de som ønsker å optimalisere egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt program. Enten du er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå eller har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer dyptgripende helseplager. Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Programbeskrivelse Hovedpunkter

Den grunnleggende delen av Helseforbedringsprogrammet finner du under. Erfaringsmessig bruker man fra 7-9 mnd på dette. Etter dette står man fritt til å velge fra et rikt tilbud med andre programmer, spesialkurs og videregående moduler. Man kan gjennom hele programmet booke så mange individuelle veiledningskonsultasjoner med lege og helsecoach som man måtte ønske, i tillegg til det som er beskrevet her.

 • Inngangen til hele vårt tilbud er inntaksmøtet hvor man kan avgjøre om vårt tilbud passer. Et helt uforpliktende første introduksjonsmøte.
 • Utredningsmøtet er vanligvis dagen etter inntaksmøtet. Her lærer man om utredning og man kan også selv velge å ta en rekke laboratorietester. Kommer man langveisfra kan det være klokt å gi beskjed om det til oss før man kommer, for da kan vi hjelpe til med noen spesielle praktiske løsninger.
 • Individuell Helsecoachtime – Kartlegging.
 • Grunnundersøkelse hos lege – En grundig legeundersøkelse hos en av våre tilknyttede leger.
 • Oppstartseminaret – Tre dagers undervisnings-seminar. Her vil man lære om prøvetolkning, mage/tarm, immunologi, mikrobiologi, biokjemi, mat og kosthold og mye mer.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Oppfølgingsgruppe 1 – undervisningsmodul: Avanserte underliggende årsaker.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Oppfølgingsgruppe 2 – undervisningsmodul: Mat som medisin – avansert.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Oppfølgingsgruppe 3 – undervisningsmodul: Hvordan vi setter alt sammen.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Oppfølgingsgruppe 4 – undervisningsmodul: avansert mage/tarm og periodisk faste.

Merk at detaljert beskrivelse av Helseforbedringsprogrammet finner du under.

meeting-icon

Inntaksmøte og beslutning

1
file-icon

Medisinske data og Symptomscore

2
plan-icon

Utvikle handlingsplan

3
follow-up-icon

Individuell oppfølging og veiledning

6
progress-icon

Evaluer og track fremgangen

5
group-mettings-icon

Delta på seminarer og gruppemøter

4

Generell informasjon

  • Medlemskap 990 kroner per måned.
  • Som medlem får du utvidet tilgang til vårt supportapparat og ubegrenset tilgang til din personlige digitale helseforbedringsplatform MinSide.
  • Som medlem får du rabatt på alle kurs og konsultasjoner.
  • Minimum medlemsperiode er 6 mnd med fastlagt program.
  • Etter de første 6 mnd er det per halvår inkludert 3 gruppemøter og 3 helsecoach-timer samt rabatterte priser på alle andre kurs og konsultasjoner.
  • Den måneden man har oppfølginsmøte kan man ikke få gratis konsultasjon med lege eller helsecoach. Dvs at man får en gratis medlemsfordel i en mnd.
  • Medlemmer kan bestille så mye man vil i tillegg til programmet med medlemsrabatt.
  • Det er obligatorisk oppmøte i 4 oppfølgingsgrupper, hvor man blir automatisk påmeldt. Dette gjelder også hvis man samtidig er med på andre spesialgrupper.
  • Medlemmene må selv sørge for å benytte seg av alle fordelene i programmet. Når man ikke har benyttet en medlemsfordel en mnd kan man ikke overføre denne til en annen mnd, med mindre annet er avtalt (som feks ved sommerferie).
  • Oppsigelsestid er 1 mnd etter de 6 første månedene.
  • For detaljert info om priser og programmet – se fanen Helseforbedringsprogrammet og Priser.

Program – Helseforbedringsprogrammet

 1. Book inntak- og informasjonsmøte og registrering
 2. Fylle ut Symptom-score skjema
 3. Inntaks møte
 4. Registrer medlemskap
 5. Fylle ut skjemaer
  1. Medisinsk Informasjon
  2. Symptom- Score
  3. Prosess spørsmål
  4. GAF-S og GAF-F skjemaet
 6. Utredningsmøte
 7. Prøvetaking og tester
 8. Konsultasjon Helsecoach
 9. Legetime: Grunn-undersøkelse og generell helsekonsultasjon
 10. Oppstartseminar. 7 komplette moduler, to hele dager.
 11. Konsultasjon Helsecoach. Sjekke plan og oppstart.
 12. Fyll ut Symptom-score skjema. Og fra nå fylle ut før hver gruppe, lege- og veilederavtaler.
 13. Første gruppemøte: Undervisning bakenforliggende årsaker.
 14. Konsultasjon Helsecoach
 15. Matlagingskurs kan bookes til enhver tid i prosessen etter dette punktet.
 16. Spesialkurs kan også bookes etter dette punktet.
 17. Andre gruppemøte: Undervisning mat som medisin
 18. Konsultasjon Helsecoach
 19. Tredje Gruppemøte. Undervisning helhet
 20. Konsultasjon Helsecoach.
 21. Fjerde Gruppemøte. Avansert mage og tarm. Avklaring av veien videre.
 22. Eventuell individuell oppfølging av lege eller helsecoach, annen gruppeoppfølging i spesialgrupper eller videre gruppeoppfølging.

Priser Helseforbedringsprogrammet

Bindingstiden for medlemskapet er 6 mnd, som er den tiden den grunnleggende delen av helseforbedringsprogrammet varer. Etter de første seks månedene vil medlemmer få tilgang til 3 gruppeoppfølginger og 3 helsecoach-timer per halvår. Det er 1 mnd oppsigelse etter bindingstiden. De første fire oppfølgingsgruppene har egne nye undervisningsmoduler, hvor man automatisk er påmeldt.

Aktiviteter første 6 mnd Medlemspris (990 per mnd)
inntak og informasjonsmøte 990
Utredningsmøte 0
Konsultasjon Helsecoach 990
Legetime – grunnundersøkelse 990
Oppstartsseminar 5960
Helsecoach konsultasjon 0
Gruppemøte #1 – underliggende årsaker 0
Helsecoach konsultasjon 990
Gruppemøte #2 – mat som medisin 0

MinSide

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor gir vi deg som medlem nå muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede og revolusjonerende helseforbedringsplattform. Her kan du utvikle planen for din helsereise og få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke progresjonen og fremgang.

Du får tilgang til ekstra support-tjenester, en stor ressursdatabase med vitenskapelige artikler og annet fagstoff samt mange andre nyttige funksjoner.

Få en visuell fremstilling av dine helsedata og bruk dem til å tracke og evaluere fremgang og progresjon

Mulighet for individuell oppfølging.

Mange aktienter opplever fysiske og psykiske endringer ved kostholds- og livsstilsomlegging. Derfor har vi tilknyttet oss flere leger og terapeuter som driver sin egen praksis i våre lokaler. Alle aktienter hos Funksjonellmedisinsk Institutt vil kunne booke konsultasjoner med en av legene, kostholdsrådgiverne eller helsecoachene som er tilknyttet senteret. Det ligger også konsultasjoner med lege og helsecoach i programmet.

Legene og terapeutene som er tilknyttet Funksjonellmedisinsk Institutt driver ordinær privat praksis hvor det forventes personlig oppmøte i en konsultasjon. De har som øvrig i helsevesenet ikke mulighet til å drive oppfølging via mail eller andre digitale kanaler.

Funksjonellmedisinsk Institutt driver i Helseforbedringsprogrammet med kurs og undervisning om livsstils- og kostholdsendringer. Aktientene bestemmer selv hvilke tiltak de ønsker å gjøre i sitt liv og tar selv ansvar for sin helsereise.

Ansvarsbemerkning

Funksjonellmedisinsk Institutt sine undervisningsprogram kan ikke erstatte oppfølging hos fastlege eller det øvrige helsevesenet. Kunnskapen tilegnet må kun sees på som et komplementært tilbud og må ikke sees på som et substitutt eller erstatning for oppfølging av helsevesenet. Vi oppfordrer alle våre kunder å søke et godt samarbeid med fastlege og øvrige helsevesen, og vil anbefale alle å ta kontakt med fastlege eller andre deler av helsevesenet ved behov.

Få nyheter om forskning, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin