Helseforbedringsrogrammet

Helseforbedringsprogrammet - vårt hovedprogram

Helse som en ferdighet – og ikke som en skjebne.

Både de som ønsker å optimalisere egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt omfattende Helseforbedringsprogram. Enten du har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer alvorlige helseplager eller er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet kurs og undervisning kombinert med muligheten til å få tett individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher.

På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om relevante fagområder innen kosthold og helse samt muligheten for personlig oppfølging av helsepersonell – kan være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Inngangen til Heløseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og vårt tilbud. Der kan du avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Book inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

I Helseforbedringsprogrammet får du…

 • KUNNSKAP OG UNDERVISNING

  I helseforbedringsprogrammet får du blant annet undervisning om mage/tarm, immunologi, biokjemi, mikrobiologi og mat og kosthold kombinert med muligheten for tett individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher. Etter mange års erfaring mener vi at denne kombinasjonen gir det aller beste utbyttet – hvor du selv har kunnskap og ressurser tilgjengelig for å ta ansvar for din egen helseforbedringsprosess.

 • timeline-2

  UTREDNING & OPPSTARTSSEMINAR

  For å få en dyp og helhetlig oversikt, kan deltakerne selv velge å utrede seg selv bredt tidlig i forløpet. Derfor kan det innhentes mye informasjon og det kan tas mange prøver. Deltakerne gjør selv avtaler med eksterne laboratorier. Alle går så i gjennom et to dagers seminar der man lærer å tolke, kategorisere, og prioritere denne informasjonen. Man vil få undervisning om mange av de områdene som er avgjørende for god helse, som mage/tarm, mat, næringsstoffer, immunsystemet mm.

 • INDIVIDUELL OPPFØLGING

  Underveis i programmet vil du ha tilgang til store ressurser for å hjelpe deg med å nå dine mål. Du vil
  følge din fremgang i din egen digitale portal, og du kan få tett individuell oppfølging hos lege,
  kostholdsrådgiver eller helsecoach samt være med på spesialkurs og inspirasjonskvelder. Behovet for individuell oppfølging er svært varierende. Noen trenger nesten ingen oppfølging mens andre har behov for mye oppfølging.

 • AKTIENTER

  Å være aktient er på mange måter det motsatte av å være pasient. Å følge programmet krever så mye av deltagerene at man ikke kan kalles pasient. En aktient venter ikke passivt på at noen andre skal gjøre ham frisk, men ved hjelp av kunnskap tar aktivt grep i livet og gjør de endringene som skal til på egen hånd. En aktient har kunnskap og kompetanse til å «behandle» seg selv.

 • FOR HVEM

  Både de som ønsker å optimalisere egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt program. Enten du er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå eller har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer dyptgripende helseplager.

Programbeskrivelse hovedpunkter

Den grunnleggende delen av Helseforbedringsprogrammet finner du under. Erfaringsmessig bruker man fra 7-9 mnd på dette. Etter dette står man fritt til å velge fra et rikt tilbud med andre programmer, spesialkurs og videregående moduler. Man kan gjennom hele programmet booke så mange individuelle veiledningskonsultasjoner med lege og helsecoach som man måtte ønske, i tillegg til det som er beskrevet her.

 • Inngangen til hele vårt tilbud er inntaksmøtet hvor man kan avgjøre om vårt tilbud passer. Et helt uforpliktende første introduksjonsmøte.
 • Utredningsmøtet er vanligvis dagen etter inntaksmøtet. Her lærer man om utredning og man kan også selv velge å ta en rekke laboratorietester. Kommer man langveisfra kan det være klokt å gi beskjed om det til oss før man kommer, for da kan vi hjelpe til med noen spesielle praktiske løsninger.
 • Individuell Helsecoachtime – Kartlegging.
 • Grunnundersøkelse hos lege – En grundig legeundersøkelse hos en av våre tilknyttede leger.
 • Oppstartseminaret – To dagers undervisnings-seminar. Her vil man lære om prøvetolkning, mage/tarm, immunologi, mikrobiologi, biokjemi, mat og kosthold og mye mer.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Oppfølgingsgruppe 1 – undervisningsmodul: Avanserte underliggende årsaker.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Oppfølgingsgruppe 2 – undervisningsmodul: Mat som medisin – avansert.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Oppfølgingsgruppe 3 – undervisningsmodul: Hvordan vi setter alt sammen.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Oppfølgingsgruppe 4 – undervisningsmodul: avansert mage/tarm og periodisk faste.

Merk at detaljert beskrivelse av Helseforbedringsprogrammet finner du under.

follow-up-icon

Individuell oppfølging og veiledning

6
progress-icon

Evaluer og track fremgangen

5
group-mettings-icon

Delta på seminarer og gruppemøter

4
meeting-icon

Inntaksmøte og beslutning

1
file-icon

Medisinske data og Symptomscore

2
plan-icon

Utvikle handlingsplan

3

Generell informasjon

 • Medlemskap 990 kroner per måned.
 • Som medlem får du utvidet tilgang til vårt supportapparat og ubegrenset tilgang til din personlige digitale helseforbedringsplatform MinSide.
 • Som medlem får du rabatt på alle kurs og konsultasjoner.
 • Minimum medlemsperiode er 6 mnd med fastlagt program.
 • Etter de første 6 mnd er det per halvår inkludert 3 gruppemøter og 3 helsecoach-timer samt rabatterte priser på alle andre kurs og konsultasjoner.
 • Den måneden man har oppfølginsmøte kan man ikke få gratis konsultasjon med lege eller helsecoach. Dvs at man får en gratis medlemsfordel i en mnd.
 • Medlemmer kan bestille så mye man vil i tillegg til programmet med medlemsrabatt.
 • Det er obligatorisk oppmøte i 4 oppfølgingsgrupper, hvor man blir automatisk påmeldt. Dette gjelder også hvis man samtidig er med på andre spesialgrupper.
 • Medlemmene må selv sørge for å benytte seg av alle fordelene i programmet. Når man ikke har benyttet en medlemsfordel en mnd kan man ikke overføre denne til en annen mnd, med mindre annet er avtalt (som feks ved sommerferie).
 • Oppsigelsestid er 1 mnd etter de 6 første månedene.
 • For detaljert info om priser og programmet – se fanen Helseforbedringsprogrammet og Priser.

Program – Helseforbedringsprogrammet

 1. Book inntak- og informasjonsmøte og registrering
 2. Fylle ut Symptom-score skjema
 3. Inntaks møte
 4. Registrer medlemskap
 5. Fylle ut skjemaer
  1. Medisinsk Informasjon
  2. Symptom- Score
  3. Prosess spørsmål
  4. GAF-S og GAF-F skjemaet
 6. Utredningsmøte
 7. Prøvetaking og tester
 8. Konsultasjon Helsecoach
 9. Legetime: Grunn-undersøkelse og generell helsekonsultasjon
 10. Oppstartseminar. 7 komplette moduler, to hele dager.
 11. Konsultasjon Helsecoach. Sjekke plan og oppstart.
 12. Fyll ut Symptom-score skjema. Og fra nå fylle ut før hver gruppe, lege- og veilederavtaler.
 13. Første gruppemøte: Undervisning bakenforliggende årsaker.
 14. Konsultasjon Helsecoach
 15. Matlagingskurs kan bookes til enhver tid i prosessen etter dette punktet.
 16. Spesialkurs kan også bookes etter dette punktet.
 17. Andre gruppemøte: Undervisning mat som medisin
 18. Konsultasjon Helsecoach
 19. Tredje Gruppemøte. Undervisning helhet
 20. Konsultasjon Helsecoach.
 21. Fjerde Gruppemøte. Avansert mage og tarm. Avklaring av veien videre.
 22. Eventuell individuell oppfølging av lege eller helsecoach, annen gruppeoppfølging i spesialgrupper eller videre gruppeoppfølging.

Priser Helseforbedringsprogrammet

Scroll Table
Bindingstiden for medlemskapet er 6 mnd, som er den tiden den grunnleggende delen av helseforbedringsprogrammet varer. Etter de første seks månedene vil medlemmer få tilgang til 3 gruppeoppfølginger, 2 helsecoach-timer og en legekonsultasjon per halvår. Det er 1 mnd oppsigelse etter bindingstiden. De første fire oppfølgingsgruppene har egne nye undervisningsmoduler, hvor man automatisk er påmeldt.
Aktiviteter første 6 mnd Medlemspris (990 per mnd)
inntak og informasjonsmøte 990
Utredningsmøte 0
Konsultasjon Helsecoach 990
Legetime – grunnundersøkelse 990
Oppstartsseminar 3960
Helsecoach konsultasjon 0
Gruppemøte #1 – underliggende årsaker 0
Helsecoach konsultasjon 990
Gruppemøte #2 – mat som medisin 0

 

Aktiviteter første 6 mnd Pris for ikke-medlemmer
inntak og informasjonsmøte  990
Utredningsmøte  1090
Konsultasjon Helsecoach  1090
Legetime – grunnundersøkelse  1090
Oppstartsseminar  7330
Helsecoach konsultasjon.  1090
Gruppemøte #1 – underliggende årsaker  1090
Helsecoach konsultasjon.  1090
Gruppemøte #2 – mat som medisin  1090

MinSide

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor gir vi deg som medlem nå muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede og revolusjonerende helseforbedringsplattform. Her kan du utvikle planen for din helsereise og få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke progresjonen og fremgang.

Du får tilgang til ekstra support-tjenester, en stor ressursdatabase med vitenskapelige artikler og annet fagstoff samt mange andre nyttige funksjoner.

Få en visuell fremstilling av dine helsedata og bruk dem til å tracke og evaluere fremgang og progresjon

Mulighet for individuell oppfølging.

Mange aktienter opplever fysiske og psykiske endringer ved kostholds- og livsstilsomlegging. Derfor har vi tilknyttet oss flere leger og terapeuter som driver sin egen praksis i våre lokaler. Alle aktienter hos Funksjonellmedisinsk Institutt vil kunne booke konsultasjoner med en av legene, kostholdsrådgiverne eller helsecoachene som er tilknyttet senteret. Det ligger også konsultasjoner med lege og helsecoach i programmet.

Legene og terapeutene som er tilknyttet Funksjonellmedisinsk Institutt driver ordinær privat praksis hvor det forventes personlig oppmøte i en konsultasjon. De har som øvrig i helsevesenet ikke mulighet til å drive oppfølging via mail eller andre digitale kanaler.

Funksjonellmedisinsk Institutt driver i Helseforbedringsprogrammet med kurs og undervisning om livsstils- og kostholdsendringer. Aktientene bestemmer selv hvilke tiltak de ønsker å gjøre i sitt liv og tar selv ansvar for sin helsereise.

Ansvarsbemerkning

Funksjonellmedisinsk Institutt sine undervisningsprogram kan ikke erstatte oppfølging hos fastlege eller det øvrige helsevesenet. Kunnskapen tilegnet må kun sees på som et komplementært tilbud og må ikke sees på som et substitutt eller erstatning for oppfølging av helsevesenet. Vi oppfordrer alle våre kunder å søke et godt samarbeid med fastlege og øvrige helsevesen, og vil anbefale alle å ta kontakt med fastlege eller andre deler av helsevesenet ved behov.