Helseforbedringsprogrammet

Nå dine personlige helsemål – for det er også så mye du kan påvirke selv!

Helseforbedringsprogrammet er et program for deg som ønsker en avansert persontilpasset helseforbedring eller en generell helseoptimalisering. Enten du har helseutfordringer eller ønsker en generell optimalisering av helsen for å forhindre fremtidig sykdom – eller for å yte bedre.

Vi har fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer. Lang erfaring og en kraftig økende vitenskapelig forståelse viser at mennesker selv kan oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene som gjelder for seg.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som både vi og Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. EU og de nordiske landene har nå  besluttet å endre helsevesenet til et holistisk og preventivt helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet som Funksjonellmedisin. Funksjonellmedisin er på mange måter amerikanske sykehus sin versjonen av det EU beskriver som persontilpasset medisin.

Den verdensledende sykehuskjeden Cleveland Clinic har i løpet av få år vist at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

Cleveland Clinic har programmer som ligner veldig på vårt Helseforbedringsprogram.

I 2019 publiserte sykehuset Cleveland Clinic en studie i JAMA som bekreftet at funksjonellmedisin kan overgå konvensjonell medisin ved behandling av en rekke kroniske sykdommer. Cleveland Clinic er rangert som et av de aller beste i USA og er en ledende helse- og forskningsinstitusjon i verden. Nå nylig viste data publisert i British Medical Journal at gruppeoppfølging med fokus på undervisning og inspirasjon ikke bare overgår individuell oppfølging med funksjonell medisin – men er også mye mindre kostbar.

Denne studien er den første som beskriver funksjonellmedisin tilbudt i et gruppeformat i et akademisk medisinsk senter og sammenligner det med individuell oppfølging.

Vi har lang erfaring som viser at mennesker kan oppnå bedre helse ved å fokusere på mange eller alle de påvirkende faktorene samtidig. Du vil ha store både tekniske og faglige ressurser som vil bistå i prosessen. Alle fagpersoner og andre ressurser som du vil møte hos oss har selv personlig lang erfaring med avanserte endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin.

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for funksjonellmedisin.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende endring og videreutvikling av virksomheten gjeldene fra 1 oktober 2021. 

Funksjonellmedisinsk Institutt Oslo vil ikke starte opp noen nye programmer. Trondheim vil ha sin siste oppstart i Juni.

Hvis du vil være først til å få nyheter og oppdateringer om planene – så legg inn din epost under:)

Helseforbedringsprogrammet er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg.

Selv om kosthold, miljø- og livsstilstiltak nå blir bredt anerkjent som mulig avgjørende faktorer for å optimalisere helsa, unngå fremtidige helseutfordringer og snu utviklingen av kronisk sykdom  – så kan dette for noen være krevende å gjennomføre i dagliglivet. Men vår erfaring er at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – hvis man har kunnskap, motivasjon og støtte gjennom endringsprosessen.

I helseforbedringsprogrammet vil du få tilgang til vår egenutviklete digitale helseforbedringsplattform samt en rekke ressurser som vil bidra med kunnskap, motivasjon og støtte gjennom prosessen. Vårt program endrer seg kontinuerlig da vi raskt integrerer ny forskning og kunnskap.

Hvorfor et omfattende program?

Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan en sentral miljøfaktor, nemlig maten vi spiser, på dramatisk vis kan påvirke helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer:

“Vi har kunnskap nok nå om hvordan vi kan påvirke helsa med kosthold, men det som er dokumentert, er at legene ikke har lykkes med å få folk til å spise annerledes, og at de har gitt opp med det.”

Justin L. Sonnenburg Associate Professor, Microbiology & Immunology, Stanford Medical School.

Vår og verdensledende sykehus som Cleveland Clinic sin omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i, for mange overraskende, stor grad.

Ikke en faktor – men flere eller mange faktorer som spiller inn samtidig.

Et stort internasjonalt team forskere mener som mange andre, og ikke minst vi, at man må ha en ny tilnærming til helsearbeid og “epidemien” av allergier, astma, fedme, diabetes, slitenhet og slappet, psykiske tilstander, overvekt og de mange andre kroniske sykdommene som er som en epidemi i den vestlige delen av verden:

“gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen.”

De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke anti-inflammatoriske, forebyggende tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre individuelle kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og trene på stressmestring og prioritere søvn, skriver de. Alt dette og mye mer vil du få i Helseforbedringsprogrammet.

“Den beste måten å bekjempe økningen i autoimmune og kroniske sykdommer er å gjøre undersøkelser for å forstå de genetiske og miljømessige risikofaktorene, slik at de som har risiko for å utvikle sykdom etter visse miljøeksponeringer kan være i stand til å minimere eksponeringene og forhindre utviklingen av autoimmun sykdom.”

Dr. Frederick Miller, National Institute of Environmental Health Sciences i US

Du er unik og fortjener en unik tilnærming.

I Helseforbedringsprogrammet kan man lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som potensielt kan påvirke og de mulige interaksjonene mellom kostholdet, tarmen, hjernen osv. Og på den måten kan deltakerne ta ansvar for egen helseforbedringsprosess – og selv velge hvilke tiltak man ønsker å gjennomføre i sitt liv. Man vil ha tilgang til en personlig digital helseplattform samt store både faglige og andre ressurser som vil inspirere og støtte deltakerne gjennom prosessen.

“Gener bestemmer ikke helsa di. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset din kropp – og tarmhelsa avgjør responsen på maten du spiser.”

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.
Miljøfaktorer, lavgradig betennelse og sykdom.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA viser hvordan vedvarende og alvorlig betennelse i kroppen spiller en nøkkelrolle. Og videre hvordan faktorer som stress, mat, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre, sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang.

KUNNSKAP OG UNDERVISNING
I helseforbedringsprogrammet får du blant annet undervisning om mage/tarm, immunologi, biokjemi, mikrobiologi og mat og kosthold. Du får kunnskap og ressurser tilgjengelig for å kunne ta ansvar for din egen helseforbedringsprosess.

KUNNSKAP OG UNDERVISNING
I helseforbedringsprogrammet får du blant annet undervisning om mage/tarm, immunologi, biokjemi, mikrobiologi og mat og kosthold. Du får kunnskap og ressurser tilgjengelig for å kunne ta ansvar for din egen helseforbedringsprosess.

UTREDNING & OPPSTARTSSEMINAR
For å få en dyp og helhetlig oversikt, kan deltakerne selv velge å utrede seg selv bredt tidlig i forløpet. Derfor kan det innhentes mye informasjon og man kan ta mange prøver. Deltakerne gjør selv avtaler med eksterne laboratorier. Alle går så i gjennom et tre dagers seminar der man lærer å tolke denne informasjonen. Man vil få undervisning om mange av de områdene som kan være avgjørende for god helse, som mage/tarm, kosthold, næringsstoffer, immunsystemet, stress, trening, søvn mm.

UTREDNING & OPPSTARTSSEMINAR
For å få en dyp og helhetlig oversikt, kan deltakerne selv velge å utrede seg selv bredt tidlig i forløpet. Derfor kan det innhentes mye informasjon og man kan ta mange prøver. Deltakerne gjør selv avtaler med eksterne laboratorier. Alle går så i gjennom et tre dagers seminar der man lærer å tolke denne informasjonen. Man vil få undervisning om mange av de områdene som kan være avgjørende for god helse, som mage/tarm, kosthold, næringsstoffer, immunsystemet, stress, trening, søvn mm.

INDIVIDUELL OPPFØLGING
Underveis i programmet vil du ha tilgang til store ressurser for å hjelpe deg med å nå dine mål. Du vil følge din fremgang i din egen digitale portal.

INDIVIDUELL OPPFØLGING
Underveis i programmet vil du ha tilgang til store ressurser for å hjelpe deg med å nå dine mål. Du vil følge din fremgang i din egen digitale portal.

AKTIENTER
Å være aktient er på mange måter det motsatte av å være pasient. Å følge programmet krever så mye av deltagerene at man ikke kan kalles pasient. En aktient venter ikke passivt på at noen andre skal gjøre seg frisk, men med hjelp av kunnskap og kompetanse tar aktivt grep i livet og gjør de endringene som skal til på egenhånd. En aktient har kunnskap og kompetanse til å ta ansvar for sitt eget liv.

AKTIENTER
Å være aktient er på mange måter det motsatte av å være pasient. Å følge programmet krever så mye av deltagerene at man ikke kan kalles pasient. En aktient venter ikke passivt på at noen andre skal gjøre seg frisk, men med hjelp av kunnskap og kompetanse tar aktivt grep i livet og gjør de endringene som skal til på egenhånd. En aktient har kunnskap og kompetanse til å ta ansvar for sitt eget liv.

FOR HVEM
Både de som ønsker å optimalisere egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt program. Enten du er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå eller har helseutfordringer og har mer dyptgripende helseplager. Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

FOR HVEM
Både de som ønsker å optimalisere egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt program. Enten du er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå eller har helseutfordringer og har mer dyptgripende helseplager. Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Programbeskrivelse Hovedpunkter

Den grunnleggende delen av Helseforbedringsprogrammet finner du under. Erfaringsmessig bruker man fra 6-9 mnd på dette. Etter dette står man fritt til å velge fra et rikt tilbud med andre programmer, spesialkurs og videregående moduler. Man kan gjennom hele programmet booke så mange individuelle veiledningskonsultasjoner med tilknyttede leger og helsecoacher som man måtte ønske, og har behov for.

 • Inngangen til hele vårt tilbud er inntaksmøtet hvor man kan avgjøre om vårt tilbud passer. Et helt uforpliktende første introduksjonsmøte.
 • Utredningsmøtet er vanligvis dagen etter inntaksmøtet. Her lærer man om utredning og man kan også selv velge å ta en rekke laboratorietester hvis man ønsker det. Kommer man langveisfra kan det være klokt å gi beskjed om det til oss før man kommer, for da kan vi hjelpe til med noen spesielle praktiske løsninger. Det undervises om hvordan man potensielt kan teste og kartlegge hvordan en rekke kjente miljø- og livsstilsfaktorer sammen kan påvirke helsa.
 • Individuell Helsecoachtime – Kartlegging. Gjennomgang av diverse spørreundersøkelser med mer.
 • Oppstartseminaret – Tre dagers undervisnings-seminar. Her vil man lære om prøvetolkning, mage/tarm, immunologi, mikrobiologi, biokjemi, mat, stress, søvn og kosthold og mye mer. Her vil man lære om hvordan alle disse og flere faktorer sammen spiller inn. Samt hvordan man potensielt kan påvirke dette – og utvikle sin helt egen persontilpasset plan.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Videregående kurs 1 – undervisningsmodul: Avanserte underliggende årsaker.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Videregående kurs 2 – undervisningsmodul: Mat som medisin – avansert.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Videregående kurs 3 – undervisningsmodul: Hvordan vi setter alt sammen.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Videregående kurs 4 – undervisningsmodul: avansert mage/tarm og periodisk faste.

Merk at detaljert beskrivelse av Helseforbedringsprogrammet finner du under.

Generell informasjon

 • Medlemskap 990 kroner per måned.
 • Som medlem får du utvidet tilgang til vårt supportapparat og ubegrenset tilgang til din personlige digitale helseforbedringsplatform MinSide.
 • Som medlem får du rabatt på alle kurs og veiledninger.
 • Minimum medlemsperiode er 6 mnd med fastlagt program.
 • Etter de første 6 mnd er det per halvår inkludert 3 gruppemøter og 3 helsecoach-timer samt rabatterte priser på alle andre kurs og andre tilbud.
 • Den måneden man har oppfølginsmøte kan man ikke få gratis konsultasjon med helsecoach. Dvs at man får en gratis medlemsfordel i en mnd.
 • Medlemmer kan bestille så mye man vil i tillegg til programmet med medlemsrabatt.
 • Det er obligatorisk oppmøte i de 4 første videregående kursene. Dette gjelder også hvis man samtidig er med på andre spesialgrupper.
 • Medlemmene må selv sørge for å benytte seg av alle fordelene i programmet. Når man ikke har benyttet en medlemsfordel en mnd kan man ikke overføre denne til en annen mnd, med mindre annet er avtalt (som feks ved sommerferie).
 • Oppsigelsestid er 1 mnd etter de 6 første månedene. Oppsigelse av medlemskapet skal gjøres skriftlig via mail til post@funksjonellmedisin.no
 • For detaljert info om priser og programmet – se fanen Helseforbedringsprogrammet og Priser.

Program – Helseforbedringsprogrammet

 1. Book inntak- og informasjonsmøte og registrering
 2. Fylle ut Symptom-score skjema
 3. Inntaks møte
 4. Registrer medlemskap
 5. Fylle ut skjemaer
  1. Medisinsk Informasjon
  2. Symptom- Score
  3. Prosess spørsmål
  4. Kosthold, søvn og livsstil
 6. Utredningsmøte
 7. Prøvetaking, undersøkelser og tester.
 8. Konsultasjon Helsecoach
 9. Oppstartseminar. 7 komplette moduler, tre hele dager fra kl 9-18.
 10. Konsultasjon Helsecoach. Sjekke plan og oppstart.
 11. Fyll ut Symptom-score skjema. Og fra nå fylle ut en gang per mnd for å følge utviklingen.
 12. Videregående kurs 1: Undervisning bakenforliggende årsaker.
 13. Konsultasjon Helsecoach
 14. Matlagingskurs kan bookes til enhver tid i prosessen etter dette punktet.
 15. Spesialkurs kan også bookes etter dette punktet.
 16. Videregående kurs 2: Undervisning mat som medisin
 17. Konsultasjon Helsecoach
 18. Videregående kurs 1. Undervisning helhet
 19. Konsultasjon Helsecoach.
 20. Videregående kurs 1. Avansert mage og tarm og periodisk faste. Avklaring av veien videre.
 21. Eventuell annen gruppeoppfølging i spesialgrupper eller videre gruppeoppfølging.

Hvorfor deler av programmet er basert på gruppeundervisning.

MinSide

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor gir vi deg som medlem nå muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform. Her kan du utvikle planen for din helsereise og få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke progresjonen og fremgang.

Du får tilgang til ekstra support-tjenester, en stor ressursdatabase med vitenskapelige artikler og annet fagstoff samt mange andre nyttige funksjoner.

Få en visuell fremstilling av dine helsedata og bruk dem til å tracke og evaluere fremgang og progresjon

Funksjonellmedisinsk Institutt driver i Helseforbedringsprogrammet med kurs og undervisning om livsstilsfakatorer som kosthold og mer. Deltakerne bestemmer selv hvilke tiltak de ønsker å gjøre i sitt liv og tar selv ansvar for sin helsereise. Under enkeltkonsultasjoner med autorisert helsepersonale tilknyttet senteret som leietakere – gjelder ordinære rammer for helsepersonale i Norge.

Ansvarsbemerkning

Funksjonellmedisinsk Institutt sine undervisningsprogram kan ikke erstatte oppfølging hos fastlege eller det øvrige helsevesenet. Kunnskapen tilegnet må kun sees på som et komplementært tilbud og må ikke sees på som et substitutt eller erstatning for oppfølging av helsevesenet. Vi oppfordrer alle våre kunder å søke et godt samarbeid med fastlege og øvrige helsevesen, og vil anbefale alle å ta kontakt med fastlege eller andre deler av helsevesenet ved behov.

Få nyheter om forskning, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin