Helseforbedringsrogrammet

Vårt Helseforbedrings program

Helse som en ferdighet – og ikke som en skjebne.

Både de som ønsker å optimalisere egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt omfattende Helseforbedringsprogram. Enten du har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer alvorlige helseplager eller er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå.

For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet kurs og undervisning kombinert med muligheten til å få tett individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher.

På lik linje med Cleveland Clinic, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning og muligheten for personlig oppfølging av helsepersonell – kan være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte først hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som eventuelt passer for deg. Book inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Forløp

 • KUNNSKAP OG UNDERVISNING

  I helseforbedringsprogrammet får du undervisning kombinert med muligheten for tett individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher. Etter mange års erfaring mener vi det gir det aller beste utbyttet.

 • timeline-2

  UTREDNING & OPPSTARTSSEMINAR

  For å få en dyp og helhetlig oversikt, kan deltakerne selv velge å utrede seg selv bredt tidlig i forløpet. Derfor kan det innhentes mye informasjon og det kan tas mange prøver. Deltakerne gjør selv avtaler med eksterne laboratorier. Alle går så i gjennom et to dagers seminar der man lærer å tolke, kategorisere, og prioritere denne informasjonen. Man vil få undervisning om mange av de områdene som er avgjørende for god helse, som mage/tarm, mat, næringsstoffer, immunsystemet mm.

 • INDIVIDUELL OPPFØLGING

  Underveis i programmet vil du ha tilgang til store ressurser for å hjelpe deg med å nå dine mål. Du vil
  følge din fremgang i din egen digitale portal, og du kan få tett individuell oppfølging hos lege,
  kostholdsrådgiver eller helsecoach samt være med på spesialkurs og inspirasjonskvelder. Behovet for individuell oppfølging er svært varierende. Noen trenger nesten ingen oppfølging mens andre har behov for mye oppfølging.

 • AKTIENTER

  Å være aktient er på mange måter det motsatte av å være pasient. Å følge programmet krever så mye av deltagerene at man ikke kan kalles pasient. En aktient venter ikke passivt på at noen andre skal gjøre ham frisk, men ved hjelp av kunnskap tar aktivt grep i livet og gjør de endringene som skal til på egen hånd. En aktient har kunnskap og kompetanse til å «behandle» seg selv.

 • FOR HVEM

  Både de som ønsker å optimalisere egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt program. Enten du er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå eller har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer dyptgripende helseplager.

Mulighet for individuell oppfølging.

Mange aktienter opplever fysiske og psykiske endringer ved kostholds- og livsstilsomlegging. Derfor har vi tilknyttet oss flere leger og terapeuter som driver sin egen praksis i våre lokaler. Alle aktienter hos Funksjonellmedisinsk Institutt vil kunne booke konsultasjoner med en av legene, kostholdsrådgiverne eller helsecoachene som er tilknyttet senteret. Det ligger også konsultasjoner med lege og helsecoach i programmet.

Legene og terapeutene som er tilknyttet Funksjonellmedisinsk Institutt driver ordinær privat praksis hvor det forventes personlig oppmøte i en konsultasjon. De har som øvrig i helsevesenet ikke mulighet til å drive oppfølging via mail eller andre digitale kanaler.

Funksjonellmedisinsk Institutt driver i Helseforbedringsprogrammet med kurs og undervisning om livsstils- og kostholdsendringer. Aktientene bestemmer selv hvilke tiltak de ønsker å gjøre i sitt liv og tar selv ansvar for sin helsereise.

Ansvarsbemerkning

Funksjonellmedisinsk Institutt sine undervisningsprogram kan ikke erstatte oppfølging hos fastlege eller det øvrige helsevesenet. Kunnskapen tilegnet må kun sees på som et komplementært tilbud og må ikke sees på som et substitutt eller erstatning for oppfølging av helsevesenet. Vi oppfordrer alle våre kunder å søke et godt samarbeid med fastlege og øvrige helsevesen, og vil anbefale alle å ta kontakt med fastlege eller andre deler av helsevesenet ved behov.

follow-up-icon

Individuell oppfølging og veiledning

6
progress-icon

Evaluer og track fremgangen

5
group-mettings-icon

Delta på seminarer og gruppemøter

4
meeting-icon

Inntaksmøte og beslutning

1
file-icon

Medisinske data og Symptomscore

2
plan-icon

Utvikle handlingsplan

3

Generell informasjon

 • Medlemskap 890 kroner per måned.
 • Som medlem får du utvidet tilgang til vårt supportapparat og ubegrenset tilgang til din personlige digitale helseforbedringsplatform MinSide.
 • Som medlem får du rabatt på alle kurs og konsultasjoner.
 • Minimum medlemsperiode er 6 mnd med fastlagt program.
 • Etter de første 6 mnd er det per halvår inkludert 3 gruppemøter, en legekonsultasjon og to helsecoach-timer samt rabatterte priser på alle andre kurs og konsultasjoner.
 • Den måneden man har oppfølginsmøte kan man ikke få gratis konsultasjon med lege eller helsecoach. Dvs at man får en gratis medlemsfordel i en mnd.
 • Medlemmer kan bestille så mye man vil i tillegg til programmet med medlemsrabatt.
 • Det er obligatorisk oppmøte i 4 oppfølgingsgrupper, hvor man blir automatisk påmeldt. Dette gjelder også hvis man samtidig er med på andre spesialgrupper.
 • Medlemmene må selv sørge for å benytte seg av alle fordelene i programmet. Når man ikke har benyttet en medlemsfordel en mnd kan man ikke overføre denne til en annen mnd, med mindre annet er avtalt (som feks ved sommerferie).
 • Oppsigelsestid er 1 mnd etter de 6 første månedene.
 • For detaljert info om priser og programmet – se fanen Helseforbedringsprogrammet og Priser.

Program – Helseforbedringsprogrammet

 1. Book inntak- og informasjonsmøte og registrering
 2. Fylle ut Symptom-score skjema
 3. Inntaks møte
 4. Registrer medlemskap
 5. Fylle ut skjemaer
  1. Medisinsk Informasjon
  2. Symptom- Score
  3. Prosess spørsmål
  4. GAF-S og GAF-F skjemaet
 6. Utredningsmøte
 7. Prøvetaking og tester
 8. Konsultasjon Helsecoach
 9. Legetime: Grunn-undersøkelse og generell helsekonsultasjon
 10. Oppstartseminar. 7 komplette moduler, to hele dager.
 11. Konsultasjon Helsecoach. Sjekke plan og oppstart.
 12. Fyll ut Symptom-score skjema. Og fra nå fylle ut før hver gruppe, lege- og veilederavtaler.
 13. Første gruppemøte: Undervisning bakenforliggende årsaker.
 14. Legekonsultasjon
 15. Matlagingskurs kan bookes til enhver tid i prosessen etter dette punktet.
 16. Spesialkurs kan også bookes etter dette punktet.
 17. Andre gruppemøte: Undervisning mat som medisin
 18. Konsultasjon Helsecoach
 19. Tredje Gruppemøte. Undervisning helhet
 20. Konsultasjon Helsecoach.
 21. Fjerde Gruppemøte. Avansert mage og tarm. Avklaring av veien videre.
 22. Eventuell individuell oppfølging av lege eller helsecoach, annen gruppeoppfølging i spesialgrupper eller videre gruppeoppfølging.

Priser Helseforbedringsprogrammet

Scroll Table
Bindingstiden for medlemskapet er 6 mnd, som er den tiden den grunnleggende delen av helseforbedringsprogrammet varer. Etter de første seks månedene vil medlemmer få tilgang til 3 gruppeoppfølginger, 2 helsecoach-timer og en legekonsultasjon per halvår. Det er 1 mnd oppsigelse etter bindingstiden. De første fire oppfølgingsgruppene har egne nye undervisningsmoduler, hvor man automatisk er påmeldt.
Prisliste de første 6 mnd for medlemmer
Aktiviteter første 6 mndMedlemspris (890 per mnd)
inntak og informasjonsmøte990
Utredningsmøte0
Konsultasjon Helsecoach890
Legetime – grunnundersøkelse890
Oppstartsseminar3560
Helsecoach konsultasjon0
Gruppemøte #1 – underliggende årsaker0
Legetime første oppfølging890
Gruppemøte #2 – mat som medisin0

Prisliste de første 6 mnd for ikke medlemmer

Aktiviteter første 6 mndPris for ikke-medlemmer
inntak og informasjonsmøte 990
Utredningsmøte 990
Konsultasjon Helsecoach 990
Legetime – grunnundersøkelse 990
Oppstartsseminar 6930
Helsecoach konsultasjon. 990
Gruppemøte #1 – underliggende årsaker 990
Legetime første oppfølging. 990
Gruppemøte #2 – mat som medisin 990
Scroll Table
Bindingstiden for medlemskapet er 6 mnd, som er den tiden den grunnleggende delen av helseforbedringsprogrammet varer. Etter de første seks månedene vil medlemmer få tilgang til 3 gruppeoppfølginger, 2 helsecoach-timer og en legekonsultasjon per halvår. Det er 1 mnd oppsigelse etter bindingstiden. De første fire oppfølgingsgruppene har egne nye undervisningsmoduler, hvor man automatisk er påmeldt.
Aktiviteter første 6 mndMedlemspris (890 per mnd)
inntak og informasjonsmøte990
Utredningsmøte0
Konsultasjon Helsecoach890
Legetime – grunnundersøkelse890
Oppstartsseminar3560
Helsecoach konsultasjon0
Gruppemøte #1 – underliggende årsaker0
Legetime første oppfølging890
Gruppemøte #2 – mat som medisin0

 

Aktiviteter første 6 mndPris for ikke-medlemmer
inntak og informasjonsmøte 990
Utredningsmøte 990
Konsultasjon Helsecoach 990
Legetime – grunnundersøkelse 990
Oppstartsseminar 6930
Helsecoach konsultasjon. 990
Gruppemøte #1 – underliggende årsaker 990
Legetime første oppfølging. 990
Gruppemøte #2 – mat som medisin 990