Helseforbedringsrogrammet

Vårt Helseforbedrings program

Både de som ønsker å optimalisere egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt omfattende Helseforbedringsprogram. Enten du har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer alvorlige helseplager eller er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå.

For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet muligheten til å få tett individuell oppfølging av lege og helsecoach kombinert med undervisning i gruppe.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte først hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Forløp

 • KUNNSKAP OG UNDERVISNING

  I helseforbedringsprogrammet får du undervisning kombinert med tett individuell oppfølging av lege og helsecoach. Etter vår lange erfaring gir dette det aller beste utbyttet.

 • timeline-2

  UTREDNING & OPPSTARTSSEMINAR

  For å få en dyp og helhetlig oversikt, må man utrede bredt tidlig i forløpet. Derfor innhentes det mye informasjon og det tas mange prøver. Alle går så i gjennom et to dagers seminar der man lærer å tolke, kategorisere, og prioritere denne informasjonen. Man tilegner seg også kunnskap om mange av de områdene som er avgjørende for god helse, som mage/tarm, mat, næringsstoffer, immunsystemet mm.

 • INDIVIDUELL OPPFØLGING

  Underveis i programmet vil du ha tilgang til store ressurser for å hjelpe deg med å nå dine mål. Du vil
  følge din fremgang i din egen digitale portal, og du får tett individuell oppfølging hos lege,
  kostholdsrådgiver eller helsecoach samt kan være med på spesialkurs og inspirasjonskvelder.

 • AKTIENTER

  Å være aktient er på mange måter det motsatte av å være pasient. Å følge programmet krever så mye av deltagerene at man ikke kan kalles pasient. En aktient venter ikke passivt på at noen andre skal gjøre ham frisk, men tar aktivt grep i livet og gjør de endringene som skal til på egen hånd. En aktient har kunnskap og kompetanse til å «behandle» seg selv.

 • FOR HVEM

  Både de som ønsker å optimalisere egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt program. Enten du er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå eller har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer alvorlige helseplager.

Mange aktienter opplever fysiske og psykiske endringer ved kostholds- og livsstilsomlegging. Derfor har vi tilknyttet oss flere leger og terapeuter. Alle aktienter hos Funksjonellmedisinsk Institutt vil kunne booke konsultasjoner med en av legene, kostholdsrådgiverne eller helsecoachene som er tilknyttet senteret. Det ligger også konsultasjoner med lege og helsecoach i programmet.

Legene som er tilknyttet Funksjonellmedisinsk Institutt driver ordinær praksis hvor det forventes personlig oppmøte i en konsultasjon. De har som øvrig i helsevesenet ikke mulighet til å drive oppfølging via mail eller andre digitale kanaler.

Funksjonellmedisinsk Institutt driver i Helseforbedringsprogrammet med kurs og undervisning om livsstils- og kostholdsendringer. Aktientene bestemmer selv hvilke tiltak de ønsker å gjøre i sitt liv og tar selv ansvar for sin helsereise.

follow-up-icon

Individuell oppfølging og veiledning

6
progress-icon

Evaluer og track fremgangen

5
group-mettings-icon

Delta på seminarer og gruppemøter

4
meeting-icon

Inntaksmøte og beslutning

1
file-icon

Medisinske data og Symptomscore

2
plan-icon

Utvikle handlingsplan

3

Generell informasjon

 • Medlemskap 890 kroner per måned.
 • Som medlem får du utvidet tilgang til vårt supportapparat og ubegrenset tilgang til din personlige digitale helseforbedringsplatform MinSide.
 • Som medlem får du rabatt på alle kurs og konsultasjoner.
 • Minimum medlemsperiode er 6 mnd.
 1. Book inntak- og informasjonsmøte og registrering
 2. Fylle ut Symptom-score skjema
 3. Inntaks møte
 4. Registrer medlemskap
 5. Fylle ut skjemaer
  1. Medisinsk Informasjon
  2. Symptom- Score
  3. Prosess spørsmål
  4. GAF-S og GAF-F skjemaet
 6. Utredningsmøte
 7. Prøvetaking og tester
 8. Konsultasjon Helsecoach
 9. Legetime: Grunn-undersøkelse og generell helsekonsultasjon
 10. Oppstartseminar. 7 komplette moduler, to hele dager.
 11. Legetime første oppfølging: sjekke plan og oppstart.
 12. Fyll ut Symptom-score skjema. Og fra nå fylle ut før hver gruppe, lege- og veilederavtaler.
 13. Første gruppemøte: Undervisning bakenforliggende årsaker.
 14. Konsultasjon Helsecoach.
 15. Matlagingskurs kan bookes til enhver tid i prosessen etter dette punktet.
 16. Spesialkurs kan også bookes etter dette punktet.
Scroll Table
Aktiviteter første 6 mnd Medlemspris (890 per mnd)
inntak og informasjonsmøte 990
Utredningsmøte 0
Konsultasjon Helsecoach 890
Legetime – grunnundersøkelse 890
Oppstartsseminar 3560
Legetime første oppfølging 890
Gruppemøte #1 0
Helsecoach konsultasjon 0
Gruppemøte #2 0

 

Aktiviteter første 6 mnd Pris for ikke-medlemmer
inntak og informasjonsmøte  990
Utredningsmøte  990
Konsultasjon Helsecoach  990
Legetime – grunnundersøkelse  990
Oppstartsseminar  6930
Legetime første oppfølging  990
Gruppemøte #1  990
Helsecoach konsultasjon  990
Gruppemøte #2  990