fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Helseforbedringsprogrammet

Ansvar for eget liv og egen helse – for det er også mye du kan påvirke selv!

I Helseforbedringsprogrammet får du en persontilpasset, systemorientert tilnærming som gir deg mulighet til å optimalisere eller forbedre helsa ved å samarbeide om å forstå og adressere mange av de underliggende årsakene.

Både de som ønsker en generell optimalisering av egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt omfattende Helseforbedringsprogram. Enten du har helseutfordringer, ønsker en generell helseoptimalisering og potensielt forhindre fremtidig sykdom – eller er idrettsutøver eller leder og må prestere på et høyt nivå.

For at du selv skal ha muligheten til å ta ansvar for og lede din egen helseforbedringsprosess – så får du i Helseforbedringsprogrammet kurs og undervisning kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede selvstendige leietakere som leger og helsecoacher. Det er på denne måten vi erfarer at vi kan oppnå den aller beste helseforbedring- og optimalisering.

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og mange andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har et godt samarbeid med helsevesenet og det er viktig å understreke at vårt tilbud er et tillegg og ingen erstatning.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Book Inntaksmøte Om oss

Hvorfor et omfattende program?

Selv om kostholds- og livsstilstiltak nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å kunne hindre og eventuelt snu en negativ kronisk betennelserelatert situasjon – så kan dette være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår erfaring er at dette potensielt kan være mulig med et lengre program hvor kunden selv deltar aktivt og hvor kursholdere, leger, terapeuter og ressurspersoner bidrar med kunnskap og som inspiratorer.

Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan en sentral miljøfaktor, maten vi spiser, på dramatisk vis kan påvirke helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer:

«Vi har kunnskap nok nå om hvordan vi kan påvirke helsa med kosthold, men det som er dokumentert, er at legene ikke har lykkes med å få folk til å spise annerledes, og at de har gitt opp med det.»

Justin L. Sonnenburg Associate Professor, Microbiology & Immunology, Stanford Medical School.

Vår og verdensledende sykehus som Cleveland Clinic sin omfattende erfaring gjennom mange år viser at man med egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i, for mange overraskende, stor grad. Ledende forskere verden over peker nå på hvor avgjørende miljø- og livsstilsfaktorer er for helsa vår – men ikke minst også på at dette er faktorer vi selv kan påvirke.

Ikke en faktor – men flere eller mange faktorer som spiller inn samtidig.

Et stort internasjonalt team forskere mener som mange andre, og ikke minst vi, at man må ha en ny tilnærming til “epidemien” av allergier, astma, fedme, diabetes, slitenhet og slappet, psykiske tilstander, overvekt og de mange andre kroniske sykdommene som er som en epidemi i den vestlige delen av verden:

«gitt den enestående rollen som kronisk betennelse spiller i utviklingen av fysisk og mental sykdom, mener forskerne at vellykkede tiltak bør rette seg mot de områdene i individet og hans/hennes miljø som fremmer pro-inflammatorisk stimulering, altså å redusere betennelser i kroppen.»

De mener helsepersonell og forskere må utdanne pasientene og samfunnet til å søke antiinflammatoriske forebyggende og terapeutiske tiltak. De mener også at på individnivå må vi gi veiledning om bedre individuelle kostholdsvalg, engasjement i helseoptimaliserende adferd og trene på stressmestring og prioritere søvn, skriver de. Alt dette og mye mer vil du få i Helseforbedringsprogrammet.

“Den beste måten å bekjempe økningen i autoimmune og kroniske sykdommer er å gjøre undersøkelser for å forstå de genetiske og miljømessige risikofaktorene, slik at de som har risiko for å utvikle sykdom etter visse miljøeksponeringer kan være i stand til å minimere eksponeringene og forhindre utviklingen av autoimmun sykdom. “

Dr. Frederick Miller, National Institute of Environmental Health Sciences i US

Du er unik og fortjener en unik tilnærming.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som kan påvirke og de mulige interaksjonene mellom kostholdet, tarmen, hjernen osv. Og på den måten ta ansvar for egen helseforbedringsprosess.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. og tarmhelsa avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin, persontilpasset medisin og Helseforbedringsprogrammet. Der kan du avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Dette første møtet er helt uforpliktende. Book inntaksmøte her.

Lenger ned på denne siden kan du lese om Helseforbedringsprogrammet i detalj. Priser, detaljert programbeskrivelse punkt for punkt og mye mer.

I Helseforbedringsprogrammet Får Du…

KUNNSKAP OG UNDERVISNING

I helseforbedringsprogrammet får du blant annet undervisning om mage/tarm, immunologi, biokjemi, mikrobiologi og mat og kosthold kombinert med muligheten for individuell veiledning av våre tilknyttede selvstendige leietakere som leger og helsecoacher. Etter mange års erfaring mener vi at denne kombinasjonen gir det aller beste utbyttet – hvor du selv har kunnskap og ressurser tilgjengelig for å ta ansvar for din egen helseforbedringsprosess.

UTREDNING & OPPSTARTSSEMINAR

For å få en dyp og helhetlig oversikt, kan deltakerne selv velge å utrede seg selv bredt tidlig i forløpet. Derfor kan det innhentes mye informasjon og man kan ta mange prøver. Deltakerne gjør selv avtaler med eksterne laboratorier. Alle går så i gjennom et tre dagers seminar der man lærer å tolke denne informasjonen. Man vil få undervisning om mange av de områdene som kan være avgjørende for god helse, som mage/tarm, kosthold, næringsstoffer, immunsystemet, stress, trening, søvn mm.

INDIVIDUELL OPPFØLGING

Underveis i programmet vil du ha tilgang til store ressurser for å hjelpe deg med å nå dine mål. Du vil
følge din fremgang i din egen digitale portal. Og hvis du har behov kan få individuell veiledning hos våre selvstendige tilknyttede leger eller helsecoacher samt være med på spesialkurs og inspirasjonskvelder. Behovet for individuell veiledning eller oppfølging er svært varierende. Noen trenger ingen mens andre har behov for mye – du bestemmer selv!

AKTIENTER

Å være aktient er på mange måter det motsatte av å være pasient. Å følge programmet krever så mye av deltagerene at man ikke kan kalles pasient. En aktient venter ikke passivt på at noen andre skal gjøre seg frisk, men med hjelp av kunnskap og kompetanse tar aktivt grep i livet og gjør de endringene som skal til på egenhånd. En aktient har kunnskap og kompetanse til å ta ansvar for sitt eget liv.

FOR HVEM

Både de som ønsker å optimalisere egen helse og de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring vil kunne oppleve stor verdi ved å delta i vårt program. Enten du er toppidrettsutøver eller toppleder og må prestere på et høyt nivå eller har helseutfordringer og har mer dyptgripende helseplager. Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Programbeskrivelse Hovedpunkter

Den grunnleggende delen av Helseforbedringsprogrammet finner du under. Erfaringsmessig bruker man fra 6-9 mnd på dette. Etter dette står man fritt til å velge fra et rikt tilbud med andre programmer, spesialkurs og videregående moduler. Man kan gjennom hele programmet booke så mange individuelle veiledningskonsultasjoner med tilknyttede leger og helsecoacher som man måtte ønske, og har behov for.

 • Inngangen til hele vårt tilbud er inntaksmøtet hvor man kan avgjøre om vårt tilbud passer. Et helt uforpliktende første introduksjonsmøte.
 • Utredningsmøtet er vanligvis dagen etter inntaksmøtet. Her lærer man om utredning og man kan også selv velge å ta en rekke laboratorietester hvis man ønsker det. Kommer man langveisfra kan det være klokt å gi beskjed om det til oss før man kommer, for da kan vi hjelpe til med noen spesielle praktiske løsninger. Det undervises om hvordan man potensielt kan teste og kartlegge hvordan en rekke kjente miljø- og livsstilsfaktorer sammen kan påvirke helsa.
 • Individuell Helsecoachtime – Kartlegging. Gjennomgang av diverse spørreundersøkelser med mer.
 • Grunnundersøkelse hos lege – En grundig ordinær legeundersøkelse. Kan gjennomføres både hos leger som er leietakere hos Funksjonellmedisin eller andre.
 • Oppstartseminaret – Tre dagers undervisnings-seminar. Her vil man lære om prøvetolkning, mage/tarm, immunologi, mikrobiologi, biokjemi, mat, stress, søvn og kosthold og mye mer. Her vil man lære om hvordan alle disse og flere faktorer sammen spiller inn. Samt hvordan man potensielt kan påvirke dette – og utvikle sin helt egen persontilpasset plan.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Videregående kurs 1 – undervisningsmodul: Avanserte underliggende årsaker.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Videregående kurs 2 – undervisningsmodul: Mat som medisin – avansert.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Videregående kurs 3 – undervisningsmodul: Hvordan vi setter alt sammen.
 • Individuell Helsecoachtime.
 • Videregående kurs 4 – undervisningsmodul: avansert mage/tarm og periodisk faste.

Merk at detaljert beskrivelse av Helseforbedringsprogrammet finner du under.

Generell informasjon

  • Medlemskap 990 kroner per måned.
  • Som medlem får du utvidet tilgang til vårt supportapparat og ubegrenset tilgang til din personlige digitale helseforbedringsplatform MinSide.
  • Som medlem får du rabatt på alle kurs og konsultasjoner.
  • Minimum medlemsperiode er 6 mnd med fastlagt program.
  • Etter de første 6 mnd er det per halvår inkludert 3 gruppemøter og 3 helsecoach-timer samt rabatterte priser på alle andre kurs og andre tilbud.
  • Den måneden man har oppfølginsmøte kan man ikke få gratis konsultasjon med helsecoach. Dvs at man får en gratis medlemsfordel i en mnd.
  • Medlemmer kan bestille så mye man vil i tillegg til programmet med medlemsrabatt.
  • Det er obligatorisk oppmøte i de 4 første videregående kursene. Dette gjelder også hvis man samtidig er med på andre spesialgrupper.
  • Medlemmene må selv sørge for å benytte seg av alle fordelene i programmet. Når man ikke har benyttet en medlemsfordel en mnd kan man ikke overføre denne til en annen mnd, med mindre annet er avtalt (som feks ved sommerferie).
  • Oppsigelsestid er 1 mnd etter de 6 første månedene.
  • For detaljert info om priser og programmet – se fanen Helseforbedringsprogrammet og Priser.

Program – Helseforbedringsprogrammet

 1. Book inntak- og informasjonsmøte og registrering
 2. Fylle ut Symptom-score skjema
 3. Inntaks møte
 4. Registrer medlemskap
 5. Fylle ut skjemaer
  1. Medisinsk Informasjon
  2. Symptom- Score
  3. Prosess spørsmål
  4. GAF-S og GAF-F skjemaet
 6. Utredningsmøte
 7. Prøvetaking, undersøkelser og tester.
 8. Konsultasjon Helsecoach
 9. Legetime: Grunn-undersøkelse og generell helsekonsultasjon
 10. Oppstartseminar. 7 komplette moduler, tre hele dager fra kl 9-18.
 11. Konsultasjon Helsecoach. Sjekke plan og oppstart.
 12. Fyll ut Symptom-score skjema. Og fra nå fylle ut en gang per mnd for å følge utviklingen.
 13. Videregående kurs 1: Undervisning bakenforliggende årsaker.
 14. Konsultasjon Helsecoach
 15. Matlagingskurs kan bookes til enhver tid i prosessen etter dette punktet.
 16. Spesialkurs kan også bookes etter dette punktet.
 17. Videregående kurs 2: Undervisning mat som medisin
 18. Konsultasjon Helsecoach
 19. Videregående kurs 1. Undervisning helhet
 20. Konsultasjon Helsecoach.
 21. Videregående kurs 1. Avansert mage og tarm og periodisk faste. Avklaring av veien videre.
 22. Eventuell individuell oppfølging av lege eller helsecoach, annen gruppeoppfølging i spesialgrupper eller videre gruppeoppfølging.

Priser Helseforbedringsprogrammet

Bindingstiden for medlemskapet er 6 mnd, som er den tiden den grunnleggende delen av helseforbedringsprogrammet varer. Etter de første seks månedene vil medlemmer få tilgang til 3 gruppeoppfølginger og 3 helsecoach-timer per halvår. Det er 1 mnd oppsigelse etter bindingstiden. De første fire oppfølgingsgruppene har egne nye undervisningsmoduler, hvor man automatisk er påmeldt.

Priser for medlemmer:

Aktiviteter første 6 mnd Medlemspris (990 per mnd)
inntak og informasjonsmøte 990
Utredningsmøte 0
Konsultasjon Helsecoach 990
Legetime – grunnundersøkelse 990
Oppstartsseminar 5960
Helsecoach konsultasjon 0
Gruppemøte #1 – underliggende årsaker 0
Helsecoach konsultasjon 990
Gruppemøte #2 – mat som medisin 0

Priser for ikke-medlemmer:

Aktiviteter første 6 mnd pris
inntak og informasjonsmøte 990
Utredningsmøte 1090
Konsultasjon Helsecoach 1090
Legetime – grunnundersøkelse 1090
Oppstartsseminar 9330
Helsecoach konsultasjon 1090
Gruppemøte #1 – underliggende årsaker 1090
Helsecoach konsultasjon 1090
Gruppemøte #2 – mat som medisin 1090

 

MinSide

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor gir vi deg som medlem nå muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform. Her kan du utvikle planen for din helsereise og få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke progresjonen og fremgang.

Du får tilgang til ekstra support-tjenester, en stor ressursdatabase med vitenskapelige artikler og annet fagstoff samt mange andre nyttige funksjoner.

Få en visuell fremstilling av dine helsedata og bruk dem til å tracke og evaluere fremgang og progresjon

Mulighet for individuell oppfølging.

Mange aktienter opplever fysiske og psykiske endringer ved kostholds- og livsstilsomlegging. Derfor har vi tilknyttet oss flere leger og terapeuter som driver sin egen praksis i våre lokaler. Alle aktienter hos Funksjonellmedisinsk Institutt vil kunne booke konsultasjoner med en av legene, kostholdsrådgiverne eller helsecoachene som er tilknyttet senteret som leietakere. Det ligger også veiledning med helsecoach i programmet. Vi oppfordrer også alle til å bruke fastlege og det øvrige helsevesenet ved behov.

Legene som er tilknyttet Funksjonellmedisinsk Institutt som leietakere er ikke en del av Helseforbedringsprogrammet. De driver ordinær privat praksis.

Funksjonellmedisinsk Institutt driver i Helseforbedringsprogrammet med kurs og undervisning om livsstilsfakatorer som kosthold og mer. Deltakerne bestemmer selv hvilke tiltak de ønsker å gjøre i sitt liv og tar selv ansvar for sin helsereise. Under enkeltkonsultasjoner med autorisert helsepersonale tilknyttet senteret – gjelder ordinære rammer for helsepersonale i Norge.

Ansvarsbemerkning

Funksjonellmedisinsk Institutt sine undervisningsprogram kan ikke erstatte oppfølging hos fastlege eller det øvrige helsevesenet. Kunnskapen tilegnet må kun sees på som et komplementært tilbud og må ikke sees på som et substitutt eller erstatning for oppfølging av helsevesenet. Vi oppfordrer alle våre kunder å søke et godt samarbeid med fastlege og øvrige helsevesen, og vil anbefale alle å ta kontakt med fastlege eller andre deler av helsevesenet ved behov.

Få nyheter om forskning, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin