Oversikt tjenester

Vi har et bredt tilbud tilpasset både de som ønsker en omfattende og dyptgående helseforbedring og de som ønsker å optimalisere helsen. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte først hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book inntaksmøte her.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor man forsøker å finne og behandle den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Du kan også ta kontakt på mail post@funksjonellmedisin.no eller ring 97 99 25 00.

Helseforbedringsprogrammet

Helseforbedringsprogrammet er vårt hovedprogram og er et omfattende program for de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring. Enten du har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer alvorlige helseplager eller ønsker en optimalisering av helsen.

Funksjonellmedisinsk Helseundersøkelse

En grundig og omfattende kartlegging av din helsesituasjon med risikofaktorer og forbedringspotensiale. Grundig legeundersøkelse, blodprøver, fysisk testing og gjennomgang av helsehistorikk, livsstil og kostholdskartlegging utført av helsecoach.

Legetime

Ved enklere problemstillinger eller ved spesielle behov kan man få en personlig oppfølging og veiledning av en av våre tilknyttede leger. Alle våre leger har lang og bred erfaring fra det private eller offentlige helsevesenet, med videreutdanning i Funksjonellmedisin fra USA.

Gener og helse

Et undervisningsprogram hvor du får kunnskap om en rekke gener, og forskning som viser noe om hvordan vi potensielt kan påvirke utrykket av disse genene og hvordan man kan forholde seg til risikofaktorer og minimere sannsynligheten for negativt utfall av disse.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor man forsøker å finne og behandle den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Vi har en systemorientert tilnærming og flytter oss fra det tradisjonelle sykdomssentrerte fokuset til en mer person-sentrert tilnærming. Funksjonellmedisin har spesielt blitt aktualisert gjennom den enorme økningen i kroniske lidelser. 30 % av alle amerikanske offentlige studiesteder for medisin har også Funksjonellmedisin som en del av pensum. Presidenten i The American Medical Association (AMA) uttrykker også at tradisjonelle helseinstitusjoner trenger en kraftig endring for å kunne håndtere den enorme veksten i komplekse kroniske lidelser.

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter og Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til systemorientert og Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Vi har et bredt tilbud tilpasset både de som ønsker en omfattende og dyptgående helseforbedring og de som ønsker å optimalisere helsen. Under finner du en oversikt over tilbudet vårt. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte først hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book inntaksmøte her.

Om oss

Funksjonellmedisinsk Institutt sin virksomhet er kurs og opplæring innenfor helse og kosthold samt utleie av lokaler til leger og annen relatert virksomhet. Vi har knyttet til oss leger og andre terapeuter som driver egen praksis. Alle kunder vil kunne få oppfølging av av dem ved behov. Kursholdere kan være leger, kostholdseksperter, ernæringsterapauter og andre fagpersoner.

Individuell oppfølging av lege eller andre terapeuter

Alle aktienter hos Funksjonellmedisinsk Institutt vil ved spesielle behov kunne booke individuelle konsultasjoner og veiledningstimer med en av legene, kostholdsrådgiverne eller helsecoachene som er tilknyttet legesenteret med selvstendig privat praksis.

Alle leger og terapeuter som er leietakere hos Funksjonellmedisinsk Institutt driver egen praksis.

HelseTV har intervjuet flere kunder hos Funksjonellmedisin. De kan du se her.

Du kan også ta kontakt på mail post@funksjonellmedisin.no eller ring 97 99 25 00. 

Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt

MinSide

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor gir vi deg som medlem nå muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede og revolusjonerende helseforbedringsplattform. Her kan du utvikle planen for din helsereise og få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke progresjonen og fremgang.

Du får tilgang til ekstra support-tjenester, en stor ressursdatabase med vitenskapelige artikler og annet fagstoff samt mange andre nyttige funksjoner.

Få en visuell fremstilling av dine helsedata og bruk dem til å tracke og evaluere fremgang og progresjon