Oversikt tjenester

Vi har et bredt tilbud tilpasset både de som ønsker en omfattende og dyptgående helseforbedring og de som ønsker å optimalisere helsen.  Du kan få en enkelt konsultasjon med en av våre leger, en grundig Funksjonellmedisinsk Helseundersøkelse eller delta i vårt omfattende Helseforbedringsprogram. Book online her eller ta kontakt på mail post@funksjonellmedisin.no eller ring 97 99 25 00 for booking og generelle henvendelser.

Legetime

Legetime

Alle våre leger har lang og bred erfaring fra både det private eller offentlige helsevesenet, med videreutdanning i Funksjonellmedisin fra USA.

Helseundersøkelse

Funksjonellmedisinsk Helseundersøkelse

En grundig og omfattende kartlegging av din helsesituasjon med risikofaktorer og forbedringspotensiale. Grundig legeundersøkelse, blodprøver, fysisk testing og gjennomgang av helsehistorikk, livsstil og kostholdskartlegging utført av helsecoach.

Helseforbedringsprogrammet

Helseforbedringsprogrammet

Helseforbedringsprogrammet er et omfattende program for de som trenger en mer dyptgripende helseforbedring. Enten du har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer alvorlige helseplager eller har høye krav i arbeid eller fritid som krever prestasjoner på høyt nivå.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Her kan du se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt

Gratis Veiledning

Ta det første steget mot bedre helse