fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Oversikt tjenester

Vi har et bredt tilbud tilpasset både de som ønsker en omfattende og dyptgående helseforbedring og de som ønsker å optimalisere helsen. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte først hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som ev passer for deg. Dette første møtet er helt uforpliktende. Book inntaksmøte her.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic Center For Functional Medicine i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging. Cleveland Clinic har nylig også publisert en omfattende studie som viser voldsom vekst og god effekt av funksjonellmedisin for mennesker med kroniske tilstander.

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Du kan også ta kontakt på mail post@funksjonellmedisin.no eller ring 97 99 25 00.

Vårt hovedprogram: Helseforbedringsprogrammet

Helseforbedringsprogrammet er et program for de som ønsker en dyptgripende helseforbedring eller en generell helseoptimalisering. Enten du har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer alvorlige helseplager eller ønsker en generell optimalisering av helsen for å potensielt forhindre fremtidig sykdom eller for å yte bedre.

Vår tilnærming er for mange i Norge relativt ukjent. Men som svar på den voldsomme økningen av kroniske sykdommer har EU og Norden og Norge inkludert bestemt seg for å gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Denne tilnærmingen brer også raskt om seg blant mange av de fremste sykehusene i verden, blant mange andre Cleveland Clinic og Johns Hopkins Hospital i USA. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbedringsprogrammet allerede jobbet med dette fokuset og persontilpasset medisin i mange år.

God helse som en ferdighet – og ikke som skjebne.
Les Mer

Funksjonellmedisinsk

En grundig og omfattende kartlegging av din helsesituasjon med risikofaktorer og forbedringspotensiale. Grundig legeundersøkelse, blodprøver, fysisk testing og gjennomgang av helsehistorikk, livsstil og kostholdskartlegging utført av helsecoach.

Ta kontakt med oss for å booke

Legetime

Ved enklere problemstillinger eller ved spesielle behov kan man få en personlig oppfølging og veiledning av en av våre tilknyttede leger. Alle våre leger har lang og bred erfaring fra det private eller offentlige helsevesenet, med videreutdanning i Funksjonellmedisin fra USA.

Ta kontakt med oss for å booke

Gener og helse

Et undervisningsprogram hvor du får kunnskap om en rekke gener, og forskning som viser noe om hvordan vi potensielt kan påvirke utrykket av disse genene og hvordan man kan forholde seg til risikofaktorer og minimere sannsynligheten for negativt utfall av disse.

Ta kontakt med oss for å booke.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor man forsøker å finne og behandle den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Vi har en systemorientert tilnærming og flytter oss fra det tradisjonelle sykdomssentrerte fokuset til en mer person-sentrert tilnærming. Funksjonellmedisin har spesielt blitt aktualisert gjennom den enorme økningen i kroniske lidelser. 30 % av alle amerikanske offentlige studiesteder for medisin har også Funksjonellmedisin som en del av pensum. Presidenten i The American Medical Association (AMA) uttrykker også at tradisjonelle helseinstitusjoner trenger en kraftig endring for å kunne håndtere den enorme veksten i komplekse kroniske lidelser.

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske helsemyndigheter og Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til systemorientert og Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Vi har et bredt tilbud tilpasset både de som ønsker en omfattende og dyptgående helseforbedring og de som ønsker å optimalisere helsen. Under finner du en oversikt over tilbudet vårt. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte først hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book inntaksmøte her.

Om oss

Funksjonellmedisinsk Institutt sin virksomhet er kurs og opplæring innenfor helse og kosthold samt utleie av lokaler til leger og annen relatert virksomhet. Vi har knyttet til oss leger og andre terapeuter som driver egen praksis. Alle kunder vil kunne få oppfølging av av dem ved behov. Kursholdere kan være leger, kostholdseksperter, ernæringsterapauter og andre fagpersoner.

Individuell oppfølging av lege eller andre terapeuter

Alle aktienter hos Funksjonellmedisinsk Institutt vil ved spesielle behov kunne booke individuelle konsultasjoner og veiledningstimer med en av legene, kostholdsrådgiverne eller helsecoachene som er tilknyttet legesenteret med selvstendig privat praksis.

Alle leger og terapeuter som er leietakere hos Funksjonellmedisinsk Institutt driver egen praksis.

HelseTV har intervjuet flere kunder hos Funksjonellmedisin. De kan du se her.

Du kan også ta kontakt på mail post@funksjonellmedisin.no eller ring 97 99 25 00.

MinSide

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor gir vi deg som medlem nå muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede og revolusjonerende helseforbedringsplattform. Her kan du utvikle planen for din helsereise og få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke progresjonen og fremgang.

Du får tilgang til ekstra support-tjenester, en stor ressursdatabase med vitenskapelige artikler og annet fagstoff samt mange andre nyttige funksjoner.

Få en visuell fremstilling av dine helsedata og bruk dem til å tracke og evaluere fremgang og progresjon

Få nyheter om forskning, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin