fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Vi ønsker nye kunder velkommen til inntaksmøte og alle tjenester er nå i gang igjen. 

Funksjonell medisin er en persontilpasset, systemorientert medisinsk tilnærming som gir kunder, i samarbeid med leger, helsepersonell, kostholdseksperter og en personlig digital helseforbedringsplattform – mulighet til å optimalisere eller forbedre helsa ved å samarbeide om å forstå og løse de underliggende årsakene. 

Vi har fokus på alle faktorer man potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på oss, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Vår og verdensledende sykehus som Cleveland Clinic sin omfattende erfaring gjennom mange år og tusenvis av kunder viser at man med kunnskap og egeninnsats potensielt kan påvirke sin egen helse i stor grad. I samarbeid med leger, terapeuter, moderne personlige digitale helseplattformer og andre ressurser. Les mer om oss og funksjonellmedisin her.

Første steg for alle som vurderer å benytte seg av våre tjenester er å delta på et inntaksmøte: Les mer og book her

Hvis du ønsker å få avklart om våre tjenester potensielt kan passe for deg, så kan du også booke en gratis veiledningskonsultasjon her.

Vi endrer miljøet altfor fort til at vi kan tilpasse oss det som art, og prisen vi betaler som en konsekvens er epidemier av kroniske inflammatoriske sykdommer.

Alessio Fasano, Professor, Harvard Medical School.

Funksjonellmedisin er fremtiden for moderne medisinsk praksis

Alle mennesker er unike, og det kan være ulike underliggende årsaker til våre tilstander og kroniske sammensatte sykdommer. Funksjonellmedisinsk Institutt har tilknyttet et høyt kvalifisert team med leger, kostholdseksperter og kursholdere som tilbyr undervisning, veiledning og inspirasjon til mennesker som enten ønsker en generell helseoptimalisering eller en dypere helseforbedring.

Vårt hovedprogram: Helseforbedringsprogrammet

Helseforbedringsprogrammet er et program for de som ønsker en dyptgripende helseforbedring eller en mer generell helseoptimalisering. Enten du har utfordringer med kroniske sykdommer og har mer alvorlige helseplager eller ønsker en generell optimalisering av helsen for å potensielt forhindre fremtidig sykdom eller for å yte bedre.

Vår tilnærming er for mange i Norge relativt ukjent. Men som svar på den voldsomme økningen av kroniske sykdommer har EU og Norden og Norge inkludert bestemt seg for å gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Denne tilnærmingen brer også raskt om seg blant mange av de fremste sykehusene i verden, blant mange andre Cleveland Clinic og Johns Hopkins Hospital i USA. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbedringsprogrammet allerede jobbet med dette fokuset og persontilpasset medisin i mange år.

God helse som en ferdighet – og ikke som skjebne.
Les mer om helseforbedringsprogrammet her

Livsstil og miljøfaktorer gjør oss syke - Men disse faktorene kan potensielt påvirkes.

Verden er i ferd med å forstå at vi står i en global miljøkrise, men som få helt forstår rekkevidden av. Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer nå om en folkehelsekrise pga kronisk betennelse som fører til over 50 % av alle dødsfall i verden – Forskergruppen forklarer de underliggende livsstil og miljøfaktorene og peker på at disse faktorene kan påvirkes. De peker på et verdensomspennende problem – men peker også på at hver enkelt av oss kan gjøre mye for påvirke vår egen helse i stor grad selv.

Les om hvordan forskerne er samstemte om hvordan vestlig livsstil og miljøet de side tiårene har ført til epidemi av kroniske sykdommer.

Hver dag publiserer vi nyhetsartikler om ny bredt publisert forskning og ny kunnskap om hvordan miljø- og livsstilsfaktorer påvirker helsa.

SISTE NYT

Medisinske tidsskrifters kommersielle avtaler kan føre til partiske artikler, mener forskere.

Forskere er bekymret for at kommersiell betaling fra farmasøytiske selskaper kan føre til skjevhet og p...
august 3, 2020 LES MER
SISTE NYT

Harvard: Intensiv livsstilsendring svært effektivt – og det er langt mer enn kosthold og trening.

\"Pillen\" som kan forhindre og behandle høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, hjertesykdom, depre...
august 2, 2020 LES MER

80% av kroniske sykdommer er livsstilsrelaterte – men livsstil har sjelden fokus i helsearbeid.

Forskning viser at menneskers indre motstand mot endringer og lite tid til omfattende endringsprosesser i...
juli 30, 2020 LES MER

Økte mengder bevis for at hormonforstyrrende kjemiske trusler øker – eksperter krever strengere regulering.

Flere og flere kjemikalier i plantevernmidler, plast og mer knyttes til infertilitet, diabetes og mange a...
juli 24, 2020 LES MER

Forskere viser at kronisk betennelse kan være årsaken til tidligere aldring.

Den berømte vitenskapsmannen professor Claudio Franceschis mangeårige forskning har resultert i teorien...
juli 24, 2020 LES MER

WHO: Kroniske inflammatoriske sykdommer er den viktigste dødsårsaken i verden.

De sier også at det er en myte at dette ikke kan gjøres noe med - tvert i mot kan livsstilstiltak bidra...
juli 24, 2020 LES MER

Våre Tema-artikler gir dypere innsikt om utvalgte fagområder.

SISTE NYT

Probiotika og prebiotika

kunnskapen om de gunstige bakteriene i tarmsystemet. Vi ser på hva gjeldene forskning sier om behandlings-muligheter og muli...
september 18, 2018 LES MER
SISTE NYT

BAKTERIEN KLEBSIELLA KAN GI LEDDBETENNELSE, INFLAMMATORISK TARM OG AUTOIMMUN SYKDOM

En rekke studier viser klare sammenhenger mellom den patogene bakterien Klebsiella og leddbetennelse, inflammatorisk tarmsyk...
mai 22, 2018 LES MER

MULIG BEHANDLING AV BAKTERIEINFEKSJONEN KLEBSIELLA I TARMEN

Bakterien Klebsiella kan kolonisere tarmen og sette i gang en kraftig immunologisk reaksjon og autoimmun sykdom. I denne ...
mai 22, 2018 LES MER

MinSide

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor gir vi deg som medlem nå muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede og revolusjonerende helseforbedringsplattform. Her kan du utvikle planen for din helsereise og få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke progresjonen og fremgang.

Du får tilgang til ekstra support-tjenester, en stor ressursdatabase med vitenskapelige artikler og annet fagstoff samt mange andre nyttige funksjoner.
Få en visuell fremstilling av dine helsedata og bruk dem til å tracke og evaluere fremgang og progresjon

Andre tilleggstjenester hos Funksjonellmedisinsk Institutt.

Funksjonellmedisinsk Helseundersøkelse

En grundig og omfattende kartlegging av din helsesituasjon med risikofaktorer og forbedringspotensiale. Grundig legeundersøkelse, blodprøver, fysisk testing og gjennomgang av helsehistorikk, livsstil og kostholdskartlegging utført av helsecoach.

Ta kontakt med oss for å booke

Legetime

Ved enklere problemstillinger eller ved spesielle behov kan man få en personlig oppfølging og veiledning av en av våre tilknyttede leger. Alle våre leger har lang og bred erfaring fra det private eller offentlige helsevesenet, med videreutdanning i Funksjonellmedisin fra USA.

Ta kontakt med oss for å booke

Gener og helse

Et undervisningsprogram hvor du får kunnskap om en rekke gener, og forskning som viser noe om hvordan vi potensielt kan påvirke utrykket av disse genene og hvordan man kan forholde seg til risikofaktorer og minimere sannsynligheten for negativt utfall av disse.

Ta kontakt med oss for å booke